Klazienaveen in oude ansichten

Klazienaveen in oude ansichten

Auteur
:   H. Wiegers, W. Hielke en H. Visser
Gemeente
:   Emmen
Provincie
:   Drenthe
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3827-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Klazienaveen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~. .,,;.._::.....;:...

~: ..?? "~·e£.~= _;_-~:.~=~~_~ z:'-'

-.

20. Nog een kaart uit bijna dezelfde hoek. De volwassen mensen voor het huis zijn, van links naar rechts: Cornelia (Kee) Zwart, mevrouw Zwart, D. Zwart en twee commiezen, die hier in de kost zijn. Het kind, tussen de beide dames in, is Geertje van Veen (nu mevrouw Plaatje), Op deze plek is thana.garage Plaatje gevestigd, Het huis achter de bomen werd indertijd bewoond door vervener "dove" Jansen, nu woont J. ten Hoor er. In het huis met zonnescherm dreef Geertje de Vries een dameshoedenzaak; nu is woninginrichting J. Koop daar gevestigd.

Firma H. LINZEL & Co .. in Bouwrnaterialen, Klazienaveen

21. Nog een stapje verder in de richting van de trambrug. De bekende kunstmestloods van Lufting is toch niet voor dit doel gebouwd. Zoals de (reclame)kaart aangeeft,had de firma H. Linzel & Co hierin een zaak in bouwmaterialen. De hele firma, ook de dames, staan er op zijn mooist uitgedost op. Jammer genoeg kunnen wij aIleen de heren Linzel bij de naam noemen. In het huis had Starkenborg lang geleden een manufacturenzaak en voor kort kapte Willy Bolk hierin nog de mannen. Het wordt thans bewoond door de familie G.J. Lufting en de weduwe Bolk.

NOORDZIJDE KANAAL. KLAZIENAVEE

22. Een overzieht vanaf de Dordsebrug op het Van Eehtenskanaal Noordzijde. Met een variatie op een bekend gezegde: Men kan door de bomen de huizen niet zien. Links op de kaart zien wij nog net een gedeelte van Meesters houtstek. Een huis verder woonde vervener-winkelier Westra. Deze familie onderhield tevens een beurtvaartdienst op Meppel en Groningen. Het eerste sehip, uiterst reehts is zo'n "snikke". De mast met hijsinriehting verraadt dit duidelijk. Het is mobilisatietijd. Ziet u Jan Soldaat met geweer, midden op de foto?

Klazienaveen

van Ecnteosxanaal, Noordzude

23. Om de Noordzijde af te werken gaan wij nog even een kijkje nemen voorbij de trambrug, We staan nu met het gezicht naar het centrum; he1emaa1 links zien wij de trambrug. Het huis op de voorgrond is in 1911 gebouwd door vervener Herman Swart. Daarna heeft Sjerp de Vries er gewoond. Het tweede huis heeft vervener Anne de Groot in 1910 1aten bouwen; het meisje ervoor is een dochter des huizes. Later woonde hier Wander Rink. Merkt u de petro1eum1antaarn op en a1 dat zand?

Groet uit KL.AZIENA VEEN (Dordsche brug.)

24. Kom over de brug! Niet over de trambrug, maar over de oude Dordsebrug, bouwjaar 1889. In het verlengde van de brug staat hotel Poulusma, vervolgens verder naar links: het huis van bakker Heise met de bakkerij ernaast, dan kruidenier-jager F. ten Hoor (zijn vrouw was vroedvrouw), smid Hoogeveen, .Jappies" winkel Kroeze, schoenmaker Jonker, kruidenier Koster en cafe Mazenier. "Tot zover! " zei de dominee. De kaart zal dateren van rond 1903. Van de rij huizen (nu Langestraat) is niets meer te herkennen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek