Klazienaveen in grootmoeders tijd

Klazienaveen in grootmoeders tijd

Auteur
:   J.H.T. Hoogers
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6110-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Klazienaveen in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 In 1910 werd E. Leegstra hotelhouder. Hij trouwde in dat [aar met de weduwe P. Stukje. Ze vertrokken in maart 1913 naar de Verenigde Staten, In Klazienaveen wordt dan de basis gelegd van wat later in Emmen het bekende hotel Grimme lOU worden. Josef Grimme wordt dan namelijk de nieuwe hotelhouder van hotel KlazienaveenZuid, Het hotel was tevens halteplaats van de D.S.M, Op 14 februari 1915 gaat het hotel in vlammen op en wordt, een kwartslag gedraaid, herbouwd, In 191 7 neemt de broer van Josef, Harrnannus, de scepter over tot media 1924, als Meinderd Wierenga komt. Hij lOU tot de zomer van 1941 blijven en zijn

naam zal altijd wel verbonden blijven met het hotel, want met wie je oak praat, altijd is het "Hotel Wierenga" , Een braer van Meeuwes van Dijk, Marten, volgt Wierenga op. Het definitieve einde voor het

hotel kwarn op 23 maart 1945, toen tijdens het bornbardement op de Purit her hotel oak een voltreffer kreeg.

Groeten uit K.LAZ[E~A ·EE~.

70 Het prachtige hotel Klazienaveen-Zuid kreeg grate bekendheid in de peri ode van hotelhouder Meinderd Wierenga. Dat kwam door een aantal zaken, zoals de voor die tijd prachtige speeltuin bij het hotel. Gaan nu de schoolreisjes naar het Ponypark, de Efteling etc., toen midden jaren twintig, was een schoolreisje naar de speeltuin van Wierenga heel normaal. De zweef-

en draairnolen waren bijzonder in trek, want ze werden aangedreven door echte paardekracht en de ouderen onder u weten dat dar de twee paardjes Roeska en Daria waren. Hotel Wierenga kreeg zeker ook gratere bekendheid door het voetbalveld van de v.v. Zwartemeer dat direct aan

de westkant van de speeltuin was gelegen en bereikbaar was via een pad tussen het hotel en de speeltuin.

.l.. '.;-' .? - -; -r0?

71 Voetba1vereniging Zwartemeer in Klazienaveen. Dat moet iets te maken hebben met Zwartemeer en zo is het ook. We gaan terug naar het begin jaren twintig toen je in Zwartemeer de vereniging DVT (De Vriendentrouw) had en ZAC (Zwartemeerse Atletiek Club). Deze atletiekclub had ook een voetbalafdeling. In 1 92 6 werd de spoeling van het voetballende deel van de beide verenigingen wat dun en men besloot te fuseren. De naam werd v.v. Zwartemeer. Enkele jaren speelde men nog op het hoogveen in Zwartemeer en verhuisde in 1928 naar het voetbalveld achter Hotel Wierenga. Op de foto met onder andere het 1 e elf tal ziet u, achterste rij, van links

naar rechts: Y. de Vries, W Korteling, P. van Brummelen, H. Arends, B. Lubbers, F. Regts, Blijham, R. Engberts, A. Grijze, H. ten Berge, R. Bron, C. Bran en A.H. Jansen. Midden: 1. Grootoonk, A. Smit en

H. Groenewold. Voorste rij: K. Santing, G. Bruning en J. Kamerling.

72 Hij is zonder meer een legende in het bestaan van de voetbalvereniging Zwartemeer. Want er zijn er niet veel van wie je kunt zeggen dar ze ruim zesrig jaar lid en trouw supporter van deze vereniging zijn geweest. Jan Oost was zo'n man. Hij was er al bij in 1928, toen Zwartemeer haar eerste wedstrijd speelde achter Hotel Wierenga en de grote schuur, met daarin de paarden van Wierenga. De schuur deed dienst als kleedruimte en ook werd er natuurlijk gewassen in een teiltje en soms zelfs in her Gritterswiekie, Hij was erbij wen in 193 1 her nieuwe speelveld, een kwartslag gedraaid ten opzichte van het oude veld en met kleedkamers, werd geo-

pend door wethouder Sibon. De verhuizing naar de Planeet en de tijd van het betaalde voetbal; hij he eft het allemaal meegemaakt. Hij was altijd even vriendelijk en had steeds een goed woord voor degene die hem aansprak.

73 Als er een straat is waar de firma WA. Scholten begin deze eeuw veel heeft gebouwd, dan is dat weI de Mr. Ovingstraat, genoemd naar de schoonzoon van]. E. Scholten. Zo oak deze dokterswoning. die in 1906 werd gebouwd. Het oorspronkelijke plan van de firma was de waning te bouwen tussen het postkantoor en hotel Klazienaveen-Zuid, Maar de juiste plaatsbepaling van de trarnremise stand de bouw in de weg. Er was toen al enkele jaren een arts werkzaam in Klazienaveen; dokter Hamacher. Hij vond dat de bouw te lang op zich liet wachten en vertrok. De eerste bewoner was

dokter Labertee, later Bijlsma, Range, Van Horsten, Haverkamp, Pykstra en als laatste dokter Schoe. In 1986 kocht de familie Ottens de villa van de Maatschappij Klazienaveen en heeft deze, alsmede de tuin

met zijn monumentale bomen, werkelijk schitterend gerenoveerd.

74 Ook dit schitterende gebouw staat er nog steeds en wel op de hoek van de Kazerneweg en de Mr. Ovingstraat. De in 1903 gebouwde marechausseekazerne heeft haar witte uiterlijk - evenals hotel Klazienaveen-Zuid - te danken aan het feit dat het pand is opgetrakken uit reeds gebruikt materiaal en wei dar van de turf-kartonfabriek die wat noordelijker heeft gestaan, daar waar de "Kramme Wieke" uitmondt in het Scholtenskanaal. Per 1 september 1965 werd de brigade van de Koninklijke Marechaussee te Klazienaveen opgeheven en werden de manschappen bij de brigade

Emmercompascuum ingelijfd. Het pand was toen al eigendom van de gemeente. Later heeft het nag gediend als opvangcentrum van het Leger des Heils. Het werd in 1988 verkocht aan de familie Men-

sen. In het huis links heeft zeer lang bakker Bron gewoond.

Klaz:enavee'l

r ... ~a'e-::f"t~ussce· Kazeri'~

75 Ook hij begon zijn loopbaan bij de Koninklijke Marechaussee en wei in Ter Apel en Schoonebeek. We hebben het over de in Groningen gebaren Th. A. Walstra. Behoudens een onderbreking in de oorlogsjaren was hij gemeenteveldwachter te Klazienaveen van 1 935 tot en met medio 1957. Zij die hem hebben gekend, spreken zander enige uitzandering met groot respect over hem. "Streng, maar zeer rechtvaardig." Zo wordt Th. A. Walstra zonder enige uitzandering getypeerd. In de oarlogsjaren koos hij niet zaals sommigen in het korps de zijde van de bezetter, maar hij verzette zich er tegen: onvoarstelbaar moeilijk als politieman. Zijn

verzet kostte hem een gedwongen overplaatsing naar Winschoten en Exloo en acht maanden gevangenisstraf Sterk vermagerd keerde hij kart voor de bevrijding terug. Hij overleed op 18 mei 1957. Hoe geliefd hij was bleek onder andere uit de zeer velen die hem op 23 mei 1957 hebben begeleid naar zijn laatste rustplaats.

76 We laten het trammetje even bij de marechausseekazerne stoppen. Het was wel geen halteplaats, maar her gebeurde ook in grootmoeders tijd wel eens en we gaa

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek