Kesteren en Opheusden in grootmoeders tijd

Kesteren en Opheusden in grootmoeders tijd

Auteur
:   G. de Wit
Gemeente
:   Kesteren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3425-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kesteren en Opheusden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kesteren en Ilpheusden in grootmoeders tijd

door

G. de Wit

Europese Bibliotheek - Zaltbommel MCMLXXXVI

W~OEN

OEKJE

ISBNlO: 90 288 3425 7 ISBN13: 978 90 288 3425 5

© 1986 Europese Bib1iotheek - Zaltbomme1

© 2009 Reproductie van de oorspronke1ijke druk uit 1986

Niets uit deze uitgave mag worden vervee1voudigd en/of openbaar gemaakt door midde1 van druk, fotokopie, microfihn of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schrifte1ijke toestemming van de uitgever.

Europese Bib1iotheek Postbus 49

5300 AA Zaltbomme1 te1efoon: 0418 513144 fax: 0418 515515

e-mail: pub1isher@eurobib.n1

INLEIDING

Toen mij verzocht werd om deel twee van .Kesteren en Opheusden in oude ansichten" samen te stellen, heb ik mij met plezier in de historie van de gemeente Kesteren verdiept.

De foto's en kaarten uit het boekje, die gemaakt zijn in de periode tussen 1880 en 1940, heb ik verkregen uit het gemeentelijk fotoarchief. Het doel van dit boekje is voor de autochtone inwoner dingen uit zijn jeugdjaren terug te zien. Jonge inwoners en nieuwkomers kunnen zien hoe hun woonplaats er zestig jaar geleden uitzag. Zij kunnen zich tevens een beeld vormen van de dingen waarover de oudere generatie zo vaak spreekt.

Voor de historisch-geinteresseerde is dit boekje uiteraard zeer geschikt. Hij krijgt een beeld van verschillende toenmalige gebouwen, huizen en pleinen.

Kesteren en Opheusden hebben zwaar geleden onder het oorlogsgeweld. De mensen verloren veeI van hun bezittingen. Gelukkig bleef men echter wei in het bezit van de unieke serie foto's van tijdens en voor de oorlog.

Het is des te interessanter om te zien hoe Kesteren en Opheusden er voor de oorlog uitzagen. Door de vele vernietigingen is er natuurlijk veel veranderd. Huizen of straten die er zestig jaar geleden precies hetzelfde uitzagen, zijn immers met interessant om te zien.

1. De bouw van de eerste veiling in Kesteren dateert van het jaar 1911. In de periode voor 1911 was er aan de Stationsstraat de boterfabriek "Castra" gevestigd. Mede door deze veiling heeft Kesteren een grote naam opgebouwd in de gehele Betuwe.

· es rt.

(jU

2. Ongeveer tachtig jaar geleden was dit de woning van de toenmalige burgemeester Van Steennis. Tegenover deze woning was de stichting "Boom en Vrucht" gehuisvest. Vanwege de gevels zou deze woning in het huidige Amsterdam niet misstaan.

Buiten op het erf kijkt onder anderen de dienstbode van de burgemeester gewillig naar de fotograaf.

8 f g_. o es ter-shuis

Kesteren

--

3. De bewoners van het gedeelte Achterdorp te Kesteren werden in hetjaar 1926 geteisterd door een overstroming. De materiele schade was enorm.

De beperkte middelen die de mensen tot hun beschikking hadden, gingen grotendeels verloren. Maar, anders dan anno 1986, bestond er destijds een zeer hechte gemeenschap. Een gemeenschap die garant stond voor saamhorigheidsgevoel en gastvrijheid.

Evacueren was dan ook nimmer een probleem.

4. Ben beeld van het Dorpsplein van Kesteren met op de achtergrond het Ambtshuis. Opvallend is de rust die er heerst. Slechts een enkele voetganger geniet van de hem omringende natuur.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek