Klazienaveen in grootmoeders tijd

Klazienaveen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.H.T. Hoogers
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6110-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Klazienaveen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19 De geschiedenis van de open bare lagere school 2 in het 6e blok te Barger Oosterveen begint in 1904. In dat jaar werd namelijk een kleine houten school, compleet met onderwijzerswoning, gebouwd aan de Schutwijk Z.Z. Her eerste hoofd van de school was A. Middendorp. In 1921 werd een stuk noordeIijker een nieuwe school gebouwd aan de Dorschedijk, de nog steeds bestaande school "De Klobbestoek". Op de foto uit 1931 ziet u tussen al de kinderen het schoolhoofd meester Noback, met op zijn schouders zoon Henk. Hoofden van deze school waren de meesters Bus, Grijze, Noback, Van Veenen, Oosting, Bos, Snabel en Meijer. Bijna

aan het eind van de Dordschedijk maken we rechtsomkeer en gaan terug naar de "brugge".

20 Bij de "brugge" aangekomen gaan we voor de brug rechtsaf en door middel van een aantal oude plaatjes oostwaarts richting trambrug. De tramrails liggen er nog maar net, want de opname is gemaakt in 1904, het jaar waarin de tramverbinding EricaKlazienaveen tot stand kwam. Het eerste pand rechts is her hotel van WB. Poulusma, dan winkelhuis en bakkerij van J. Heise, kruidenier-jager F. ten Hoor en smid Hoogeveen. U zult van dit stukje Langestraat niets meer herkennen, want op dit deel staan nu van rechts naar links de Evert ten Napelflat en de panden van kapsaIon Vos, boekhandel drukkerij Ter Veen Mande en vishandel Wesselink. We bekijken enkele

van deze panden eens afzonderlijk.

? .{

::.r.;- ?? -

.~.

1/

21 We beginnen dan met het pand dat van rand de eeuwwisseling tot in de jaren zestig - toen het door brand is verwoest en niet weer werd herbouwd - he eft gestaan op de hoek Langestraat-Dordschedijk op een deel van de stee waarop nu de E. ten Napelflat staat. Eerste eigenaar was WB. Poulusma, opgevolgd door diens schoonzoon H. Santing, Geert Mazenier en als laatste diens zoon Antoon Mazenier. Poulusma gaf zijn hotel de naam "Van Echtensvaart", natuurlijk genoemd naar het Van Echtenskanaal. Later is het hotel! cafe nog met een verdieping uitgebreid. Als scholen weer eens ruimtegebrek had den door teveelleerlingen of als brand

de school had verwoest, werd dikwijls uitgeweken naar de bovenverdieping van het hotel. Ook werden er wel kerkdiensten gehouden, bijvoorbeeld door de Vrijzinnig Hervormde Gemeente, toen

deze nog niet een eigen kerkgebouwhad.

22 Het eerste pand naast hotel Poulusma was het winkelhuis van bakker Jaap Heise. Daarnaast stand - zoals voor die tijd gebruikelijk - de bakkerij. Op de in 1916 gemaakte foto ziet u de machinale bakkerij en maalderij "De Nijverheid". Keurig uitgestald op de wag en ziet u het assortiment braden van de bakker. Achter de wagen en bij het hoofd van het paard twee medewerkers van [aap Heise, Jan Ramakers en Jan Jonkers. Op de arm van mevrouw M. Heise-Leegstra zoon Ian en aan de hand van vader Iaap Heise dochter Jantje en zoonAndries. Zoon Jan zou later de bakkerszaak voortzetten en

een nieuw pand bouwen op de plaats van de bakkerij. Nu is dat kapsalon Vos.

23 Als hotelhouder WB. Poulusma richtingVan Echtenskanaal keek, dan zag hij niet alleen de bijna voor zijn voordeur liggende Dordschebrug, maar ook aan de overkant van het kanaal de bebouwing zoals op deze foto uit 19] 4. Ongetwijfeld heeft hij het een prachtig uitzicht gevonden, want zoals u kunt zien heeft hi] dat beeld op een prentbriefkaart laten vastleggen. We zien hier een kruispunt van zandwegen. De gewillig voor de fotograaf poserende persoon heeft geen last van druk verkeer. Nu is dat wel even anders, want dit is het drukke, met verkeerslichten beveiligde kruispunt bij de Dordschebrug. Naar links de zandweg naar Nieuw

Dordrecht, naar rechts de "brugge" op, naar u toe de weg naar Erica en blijft over, de weg het centrum in, richting Zwartemeer.

~. -:,~ <. -Uitg. W. B. Pou!usma:Dordschebmg.

24 Het is 1889, De eerste Dordschebrug komt dat jaar gereed. In hetzelfde jaar bouwt Jan Thijmen Meester ten noorden van het kanaal bi] die Dordschebrug het eerste warenhuis van Klazienaveen. Weinig klandizie op dat moment, maar dat zou niet lang duren, Het centrum zou zich namelijk vanaf dat punt verder oostwaarts ontwikkelen. U ziet het pand links op de foto, Later werd naast het winkelhuis nog een houtstek gebouwd, waarover zoon Thijrnen (Tiemen) de scepter zwaaide en geheel rechts het huis waarThijmen en zijn vrouw lang hebben gewoond. In dit pand is als laatste de Boerenleenbank gevestigd geweest. De pan den zijn afge-

broken in verband met de aanleg van de autoweg Klazienaveen-Emmen. Nu staan op dit gedeelte van hetVan Echtenskanaal N.Z, de Rabobank en de winkel van De Boer met daarboven flats.

Klazinaneen Dordschebrug

25 Niet zo'n ouwetje, deze foto, maar tach alweer ruim veertig jaar geleden genomen en wel in 1953. De panden sluiten aan bij het meest rechtse pand van de vorige foto. Vanaflinks de levensrniddelen- en textielzaak van RoelfKreuze, die in dat jaar nag een stukje verderop woonde; hotel Van Dijk, busonderneming, fietsenzaak etc. van G. Fennema, de groentezaak van A. Niks, de waning van Roelf Kreuze en tot slot schildersbedrijf en drogist Sako van Veen. Tussen Fennema en Hotel Van Dijk heeft wat naar achteren de schippersbeurs gestaan. De vier panden vanaflinks zijn in 1990 gesloopt en precies op deze breedte staat de in 1991

gereedgekomen schippersbeursflat. Het vijfde winkelhuis is niet gesloopt. Dierenspeciaalzaak Siekman is hierin nu gevestigd. Ook de winkel van schilder en drogist Van Veen ging tegen de vlakte en

moest plaats maken voor luxe appartementen.

26 Gerrit Fennema began in Klazienaveen als fietsenmaker in een pandje aan de Langestraat richting Zwartemeer, kart bij het witte kerkje. In 1912 betrok hij het pand dat u reeds op de vorige foto naast hotel Van Dijk zag. Gerrit beg on ook hier met een ri]wielzaak, maar al spoedig werd de zaak uitgebreid met een garage. De middelste wagen is waarschijnlijk de eerste ziekenwagen uit de omgeving. Van links naar rechts ziet u: T. Pals, jarenlang knecht bij Fennema; Knelis Waning, groente- en buurman, twee onbekenden en dan Alie Fennema, Lammert lagt, die later met zijn broer een eigen garagebedrijf had; melkboer

G. Thijmes, monteur C. Wit-

voet en chauffeur Harm Brinks. Zoon Hermie zou later vaders bednjf overnemen. Het groeide uit tot een flinke busonderneming, die werd beeindigd toen in 1967 de firma Lanting de bussen van

Fennema overnam. De foto is van 1933 en links ziet u nog een stukje van de schippersbeurs.

27 Schilder / drogist Sako van Veen was een verwoed hobby-fotograaf. Hij was het die begin jaren twintig dit zeer zeldzame kiekje maakte. Rechts het pand van Fennerna, waarvoor mevrouw Fennema met haar vijf dochters en zoon staat. Waar het ons bij deze en de volgende foto vooral om gaat is het lichtgekleurde pand, want dit is namelijk het prille begin van het later in Klazienaveen en wijde omgeving bekende hotel Van Dijk. Het was geen Van Dijk die in dat pand begon als cafehouder, maar Geert Dillerop, die later verhuisde en weer als cafehouder begon op de hoek Langestraat - Van Echtenstraat. Zijn opvolger

was Zuidinga, die in 1926 het pand verkocht aan Jan van Dijk.

28 Hotel Van Dijk heeft in het dorpsleven van Klazienaveen een heel bijzondere plaats ingenomen, vandaar ook een plaatje dat ook voor de wat jongeren dan graotmoeder herkenbaar is. Het begon dus in 1926 onder Jan van Dijk als cafe-annex slagerij. Jan overleed in 1929 en moeder zette de zaak voort. In 1936 brandde het hotel tot de grand toe af en werd herbouwd. In 1941 kwam het hotel op naam van zoon Meeuwis. Het hotel heeft bijna alle functies vervuld die een dergelijk hotel kon vervullen. Cafe, restaurant, hotel, concert -, bioscoop-, dans- en feestzaal. Veel verenigingen zijn er geboren en her was vaak voor hun de vaste verga-

derstek. Meeuwis overleed in 1979 en mevr. H. van DijkVorsteveld zette de zaak nog voort tot eind april 1981 toen het werd verkocht. In 1990 werd het eens zo gerenomeerde hotel gesloopt en

heeft plaats gemaakt voor de "schippersbeursflat" .

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek