Klazienaveen in grootmoeders tijd

Klazienaveen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.H.T. Hoogers
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6110-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Klazienaveen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29 Een van de verenigingen die zeer veel uitvoeringen heeft gegeven in hotel Van Dijk is gymnastiekvereniging "Klazienaveen", opgericht in 1919, het [aar waarin ook de foto werd gemaakt en wel tijdens de eerste uitvoering van de vereniging onder leiding van de bekende meester en latere wethouder van Rotterdam, Meertens. Gewichtheffen en poolstokhoogspringen behoorden toen schijnbaar tat de vaste gymnastiekonderdelen. De gymnasten van het eerste uur zijn van links naar rechts, achterste rij:W van Veen, M. Springer, B. Kreuze, F. Paulusma, B. de Bruyn. De rij daarvoor: Meester Meertens, M. de Vries, 1. Blauw, F. Lanting, K. Kroeze, M. Maze-

nier, G. de Groot, E.Abercrombie, B. Betten, G. de Vries. Knielend: A. Dillerop, K. de Vries, R. Hoving. Zittend: ]. Dick, C. Jansen, P. van Veen, F. Mazenier, ]. de Bruyn. Liggend: H. Koster en G. vanVeen.

30 Absoluut niet meer herkenbaar, maar de ri] panden op deze fota uit 1910 standen ongeveer vanaf de apotheek tot even westelijk van de Meridiaan aan hetVan Echtenskanaal N.Z. In het tweede pand van links begon in 1901 Johannes Pieter van Veen zijn schoenenzaak. Tot heden is op dezelfde plaats nag steeds schoenen en sportzaak Van Veen gevestigd, gerund door kleinzoon [annes van Veen. Links woonde vroeger smid Harm Boelens, nu woont er zijn zoon Tjeerd Boelens. Rechts F. Homan en later G.

de Groot, nu woonhuis van schilder Luc Dekker. Dan nog net zichtbaar het pand waarin bakkerTen Napel began, opgevolgd door "Pietje" Zwer-

ver, nu automaterialen Blauwgeers. Tussen de groep kinderen op de voorgrond staan onder anderen: Eite Homan, Trijntje Boelens, Willemtje en Aaltje Boxem, Tine Setz, Menna Homan en Piet van Veen.

Klaz;enaveen NoordziJde

3 1 Toen Johannes Pieter van Veen in 1901 zijn schocnenzaak begon kende men nog geen produktiebedrijven voor schoenen. Dat betekende dat de schoenmaker de schoenen nog helemaal zelf maakteo Schoenmaker Johannes Pieter van Veen he eft de gereedschap- en de leersnijtafel buiten gezet. Het zal wel prachtig weer zijn geweest en het kwam natuurlijk de kwaliteit van de foto ten goede. Achter de grate rafel, bezig met het snijden van leer, Johannes Pieter van Veen. Links van hem Piet de Olde en rechts [annes Bruinsma, beiden knechten van Van Veen. De persoon geheellinks is postbode De Vries. De zaak werd later nog uitgebreid met

een kapperszaak en de hoeden- en tassenboetiek "Maison Chic". Nu schoenen- en sportzaakWH. van Veen.

32 Als schoenmaker Johannes Pieter van Veen in 1930 vanuit zijn zaak naar de overkant van het kanaal keek, dan zag hij deze panden. Het eerste pand is de winkel van bakker Evert ten Nape!. Hij kwam - zoals u weet - van de overkant en bouwde dit pand in

1 91 3. Het is natuurlijk wel verbouwd, maar het staat nag steeds op dezelfde plaats op de hoek Van Echtenstraatl Langestraat en her wordt nog steeds door een Ten Napel gerund en wel door kleinzoon Jan. Voor zijn zaak staat Evert ten Napel, geflankeerd door de buurmeisjes Anna en Dina Dillerop, wier ouders een cafe had den op de hoek van de Van Echtenstraat/Langestraat. Evert ten Napel was bijna

veertig jaar raadslid, waarvan acht jaar wethouder en hij vervulde, veelal in Klazienaveen, zeer veel maatschappelijke funeties. In het dorp zijn een straat en een flatgebouw naar hem genoemd.

Greet uit Klazienaveen

33 Een toto, oak uit 1930, van dezelfde panden, maar uit een wat andere hoek genomen. Het eerste pand rechts kent u van de varige foto; daarnaast de bakkerij van Evert ten Napel, nu is dat Groeneveld brilmode en contactlenzen. Dan kapper Borst. Nu zijn er op dit perceel twee zaken: kaart- en kadoshop Bliss en de Tuinfluiter. Daarnaast scheepsbevrachter Timmer, nu H. ten Hoar textiel. Daarnaast in het wat klein ere huis woonde de heerWenning, hij was machinist van de elektriciteitscentrale die achter zijn waning stand. Tot 1932 he eft deze centrale vooral het zuidelijk deel van Klazienaveen van elektriciteit voorzien. Op dit perc eel zit-

tennu schildersbedrijf Dekker en Snuffel vrijetijdsmode. In het volgende pand woonde in 1930 W van Dijk, die er ook een timmerwerkplaats had.

34 We gaan iets verder oostwaarts en oak verder terug in de tijd, namelijk 1918. Vanaf links de galanteriezaak van H. Hoving. Het winkeltje met het mooie ronde geveltje ziet u op de volgende foto. Daarnaast het grote pand van Jan ten Hoar, die deze winkel, waarin hij textiel verkocht, in 1914 bouwde. Nu is het de bibliotheek. Het loodgietersbedrijf van Hendrik Jalving is het volgende pand. Nu is daar foto Henk Heideveld gevestigd. Dan krijgen we het pand van vervener/manufacturier Tonnis Zuidema. Hij vertrok omdat hij de belastingen in de gemeente Emmen veel te haag vond. De reden van zijn vertrek deelde hi] aan een ieder die hi] tegen kwam al

ver van te voren mee met de toevoeging.,, Het kaptoal gait de gemeente oet." Tot slot ziet u de waning van kleermaker Jan Westerhof en zijn we weer toe aan het laatste pand van de vorige foto.

35 Dit prachtige witte pandje zag u al in het klein op de vorige foto. Benno Wiegers bouwde het in 191 5 en began er een fietsenzaak. De volgende winkelier was Anne Zwart, met sigaren, sigaretten en snoepwaar, Anne woog

een onsje pinda's met de hand en hij zat er nooit ver naast. Zijn opvolger was oomzegger Hielke van Veen. Hij verbouwde de zaak drastisch en verkocht het later aan de gezusters ]agt, die er een korsetterie/hoedenzaak in hebben gehad. In 1994 werd het door Hielke van Veen gebouwde pand gesloopt en vervangen door een volledig nieuw winkelpand.

36 We gaan verder richting Zwartemeer en u ziet woningen en winkels in 1939 even ten westen van de Past. ]ongeriusstraat. Van links naar rechts de grate woning van vervener en spijkerfabrikant Bruggenwirth. Dan de manufacturenzaak van R. Heldring en voor uw orientatie. dit is nu nog modehuis Heldring. Tussen de bomen verscholen Dokter. Op dit brede deel staan nu onder andere de panden van bloemenhuis Mostert en kapsalon Boerland. Dan de galanteriezaak van Andries Soer, vervener Drenth, de winkel van slager Scholz, de slagerij, garage ]agt, drogisterij, schilder Komduur en dan, zoals het in de volksmond nog steeds

wordt genoemd de "Steekahoek" , een afkorting van de familienamen van v.d. Steen en zijn vrouw Kamps, die een cafetaria in dit pand hadden, Dan zijn we toe aan wat toen een smal zandpaadje was en

nu de Past. ]ongeriusstraat. Op de plaats van de laatste drie panden staat nu de "Molenhoek" -flat.

37 We verlaten even de Langestraat en lopen het bij

de vorige foto genoemde zandpaadje op, dat nu dus de Past. ]ongeriusstraat is. Op een deel van de plaats waar nu

een grote bouwmarkt staat, stond vroeger een turfstrooiselfabriek, in 1922 gebouwd door]. Nagtegaal uit Vroomshoop en ].G.B. Bruggenwirth uit Klazienaveen. Aan-en afvoer van bolsterturf en turfstrooiselbalen geschiedde in de begintijd per schip via het Van Echtenskanaal, de Molenwijk en de eens gedempte en weer hergraven Stellingwijk. Later, zoals te zien op de foro, werden de balen per vrachtwagen afgevoerd. Na de oorlog werd de turfstrooiselproduktie in dit bedrijf voort-

gezet door de N.VVeenderij en 'Iurfstrooiselfabriek "Klazienaveen" voorheen W.A. Scholten. De fabriek brandde in de nacht van 22 op 23 augustus 1959 af en werd niet herbouwd.

38 In het bedrijf van ].G.B. Bruggenwirth bleef het niet alleen bij de produktie van turfstrooisel, want een draadtrekbank voor de produktie van ijzeren binddraad voor eigen gebruik werd midden jaren dertig uitgebreid tot acht trekbanken met natuurlijk vergroting van de bedrijfsruimte. Inmiddels had de heer B. Mencke de aandelen van]. Nagtegaal overgenomen en werden in november 1935 de machinerreen gekocht van de draadnagelfabriek Caron te Eindhoven. In Klazienaveen werden spijkers met koppen geslagen. Helaas, maar tot september 1938, toen werd de produktie verplaatst naar Dieren. In de gebouwen vonden later diverse bedrijven

onderdak alsmede de roomskatholieke huishoudschool, het rooms-katholieke jeugdgebouw en de tekenschool. Op de foto links de spijkerfabriek; het tussendeel is de draadtrekkerij, en rechts ziet

u nog een deel van de turfstrooiselfabriek. Na afbraak werd op dit perceel onder andere een klooster gebouwd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek