Klazienaveen in grootmoeders tijd

Klazienaveen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.H.T. Hoogers
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6110-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Klazienaveen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9 Als de kanalen dichtgevroren waren en het ijs van voldoende dikte was om schaatsers en publiek te dragen, dan waren schaatswedstrijden in het dorp vaste prik. Zo ook op 10 januari 1924. In de luwte tussen de hoge wallen even ten westen van de Dordschebrug werd op die dag een schaatswedstrijd gehouden met 26 deelnemers. De eerste prijs die dag was voor J. Bruinewold:

f 12,50. De tweede prijs voor E. Huizing: f 7,50. De derde prijs voor De Roos: f 5,00. Vierde prijs voor H. Prins:

f 2,00. De vijfde prijs: een koek, voor P.M. Zwerver. De zesde prijs voor Antoon Dillerop .f 1,75 en de zevende prijs voorW Groenewold ook

.f 1,75. Zelfs de reizigers in het richting Erica boemelende trammetje hebben nog even het schaatsen kunnen zien.

10 Het began in 1914, to en de in Noordbarge geboren Hendrik Lanting op verzoek van Johannes Thedinga filiaalhouder werd voor diens fietsenzaak in Klazienaveen. In 1919 huurde Hendrik het voormalige brugwachtershuisje bij de Dordschebrug van de D.K.M. (Drentsche Kanaal Maatschappij) en werd dus naast fietsenmaker oak brugwachter. In 1939 werd door zoon Freek de eerste bus aangeschaft, een 18-persoons Chevrolet, bouwjaar 1934: een pril begin van wat is uitgegroeid tot twee busondernemingen, een garagebedrijf en een reisbureau. Op de foto uit 1930 ziet u het al sterk verbouwde brugwachtershuisje met daarop, van links

naar rechts: Tjalling Oosting. Freek Lanting, Sientje Lanting, Albert Struyk, Albert Lanting, Hendrik Lanting en Fokke Koens.

1 1 We hadden het bij foto 10 al over het brugwachterhuisje bij de Dordschebrug en daar zijn we dan nu ook aangekomen. Toen de kanaalgravers dit punt gepasseerd waren en hun zware werk richting Duitse grens voortzetten, werd de eerste "Dordschebrugge" gebouwd. Een bard op de brug geeft precies het bouwjaar aan: 1889,hetzelfde jaar, waarin ook de brug over de Bladerswijk in de weg Klazienaveen-Erica werd gebouwd. In het verlengde van de houten brug ziet u de zandweg naar Nieuw Dordrecht. Op de plek links, waar u een soort bouwkeet ziet, was het eens per jaar

een drukte van belang, want dit was de gemeenschappelijke dorsplaats van het dorp.

- :Oft-WE", .'AAR EM'll: EN. K:..AZIE.!AVEE.

12 Het brugwachtershuis bij de Dardschebrug zag u in flink verbouwde staat reeds op foto 10. In 1906, waarvan deze opname dateert, ziet u het brugwachtershuisje in zijn oarspronkelijke staat. Links hotel Poulusma en dan het brugwachtershuisje. De brugwachter toen - dus de voorganger van Hendrik Lanting - was Hendrik Foppes ten Hoar, getrouwd met Jantje Hendriks Tiesinga. Een van de zonen van Foppes was Jan ten Hoar. Het is in dit brugwachtershuisje geweest dat Jan ten Hoar in 1903 begon met de verkoop van textiel. In 1914 vestigde hij zich in een groat pand aan de Langstraat, dat nu de bibliotheek is.

Echtensvaart, Dordschebrug

13 De Dordschebrug is voor veel fotografen altijd een geliefde stek geweest om het centrum richting Zwartemeer te fotograferen. Zo ook met dit oude kiekje uit 1905. In de verte zien we nog net het torentje van de oude roomskatholieke kerk, die in 1904 gereed kwam. In het eerste huis links heeft lange tijd vervener Iwinkelier Willem Westera gewoond. Zijn zonen Derk en Lucas waren de bekende snikkevaarders. Daarnaast her prille begin van wat later het bekende hotel Van Dijk zou worden. Aan de zuidkant zien we het eerste cafe van Geert Mazenier. Hij zou later hotel Poulusma bij

de Dordschebrug betrekken, waar zijn zoon Antoon hem opvolgde.

In de Drentsch Venen

Het vervoer der turi

14 De "brugge" in volle glorie. Het bouwjaar 1889 staat op het witte bard bij het draaipunt van de brug. In het verlengde van de brug staat het hotel van Poulusma, dan het winkelhuis van bakker Heise met de bakkerij ernaast. Dan kruidenier-jager F. ten Hoar, wiens vrouw vroedvrouw was, smid Hoogeveen, Kroeze met zijn "lappies"winkel, schoenmaker Jonker, kruidenier / galanterie Koster en cafe Mazenier. De foro zal dateren van rand 1906. Van fit dee! van de Langestraat is niets meer te herkennen.

Barger Oosterveen

Dordschebrug

15 De fotograaf die deze foto heeft genomen zal ongeveer gestaan hebben op de Langestraat ter hoogte van de oude gereformeerde school, dus ten westen van de Dordschebrug. De foto zal dateren van kort voor de Tweede Wereldoorlog en we zien dat de eerste houten "brugge" plaats heeft gemaakt voor een nieuwe brug met gemetselde brughoofden en een stalen overbrugging. De "ouwe" was niet berekend op het toenemende zware vrachtverkeer en moest dus wijken. De opening van de tweede Dordschebrug vond plaats in augustus 1934 en werd in 1953 vervangen door de huidige bet onnen brug.

1 6 We verlaten even de Dordschebrug en gaan via de Dordschedijk zuidwaarts. Direct achter de grate schuur van hotel Mazenier stond het houten oefenlokaal van de muziekvereniging "Ontwaakt". Op de foto ziet u de muziekvereniging tijdens een optocht in 1934. "Ontwaakt" was een politieke vereniging, voortgekomen uit de vroegere SDAp, een echte socialistische vereniging dus, opgericht in het midden van de [aren twintig. Zij heeft bestaan tot kort voor de Tweede Wereldoorlog. De heer Pallandt was lange tijd dirigent. Op de foto, de voorste rij, van achteren naar voren: D. Jagt, onbekend, De Vries en G. v.d. Meer. Tweede rij, ook van achteren

naar voren: A. Bies, met gewone pet M. Tuik en als laatste met lange overjas G. Boxem.

17 Op 17 december 1928 werd te Klazienaveen de vereniging van Vrijzinnig Hervormden opgericht. Men had nog geen eigen kerkgebouw en dus werden de diensten gehouden in plaatselijke lokaliteiten, waarvan de eerste op 3 februari 192 9 onderleiding van dominee Slager in hotel Van Dijk. Ruim zeven jaar na de oprichting kon op 26 april 1936 een eigen kerkgebouw in gebruik worden genomen, staande op de hoek van de Dordschedijk en de [hr. De ]ongestraat, die toen Fanfaronweg heette. Voorgangers zijn onder anderen geweest dominee Slager, P. van Ouwerkerk, T. Geertsema, ]. Aay, C. v.d. Berg en K. van Enk.

18 Hij begon als kleine zelfstandige met een startkapitaal van 40 gulden in 191 9 op de deel van het boerderijtje van zijn ouders. In 1920 bouwde hij een werkplaats aan de Dordschedijk, naast het in de volksmond zo genoemde "Petersweggetje". We hebben het over de bekende smid Hendrik Peters. Uitbreiding volgde snel met een galanteriewinkel in een deel van de woning en de verkoop en reparatie van fietsen en elektriciteitsartikelen. Hij deed het op latere leeftijd wat rustiger aan, maar hij heeft tot zeker zijn 80e [aar het smidsvak uitgeoefend. Op de foro, van links naar rechts:

Tinus van Os, Jan Bakker, Griet Peters Tobben, Hendrik

Peters, Gerard Peters en tot slot knechtWillem Wittendorp, allen staande voor de smidse van Hendrik Peters.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek