Kesteren en Opheusden in oude ansichten

Kesteren en Opheusden in oude ansichten

Auteur
:   G.R. Sterk
Gemeente
:   Kesteren
Provincie
:   Gelderland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4402-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kesteren en Opheusden in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Opheusoen

25. Voor de oorlog was Opheusden, waarvan reeds in 1740 beweerd werd dat het een "deftig welbetimmerd" dorp was, ruimschoots met bomen en heesters versierd. Op verschillende foto's is dit duidelijk te zien. Zo stand omstreeks 1900 oak de hervormde kerk nagenoeg random in de bomen. Achter de kerk stand de waning van de weduwe Van den Bosch en "OnsHuis". Langs de Hamsestraat lag nag een sloot, waarin het soms wemelde van de ratten. De cirkel op het grasveld voor het oude gemeentehuis was een herinnering aan de kermis, want de draaimolen moest toen in beweging gebracht en gehouden worden door een in het rand lopend paard.

26. Omstreeks de eeuwwisseling steeg het inwonertal der gemeente boven de drieduizend. Dit impliceerde dat de raad na de eerstvolgende verkiezingen zou worden uitgebreid van zeven tot elfleden. Voor zoveel vroede vaderen was het gemeentehuis echter te klein. De heer N. Lodder, architect te Kesteren, kreeg opdracht een plan voor een nieuw gemeentehuis te ontwerpen. Van de hervormde pastorie kocht men vijfentwintig vierkante meter grond voor honderd gulden. Na de op 29 december 1900 gehouden aanbesteding werd de bouw gegund aan de laagste inschrijver, F. J. van Stralen te Zetten, voorf 3695,87. In het najaar van 1970 werd het pand gesloopt.

27. De hervormde kerk en hoofdonderwijzerswoning te Opheusden. Van deze kerk - veer de reformatie gewijd aan Johannes de Doper - werd de eerste steen in 1524 gelegd door Jan en Joachim van Hoemen. De jongste van hen, Joachim, later door de graafvan Culemborg aangesteld tot diens Drost ter Lede, heeft in de vaderlandse geschiedenis een be scheid en rol gespeeld door mede-ondertekening van het smeekschrift der edelen. De toren werd in de meidagen van 1940 door N ederlandse militairen opgeb1azen. Dit schiep de mogelijkheid om bij het herste1 van de oorlogsschade het schip van de kerk te verlengen; de toren werd toen aan de zuidzijde van deze verlenging herbouwd.

28. Interieur van de hervormde kerk te Opheusden voor 1940. Toen zich op de middag van 29 juli J 855 een zware onweersbui boven Opheusden ontlastte werd de plaatselijke predikant, ds, A. van Herwaarden, prekend over Mattheus 5:27-32, op de preekstoel door de bliksem dodelijk getroffen. Hij was toen 39 jaar oud en liet een vrouw en drie kinderen achter. Ten tijde van de Doleantie hebben zich in en rondom deze kerk heftige tonelen afgespeeld omdat de hervormden en de gereformeerden elkaar het bezit van het kerkgebouw betwistten.

29. Hamsestraat met hervormde kerk en school. Deze school, waarin oorspronkelijk openbaar onderwijs gegeven werd, werd op initiatief van ds. A. Dekker omgezet in een hervormde school. De bekende dichter Gerrit Achterberg is in zijn jonge jaren enige tijd als onderwijzer aan deze school verbonden geweest. Samen met zijn vriend A. J. Dekker schreef hij toen "De zangen van twee twintigers" (verschenen in 1924).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek