Kerkwerve in oude ansichten

Kerkwerve in oude ansichten

Auteur
:   P. Boot
Gemeente
:   Schouwen-Duiveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2853-7
Pagina's
:   136
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kerkwerve in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

26. Op zondagmorgen 1 februari 1953 tegen 8.00 uur bereikte het zeewater de buitenste huizen van het dorp Kerkwerve en's middags stond al een meter water in de kom van het dorp. Onder Moriaanshoofd liepen de sloten al om zeven uur in de morgen vol en nauwe1ijks een uur later stroomde het water met veel geweld over de Provincialeweg, waardoor de mensen uit deze buurtschap de zeedijk niet meer konden bereiken. Toch liep de polder Schouwen vanuit het grote 'gat bij de Schelphoek slechts langzaam vol zodat de woonhuizen, waarin de mensen nog verb leven, niet wegspoelden.

Niettemin verdronken in deze omgeving drie mensen en vierhonderd stuks vee. Op deze foto, die vanuit het torentje van de hervormde kerk gemaakt werd, begint het water al te zakken. Rechts zijn de buurpanden naast het postkantoor verdwenen, waaronder de wagenmakerij. De modder op de Kerkweg is reeds verwijderd en ligt opgeslagen aan beide zijden van de weg. De eerste bewoners van Kerkwerve keerden op 25 november 1953 naar hun woningen aan de Ring terug. Links op de achtergrond de toren van de St.-Lievensmonsterkerk te Zierikzee.

27. In 1951 werd door de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek uit Amersfoort (ROB) een onderzoek ingesteld naar de vroegere begraafplaats van de heerlijkheid Nieuwerkerke, in de volksmond "Schutje" genoemd. Bij de opgravingen zien we zes mensen aan het werk om hun "schuierwagen" te vullen met grond. Men vond hier tientallen grafkelders waarin men met de voeten naar het oosten gericht lag. Dit betekent dat men de opstanding uit de doden bij Christus' wederkomst uit het oosten, richting Jeruzalem, verwachtte.

Als parochie staat Nieuwerkerke het eerst vermeld in een akte van 5 februari 1298. De kerk was aan Sint-Pieter gewijd en na de reformatie werd het dorpje in 1625 kerkelijk met Kerkwerve herenigd. De kerk werd daama afgebroken maar de toren bleef nog tot 1829 staan.

In het linker huis woonde de weduwe Wijna Hanse-van der Have. Zij dreef een kruidenierswinkeltje op Schutje. Het tweede huisje hoorde bij de "Hendrika Hoeve". In het derde huis woonde Jan van der Bijl, later hebben de gebroeders Van der Linde deze woning gekocht. Ze woonden daarv66r in het vierde kleine huisje, waarin Piet van der Linde en Jaantje Oosse hun kinderen groot hebben gebracht. Dan voIgt het "spulletje" van Jacob de Vlieger, later van Willem Bil, en in het laatste huis woonde het gezin van de weduwe Janna de Bil-Nuijens. De schuur rechts ten slotte was eigendom van Leen de Kok.

28. Links op de foto zien we de uitspanning "De Onderneming" van Leen van Oeveren. Zijn stiefvader, H. Hillebron, die werkzaam was bij M. Hanse op de "Hoge Meet", was hier voorheen kastelein. Na de komst van de tram op Schouwen kwam er steeds minder verkeer over Schutje ten gevolge waarvan het cafe in 1917 werd gesloten. De school was al in 1840 opgeheven. Kees (C.H.) van Oeveren begon van hieruit in 1927 zijn bekende busonderneming. Achter het cafe stond een schuur waarin de autobussen onderdak vonden. Nadien heeft Leen Bevelander hier gewoond. Hij had een loondorsbedrijf. Na de oorlog hebben ook Marien de Vlieger en Kees Post hier nog gewoond en ten tijde van de watersnoodramp treffen we er de familie Rijnberg-van den Hoek aan. In het huis met de donkere schuur woonde Leen Hendrikse, die melkrijder was. Zijn zoons Nico en Krien namen het bedrijf na de Tweede Wereldoodog over.

De afgebeelde personen zijn, van links naar rechts: Cornelia Boot-Hanse, Hendrik Hillebron, Kees van Oeveren, dan drie onbekende personen, Hendrik van Oeveren, Maatje van Oeveren-van der Werf, met gehaakte muts Janna van Strien, een jongen van B. van Strien en Klaartje van Es-Krabbe,

29. Op een mooie zomerse dag in 1930 zien we hier zowaar de bejaarden van de buurtsehap Sehutje bijeen aan het Sehouwse strand. De vrouwen zijn gekleed in hun mooie uitgaansdraeht met kanten mutsen en de mannen hebben voor deze gelegenheid speciaal hun zwarte pak aangetrokken. Het moet wel erg warm geweest zijn op het strand, want de mannen hebben hun pet afgezet en dat deed men zomaar niet! AIleen als men naar bed ging en tijdens het bidden en danken voor en na de maaltijden werd het hoofddeksel afgenomen.

Dit reisje voor de bejaarden van Sehutje werd destijds aangeboden door busondememer Kees van Oeveren. Men vertrok 's morgens om negen uur met een van zijn bussen; een "sehoft" werken had men dan al aehter de rug ...

In 1927 werd door C.H. van Oeveren de busondememing opgerieht met als zetel Sehutje. Driemaal per dag reed Van Oeveren vanaf het Havenplein te Zierikzee de lijndienst Zierikzee-Ellemeet viee versa. In maart 1930 werd het bedrijf overgeplaatst naar Zierikzee. Deze ondememing is inmiddels aan de Watermolen uitgegroeid tot een tlink busbedrijf met eigen reisbureau in de Zierikzeese Passage.

Op de voorgrond zien we Cornelia van Oeveren-de Ronde en busondernemer Kees van Oeveren.

Verder, van links naar reehts: Kees van der Bijl, Maria van der Bijl-Meganek, Maatje van Oeveren-van der Werf, Leen van Oeveren, Wijna Hanse-van der Have, Willem Hanse, Marina de Vlieger-van Staalen, Jane van der Linde, Oosse, Piet van der Linde, Joppa de Jonge-van der Linde en Klaas de Jonge.

-: , .Ai: ./
~ , ???? -fl ,
.;
>. J
, .", , .. J "
'-- ~. .
.' '" " .?..
.?? 10.... ::._ ?? 30. Vanaf Schutje bereikte men via de Nieuwerkerkseweg en Taaiersweg de buurtschap Moriaanshoofd. Daar werd op een zaterdagrniddag in het voorjaar van 1922 voor de eerste keer .strao" gereden.

Voor de herberg van weduwe J. van den Bos verzamelden de deelnemende ruiters zich. Men reed door de inlagen richting Schelphoek, Haamstede, Renesse, Noordwelle en Serooskerke weer op huis aan. Onderweg werd de nodige keren gestopt om de dorstige kelen te laven. Het jaar daarop was het al de laatste keer dat er "strao" gereden werd, want de animo was te gering.

Aan de achterzijde van de herberg - in de grote bakkeet - is zoon Krien van de Bos rond 1920 begonnen met het bakken van brood voor de inwoners uit deze omgeving. In 1928 heeft hij een nieuwe bakkerij gebouwd, nu Provincialeweg 18. Koos van 't Hof is in het oude bakkerijtje een srnidse begonnen. De schuur werd in 1930 door de bliksem getroffen en is toen helemaal afgebrand. In de nieuwe stenen schuur heeft Krien van den Bos later "gevlast" .

Op de foto zien we, van links naar rechts, op en tussen de paarden: Kees Berrevoets, Adrie Beije, Levina Verhage-Elenbaas en Jaap Verhage.

Verder van links naar rechts: twee onbekende miters, Zacharias Verhage, Kees Beije, Willem Beije, Leendert Kooman, Pieter Kooman, Jacob Dalebout, Bram Matthijsse, Jan Hart, Willem Boot, Pieter Dalebout en helemaal rechts staat Marinus van der Linde.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek