Klaaswaal in oude ansichten

Klaaswaal in oude ansichten

Auteur
:   M. Allewijn
Gemeente
:   Cromstrijen
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4403-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Klaaswaal in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Als oudste der beide heerlijkheidsdorpen van Cramstrijen, Klaaswaal en Numansdorp, is Klaaswaal, ondanks zijn centrale ligging in de Hoeksche Waard, in de loop der eeuwen in zijn groei toch wat achtergebleven bij Numansdorp, gezegd "de Buitensluis",

Ruim vier eeuwen geleden, na de bedijking van de polder Het Westmaas Nieuwland (1539), op het daarin gelegen Cramstrijens grondbezit ontstaan, is het immer een typisch dijkdorp gebleven, met een kleine woonkern (Voorstraat en Kerkstraat random zijn eerste kerk en school rand 1570) in de zuidwestelijke hoek van die polder. Niettemin werd het een hechte en levende woongemeenschap, die door de jaren heen in allerlei eendrachtelijke arbeid een gezonde rivaliteit ten opzichte van de omringende dorpen heeft getoond.

Klaaswaal, zo genoemd naar de plaats, waar Claes Danckaertsz. in het begin van de zestiende eeuw zijn bedoening uitoefende, nl. langs de Claes Wael of Vlaeminckwael, van welke "wael" nog resten in de tegenwoordige Klaaswaalse vliet zijn terug te vinden, Klaaswaal dan, heeft lang zijn hoofdmiddel van bestaan in de landbouw en de vlasserij gevonden. Eerstgenoemde bron is door de sterke mechanisatie der laatstetientallen

jaren over allerlei zijtakken en nevenbedrijven verdeeld, terwijl de vlasserij als bestaansmiddel hier weI geheel is verdwenen.

Gelegen aan de ons van noord naar zuid door de Hoeksche Waard voerende oude Rijksweg tussen Rotterdam en Numansdorp, heeft Klaaswaal zowel in het weg- als tramverkeer steeds een belangrijke plaats ingenomen. De tramlijn is opgeheven en het doorgaande verkeer heeft inmiddels nieuwe wegen gevonden, doch Klaaswaal bleef een levende gemeenschap met allerlei activiteiten op het terrein van het verenigingsleven. Het dorp blijkt mede door zijn ligging steeds een trefpunt voor ontspanning en vergadering en is opgenomen in de groei van de Randstad Holland, die het gehele eiland beinvloedt. Een moderne woonwijk buiten oe oude kern geeft ook aan vele anderen dan van het eiland afkomstig leefruimte.

Vooral tegen laatstgenoemde achtergrond spreekt u onze rondgang door het oude Klaaswaal van een mensenleeftijd terug des te beter aan en hen die mij hielpen daartoe als gids dit werkje samen te stellen, zeg ik van harte dank.

1. Voorstraat met gemeentehuis, kerk en pastorie omstreeks 1911. Tussen de kerk en rechts de kruidenierswinkel van "vrouw Van Eijmeren", eertijds woning van de familie Van Andel, was de toegang tot het kerkhof met ernaast de bij deze waning behorende tuin. Hier werd in 1952 de Kerkstraat doorgetrokken.

2. Kerkstraat rond het mobilisatiejaar 1918. Rechts de later afgebroken woning met winkel, toen 00woond door Joost Maaten; links het huis van Arie Hoek, waarin nu ondermeer kapsalon Lageweg is gevestigd.

3. De hervormde kerk met toegangshek naar het kerk hof in 1918. V66r de kerk staan een aantal gemobiliseerden aangetreden.

Kerkplein, Klaaswaal

Klaaswaal - Voorstraat

4. Voorstraat vanaf de zuidelijke ingang omstreeks 1910. In de deuropening van de eerste woning rechts staat Gijs van Andel, agent van het Rotterdamsch Nieuwsblad; in het huis ernaast, nu winkelbedrijfVan Garderen, woonde destijds Van den Bout.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek