Kessel in oude ansichten deel 2

Kessel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   A. Hendricks
Gemeente
:   Kessel
Provincie
:   Limburg
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1883-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kessel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit tweede deel van "Kessel in oude ansichten" is een logisch vervolg op het eerste deel in deze serie. Ook nu weer bevat dit boekje een groot aantal zeldzame ansichten en foto's uit de beginjaren van deze eeuw. Voor de ouderen onder u zullen veel foto's herinneringen oproepen aan gebeurtenissen die ze zelf nog beleefd hebben. Voor de wat jeugdigeren zijn de vele dorpsgezichten bekende plekken, ook al gaat de tijd gestaag verder en vinden er regelmatig veranderingen plaats, die langzaam maar zeker het beeld van Kessel vernieuwen. Gelukkig he eft men nu, meer dan ooit, oog daarvoor en de grote interesse allerwegen voor ons dorpseigene is daar een levende getuigenis van. De jongsten onder ons en ook de nieuwe Kesselnaren zullen veel van het begin van deze eeuw in dit boekwerk terugvinden en ze zullen daardoor hun woonplaats beter begrijpen. Kessel wordt daardoor nog meer hun leefgemeenschap.

Want Kessel is nog steeds een gemeenschap met een eigen sfeer. Deze wordt allereerst bepaald door de inwoners zelf, de Kesselnaren. Maar deze werden en worden gevorrnd door de rijke geschiedenis rond burcht en kerk en door de aparte ligging, vlak langs de Maas op de hoge oever. Ook nu nog vormen deze twee elementen het specifieke karakter van de Kesselse gemeenschap. De Maas, het kasteel en de kerk zijn nog steeds de plekken waar de Kesselnaar bijna dagelijks komt.

Dit boekje toont ons een stuk authentiek Kessel uit vervlogen tijden. Opvallend zijn de ruime herenhuizen, de brede straten, die monumentaal aandoen. Dat komt omdat in die tijd met name het bouwen, meer was dan enkel een woning oprichten. Datgene wat men bouwde, was een stuk van de persoon of de familie zelf. Natuurlijk, de indeling speelde geen onbelangrijke rol, maar het accent lag toch vooral op de grootte en de gevel naar de straatzijde. Hier kon de vreemde voorbijganger onmiddellijk rang en stand, functie en bedrijf aflezen. Dit is een manier van bouwen die we heden ten dage niet meer kennen. Economisch verantwoord is het belangrijkste motief dat telt. AI het andere is daaraan ondergeschikt. Ofschoon dat zakelijke een hoofdkenmerk van de tegenwoordige bouw is, hebben we gelukkig het gevoel voor het monumentale niet verloren. Dat uit zich vooral in onze zorg om de historische gebouwen van ons dorp, die we allen, gemeente en particulieren, in ere houden.

Nostalgie , het modewoord van de jaren zeventig en tachtig, bergt heel veel goeds in zich. We mogen echter niet vergeten dat naast het vele goede er in die tijd ook veel armoede, ziekten en ellen de waren. Wanneer nostalgie is: respect en liefde voor het goede van onze voorouders, dan is het een verrijking voor ieder die daardoor geraakt wordt. En dat is ook de kern van

de traditie: waarden doorgeven van generatie op generatie.

Naast het monumentale laat dit boekje ons vooral ook mensen zien. Vaak met naam en toenaam, soms onbekend, maar altijd weer verrassend. Allereerst door de "couleur locale": de eigentijdse kleding en houding. Maar vooral ook door hun her kenning, omdat velen van hun kinderen en kleinkinderen thans de Kesselse gemeenschap vormen. De Kesselnaren in dit boekwerk vertellen bij uitstek over hun ontspanning, hun werk, hun verenigingsleven.

Zonder volle dig te kunnen zijn, wil ik een aantal eigenschappen opnoemen die kenmerkend zijn voor Kessel en de Kesselnaren. Beginnende bij deze laatsten, kunnen we zeggen dat de Kesselnaar zich onderscheidt van zijn buurtdorpelingen door zijn individuele instelling, Hij blijft steeds zichzelf en zal, ook in verenigingsverband, een grote mate van eigenheid en zelfstandigheid bewaren. Daarnaast is hii ook iemand met veel initiatief en fantasie. Daarom vindt hij ook snel een uitvlucht of excuus. Maar steeds zal hij zijn geboortedorp hoog achten en trots blijven op zijn kasteel en kerk, Ten slotte kenmerkt de Kesselnaar zich door zijn behoefte aan discussie, vooral over de lokale zaken. Graag geeft hij zijn mening over de dagelijkse gang van zaken in het dorp, waarbij de gemeentepolitiek een steeds terugkerend onderwerp

van gesprek is. Zo blijft hij altijd weer in levendig contact met zijn medeburgers. Niemand die dat treffender en kernachtiger uitdrukte dan de laatste baron, Frits van Keverberg, Hij noemde de Kesselse jeugd: .Ja jeunesse d 'or".

Kessel is ook een dorp met een uitzonderlijk groot marktplein. Oorspronkelijk was dit de ruimte tussen de burcht en de bijbehorende boerderij "Gravenhof". Dit is de oudste kern van Kessel.

Kessel is ook het dorp met de gemiste stadsrechten. Even zag het er in de veertiende eeuw naar uit dat de hertog van Gelder iets bijzonders van plan was met Kessel. Om nog onbekende redenen ging dat niet door.

Kessel is het dorp met de drie kernen: Dorp, Veers en Eik, die heden ten dage nog een duidelijk stempel drukken op de gemeente. Maar ondanks hun verscheidenheid zijn zij allen tenslotte toch Kesselnaren, ofschoon Kessel-Eik haar eigenheid wel zeer sterk onderstreept.

AI met al een dorp met pit, waarvan dit boekje een aardig beeld geeft. Bekijk zelf maar eens de ansichten en foto's, dan zult u dat zeker onderschrijven.

A. Hendricks

"'-

1. 1927. Cafe Miel Timmermans Iangs de Rijksweg, Een bekend kruispunt in Kessel. Hier kruisen Provinciale weg en Rijksweg eikaar. Op de voorgrond, met het kind op de arm, E. Timmermans, naast hem H. Hermans. Het meisje onder de veranda is Maria Timmermans. Naast haar Gravertjeu (M. Jacobs) en Cup en degene die potsierlijk op de benzinepomp zit is Hes uit Ven10. De handwijzer geheel rechts geeft de afstanden aan naar VenIo, Helden en Roermond.

2. 1935: Sint-Jozefjongensschool, Bovenste rij (steeds van links naar rechts): H. Jacobs, W. Muurmans, G. Bongers, H. van Megen, C. Stemkens, C. Peeters, P. Giesbertz, G. Schreurs en J. Bruynen. Tweede rij: 1. Lenders, Th. van de Beuken, P. Janssen, J. Gijsen , P. Hanssen, P. Wolters, C. Jacobs, L. Jeurninck en meester Rats. Onderste rij: H. Jacobs, L. Timmermans, H. Bongers, W. Leenders, H. Houba, Th. Hanssen en J. Gielen. De foto werd gemaakt op de speelplaats en de jongens zitten op klapstoeltjes uit zaal "Maasoever".

~roelen uil Kessel, jrfaassez:ichl

3. 1909: Maasgezicht. Vanaf de overzijde van de Maas, de Reuverse zijde, heeft men een wijds uitzicht op Kessel. Links het kastee1 "Oeverberg", rechts de parochiekerk en daarachter het kasteel. Op de voorgrond de veerpont. Ook is nog een gedeelte van de veerstoep te zien, daar waar de ketting ligt, die dient om de veerpont vast te haken. Aan deze zijde lag ook het veerhuis "De Schans", waarin de veerman woonde.

4. Circa 1930. Terug van de jacht. Piet Verhart, Driek Houba, Je Geurts, Pierre van Kessel en Martien Geurts zijn op vossejacht geweest in de Kesselse buitengebieden. Maar liefst twee exemplaren moesten het loodje leggen. Fluks werd de fotograaf geroepen en deze maakte er een staatsieportret van. Dan mag de jachthond niet ontbreken, de jachtgeweren evenmin.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek