Kesteren en Opheusden in oude ansichten

Kesteren en Opheusden in oude ansichten

Auteur
:   G.R. Sterk
Gemeente
:   Kesteren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4402-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kesteren en Opheusden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

uis es eren

... -

15. Met ingang van 1 januari 1906 werd de heer H. A. van Steennis, secretaris van Dodewaard, benoemd tot burgemeester van Kesteren. Zijn voorganger, jhr, Van Nispen, woonde aan de Dorpsstraat te Opheusden. De heer Van Steennis wilde blijkbaar liever aan de Tielsestraat wonen en bouwde aldaar tegenover het later gebouwde complex van de Stichting "Boom en Vrucht" de kapitale villa "Nieuw Westerhout" (bouwkosten toen circa 75.000 gulden). Bij zijn vertrek rand 1920 verkocht hij het pand voor de sloop. Vanaf de Tielsestraat gezien herinnert nu aileen de nog aanwezige vijver aan de plaats waar eens "Nieuw Westerhout" heeft gestaan.

16. Vroeger had men op vele boerderijen een aantal schapen. Des nachts verb1even de dieren in de schaapskooi; overdag gingen ze, bege1eid door de " scheper" en diens hond, er op uit om op de wegbermen en op het (om de zes jaren) braak liggende bouw1and voedsel te zoeken. Deze foto, daterende uit 1915, werd genomen op de Tielsestraat te Kesteren. Links staat de burgemeesterswoning "Nieuw Westerhout".

17. Gezicht op de Tielsestraat te Opheusden, gezien vanaf de afrit van de Rijnbandijk. De aan de rechterzijde van de weg staande woningen zijn bijna niet te zien; aIleen de schoorstenen zijn zichtbaar. Gezien de wijze waarop men zich opgesteld heeft schijnt de jeugd allerminst van plan om aan de fotograaf vrije doortocht te verlenen.

OpJ:eus en

/

18. Gezicht op de Rijnbandijk bij de afrit van de Dorpsstraat te Opheusden. Links staat de villa "Rijnzicht" van de familie E. A. den Hartog en rechts de bakkerij van de heer S. van Binsbergen. Op de achtergrond staat de noodschuur van de polder en de woning van de heer A. van Blijderveen. ABe op deze foto voorkomende gebouwen zijn tijdens de oorlog zwaar beschadigd of verwoest en later gesloopt.

19. Voor de oorlog stonden er ten oosten van de Dorpsstraat langs de Rijnbandijk verscheidene zogenaamde dijkwoningen. Aangezien dergelijke woningen veelal voor een gedeelte in het dijklichaam gebouwd waren, hetgeen het gevaar voor dijkdoorbraken aanzienlijk verhoogt, heeft men er in de loop van de laatste jaren steeds voor geijverd zo veel mogelijk dijkwoningen te laten verdwijnen. In de op deze foto afgebeelde woningen woonden de heren Vrieselaar (2 x), Nibbelink, Jansen, Lindner en Roodbeen. Behoudens de woning van de heer Roodbeen zijn alle panden inmiddels gesloopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek