Klazienaveen in grootmoeders tijd

Klazienaveen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.H.T. Hoogers
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6110-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Klazienaveen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49 We gaan terug naar het jaar 1907. In dat jaar kwam

de tramverbinding Klazienaveen-Ter Apel gereed. De opening van de lijn ging met de nodige feestelijkheden gepaard, flink gesponsord door onder andere de firma Scholten. Op de fota de feestcommissie met een aantal personen die u elders in dit boekje ook tegenkomt. Zittend, van links naar rechts: aannemer

H. Linzel, J,W v.d. Sluis, chef veenderijen van de firma Scholten; burgemeester M. Wijt van Avereest, burgemeester J,W van der Lely van Coevorden, G. van Asselt, directeur D.S.M., meester H. de Vries en kruidenier G. Munnik. Staand: landbouwer W Behrendt, onderwijzer H. v.d. Vaart, drie

onbekenden, maar vermoedelijk personen uit Bargercompascuum, smid H. Boelens, Harm Breider, A. Sibum, landbouwer W Groenewold, hoofd openbare school Klazienaveen - N oord J, Kuiperus,

kastelein G. Mazenier, kastelein WB. Poulusma enveenbaas]. Hulst.

50 In de oorlog werd een deel van de rails door de bezetter gesloopt. Na de oorlog de rest, op een klein stukje na, dat in her wegdek bij de trambrug was blijven liggen: oorzaak van veel ongelukken. Verzaeken richting gemeente bleven zonder resultaat. Klazienaveners uit alle lagen van de bevolking sloegen de handen ineen en men begon zelf aan de klus her obstakel op te ruimen. Burgemeester Gaarland arriveerde ter plekke en wist de gemoederen wat te bedaren en beloofde dat de gemeente de zaak binnen enkele dagen zau opruimen. En zo geschiedde. Op de foto uit 1948 staan vele bekende Klazienaveners kort voor de sloopwerkzaamheden. U zult

er denk ik velen herkennen en de overlevering zal er wel voor zorgen dar ze bekend blijven en natuurlijk valt een vlag het meest op wanneer je die laat drag en door Wim van Dijk.

51 Het is 1905. Trots poseert pastoor A. C. Dames voor de Heilige Henricuskerk te Barger Oosterveen. Op 16 augustus 1901 (toen nog kapelaan te Gendt) werd hij benoemd tot bouwpastoor van de nieuw te stichten parochie te Nieuw-Dordrecht. Na iets meer dan twee jaar rondreizen en collecteren kon hij op 4 december de nieuwe pas torie betrekken en met bisschoppelijke volmacht zegende hij op 9 december de kerk in en konden de parochianen de eerste H. Mis op eerste kerstdag 1903 meevieren. Onder pastoor Middelkoop ook wel de tweede bouwpastoor van Klazienaveen ge-

noemd - kwarn in 1965 de nieuwe kerk aan de Stellingstraat Z.Z. gereed en werd op Hemelvaartsdag in gebruik genomen. De oude kerk en pastorie werden afgebroken. Op deze plaats aan de Lange-

straat staat nu een rij aaneengesloten winkels te weten Booy, Otter en Bruning.

52 Als men eind ] 928 vanaf de langestraat tussen de ingang van de rooms-katholieke kerk en de daarnaast staande rooms-katholieke school (nu de jongerenflat) doorliep dan kwam men bij het eerste klooster van Klazienaveen. Dat "vas toen het voorste deel van het zusterhuis dat u op de

foto ziet. Op ] 7 september 1928 opende de voorzitter van de rooms-katholieke Vrouwenbond mevrouw Steenbergen- Engeringh door mid del van het plaatsen van een gedenksteen het splinternieuwe klooster en konden zeven zusters van de zustercongregatie "Dochters van Onze Lieve Vrouw van her H. Hart" met hun werk in Klazienaveen beginnen. In 1970

werd het nieuwe klooster betrokken op de hoek van de Past. ]ongeriusstraat en de Stellingstraat. Inmiddels heefi: dit klooster plaats moeten maken voor een bouwmarkt. De zusters zijn van grote bete-

kenis geweest voor Klazienaveen. In ] 993 vertrokken de laatsten: zuster Ida, zuster Philiberta en zuster Brigittine.

53 Met een groep kinderen, door de fotograafkeurig geposteerd op de dan nog onverharde Langestraat, gaan we vanaf de rooms-katholieke pastorie enkele tientallen meters oostelijk richting Zwartemeer. Een oude ansichtkaart uit 1 9 1 3 laat ons geheel rechts het pand zien van vervener/winkelier R. Egberink, later kruidenier Nieland en nu is dat de "Doe-het-zelf"zaak Hempen. Zo, nu weet u waar u zich bevindt. Dan krijgen we de textielwinkel van G. J. Meuge, nu meubelzaak Bruning. Dan de textielwinkel van H. Boerland, later G. Boerland. Dan een pand in aanbouw, dat de naam "Casa Elisabeth" zou krijgen. Op de volgende foto ziet u het terug.

Daarnaast het woonhuis van H. Sibum, later de kruidenierszaak van G. Sibum, bij wie je ook nog een verzekering kon afsluiten.

r.. " 71 .:. YEE.7.

54 Als u nu vanaf de Dordschebrug naar de Kloostermanswijk loopt dan zult u maar weinig herkenbaars uit het begin van deze eeuw tegenkomen. Dit pand (nu Langestraat 154), dat omstreeks 1910 werd gebouwd, is anna 1995 nog een van die goede uitzonderingen. Het werd gebouwd in opdracht van de in Nieuwe Pekela geboren Hendeus Gerhardus Boerland. Het huis kreeg de naam "Casa Elisabeth", genoemd naar zijn vrouw Elisabeth Maria Bulle. Achter het hek ziet u de heer Boerland en zijn echtgenote. Een van hun zonen, Herman, had later direct westelijk van hun huis een manufacturenzaak. Hij was een van de Klazienaveners die tijdens de

oorlog zwaar in het verzet zat. Hij werd verraden, gevangen genomen en stierf in het concentratiekamp Versen (DId.).

"c~,~ [!ls"bclh'

. -

_.. :..--::-~-

55 Zoals in vele dorpen ill de gemeente Emmen heeft ook in Klazienaveen een molen gestaan. Helaas niet meer bestaand, want hi] brandde op 1 juli 1941 tot de grand toe af en werd niet meer herbouwd. De foto uit 1919 geeft een goed beeld van de molen en zijn omgeving. De molen, in de volksmond "de molen van Borker" genoemd, stond op de hoek van de Langestraat en de molenwijkWZ. In 1904 begon de firma Hubert en Ten Brink nit Coevorden met de bouw van de rietgedekte achtkantige bovenkruier met vierkante houten onderbouw. De molen was niet nieuw, want vanaf midden vorige eeuw had de molen al dienst gedaan als zaag-

molen, ,De Eendracht" te Kampen. De opdracht tot de bouw werd gegeven door vervener / molenhandelaar A. Kleine Staarman uit Slagharen, die eind april 1905 de toen gereed zijnde korenmo-

len verhuurde aan de eerste molenaar.

56 En die eerste molenaar was Gerard Gerritsen. Hij kwam op 22 april 1905 naar Bargeroosterveen en vertrok in juni 1908 naar Heerde. Zijn opvolger was Albertus Fackler uit Dalen, die molenaar was tot mei 191 1 . In dat jaar huurde Jan Harms Hazelaar uit Onstwedde de molen van Kleine Staarrnan en wel tot medio 1916. Toen kwam Hermann Heinrich Borker, de man wiens naam onlosmakelijk is verbonden met de Klazienaveense korenmolen, want altijd is het "de molen van Borker". U ziet molenaar Borker voor zijn huis, dat hi] in 1932 kocht van B.W Leuvering, die het in 1924 bouwde. Het feitelijke einde van de molen kwam in 1 935.

Toen brak een roede die in zijn val een deel van de stelling meenam. Ben dieselmotor moest toen het werk alleen doen. Na de brand in 1941 werd de bekende silo gebouwd en werd het werk

van Hermann Heinrich voortgezet door zijn twee zoncn:

Iohan Gerard en Iohan Bernhard.

57 In 1 91 0 begon Klaas Homan Bruins een stel- en rijtuigmakerij kart bij de trambrug. U zag dat op fota 43. In 1920 verkocht hij het geheel aan J Heldring en vestigde zich aan de Langestraat even ten westen van de Kloostermanswijk. Klaas breidde de zaak flink uit, want er kwamen een houtzagerij en een dubbele winkel bij. De landbouwmechanisatie en de snelle opkornst van de auto maakten dat er steeds meer garages kwamen en minder wagenmakerijen en dar betekende ook omstreeks 1950 het einde van de stelmakerij. Taen vader aphield began zoon B.H. een houtstek, nu houthandel en bouwmaterialen A. Bruins, Langestraat

183. Op de fato uit 1933, van links naar rechts: mevrouw Vas, Bertha Bruins, K.H. Bruins, Zwaantje Bunt, Meina Bruins, mevrouw Bruins en Jan Bruins. Op deze plaats bevinden zich nu de woning en

het landbauwmechansatiebedrijf van Van Ravenzwaay, Langestraat 186.

58 We gaan met u terug naar het jaar 1 916. De moederkerk van de Nederlandse Hervormde Gemeente staat in Nieuw Dordrecht. Het zal in of omstreeks dat jaar zijn dat een paar honderd meter oostelijk van de brug over de Kloostermanswijk in de Langestraat een hervormd evangelisatielokaal met pastorie werd gebouwd. De eerste evangelist, althans een van de eerste evangelisten, was W. Dijksma. 1 juli 1944 is de stichtingsdatum van de Nederlandse Hervormde Gemeente Barger-Oosterveen te Klazienaveen en de eerste dominee van de gemeente is do minee P. de Bruyn. In 1953 werd aan het huidige marktplein te Klazienaveen het

jeugdgebouw in gebruik genomen als kerkgebouw en werd het oude en intussen wit geschilderde kerkje verkocht. In 1963 werd het jeugdgebouw vervangen door de huidige kruiskerk aan het

marktplein. Het oude kerkje is na 1953 in gebruik geweest door diverse kerkgenootschappen.

Evangelisalie Locaal en Pastorie. Barger-Oosterneen

-.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek