Kloetinge in oude ansichten deel 1

Kloetinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3467-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kloetinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

?....... ~ .

GOES.

Villa "rna Retraite",

Ull~. G. Verheule.

19. Alhoewel op deze foto, verzonden op 28 november 1906, Goes vermeld staat, is de villa "Ma Retraite" (ook wel "Villa Claus" genoemd) gebouwd op Kloetingse grond. Het is bekend dat in de loop der jaren veel Kloetingse grond ten offer is gevallen aan de expansiedrift van Goes. De villa zelf stond ter hoogte van de kruising van de Bergweg met de Patijnweg. De Patijnweg werd op 5 maart 1924 officieel geopend. De villa werd, volgens de gegevens achterop de foto, in 1931 door de gemeente Goes aangekocht en moet vrij snel nadien zijn afgebroken. De heer Claus was gehuwd met een dochter van de heer Kakebeeke, die zelf ook, zoals uit de volgende foto blijkt, een dergelijk landhuis bewoonde.

20. Dit is de villa "Welgelegen", eigendom van de familie Kakebeeke. Dit gebouw lag toen nog binnen de Kloetingse grenzen. De situering was waar nu ongeveer de Van Dusseldorpsstraat loopt.

Cafe Tol "Spee/tuln" K/oetinge bij Goes

21. Dit is een foto van cafe "De Tol", omstreeks 1909 eigendom van de heer Desire Boele, die tevens nog een klompenmakerij had op de Singel te Goes. Vervolgens waren de heren De long, Fukke en Van Bers nog eigenaar van deze uitspanning. Links, achter de met vele reclames opgesierde schutting, beyond zich de speeltuin, waar menig Kloetings jongmens zijn verjaardagspartijtjc mocht vieren. Na 1948 is deze speeltuin verdwenen. In de jaren zestig heeft ook dit gebouw het veld moeten ruimen voor de technische groothandel Polderman. In vroeger tijden was hier een echte tol gevestigd. Om gebruik te maken van de straatweg naar 's-Gravenpolder, diende men een zeker bedrag te betalen. Later werd dit door de gemeenten afgekocht. Zo moest Kloetinge in 1897 een jaarlijkse afkoopsom betalen voor de straatweg naar 's-Gravenpolder van f 31,865?

22. Een gezicht op het lommerrijke dorpsplein met rechts het huis van de familie Lenshoek. De kastanjeboom vooraan geeft het begin aan van de drafbaan.

23. Links was de winkel van Ko Straub, die in ellegoed en kruidenierswaren deed, daarnaast was het pakhuis gevestigd. De man op de ladder is een van de knechts van Straub, Jaap van Dalen, die bezig is met het schoonmaken van de goot. De kinderen met de kinderwagen werden niet herkend.

24. Het huis rechts was de bakkerij van Staal, daarachter ging men de Nieuwstraat in. De huizen aan de overkant werden respectievelijk bewoond door de heren Oele, Reinders en Kees Breeweg. De hardstenen paal, net voor het gemeentehuis, diende om het paard van dokter Haman vast te zetten. Deze arts woonde eerst op "Jachtlust", doch toen hem daar de huur werd opgezegd, diende het gemeentebestuur voor een passende woning te zorgen voor de gemeentearts. Het gemeentebestuur besloot daarom het pas gebouwde gemeentehuis te ontruimen en te verbouwen tot dokterswoning. Dit gebeurde allemaal omstreeks 1890. Na dokter Haman kwam er voorlopig geen arts meer opdagen, zodat de dienst jaren werd waargenomen door dokter Coenen uit Goes. Inmiddels was de dokterswoning weer omgetoverd tot gemeentehuis.

25. De kerk met de toren, vanaf de zuidoostkant gezien. De bakstenen kruiskerk bezit een koor en een bijkoor uit omstreeks 1300 en een sacristie uit de zestiende eeuw. In 1913 werd de kerk nog gerestaureerd door F.G.C. Rothuizen. Het schip heeft vier traversen met spitsboogvensters en slechts weinig uitspringende beren, waterlijst en plint. De hoekblokken zijn van bergsteen. De blinde rechte oostmuur van het noordkoor heeft een waterlijst en daarboven een spitsboognis tussen twee smalle hoge nissen, aldus een beschrijving van de kerk uit 1922.

26. Tijdens een van de vele dorpsfeesten werd deze foto gemaakt van een stel ringrijders op de huidige Lewestraat. De twee voorste ruiters zijn Arjaan en Ko Wagenaar en de beide heren in burger achter hen zijn waarschijnlijk Kees en Jacob Lenshoek. Het is jammer dat niet meer namen van personen op deze unieke foto konden worden achterhaald.

27. Een beeld uit 1914 van het woonhuis en de schuur van Marinus de Jonge, die hier op de bok zit van een met twee paarden bespannen wagen, die is geladen met graanschoven. De man naast hem, aan de leidsels, is Marinus Dagevos. Daarachter staat het gerijtje van de ambachtsheer, met voerman Jacob de Jonge. Het gerij en de paarden werden in deze schuur gestald. Rechts voor het huis hebben plaatsgenomen, van links naar rechts: Kootje Dagevos (de dienstbode), Adriana de Jonge met op schoot Rika (de dochter van Jacob de Jonge) en Jacobs vrouw Plo Oele. Op de achtergrond, bij de paarden van de ambachtsheer, staat de "kleine" knecht, Jaap Zwartepoorte. De schuur heeft onlangs plaats moeten maken voor de bungalow van de heer B.M. Kole en is nu genummerd Lewestraat 36.

28. De volgende serie van vijf ansichten dateert van 1913. Wanneer we over de 's-Gravenpoldersestraatweg naar Kloetinge rijden, dan zien we enige markante bouwwerken voor Kloetinge. Allereerst de watertoren, die omstreeks 1912 in bedrijf kwam en een stap voorwaarts betekende in de watervoorziening. In de verte zien we cafe "De Tol", dat al is beschreven onder afbeelding 21. Rechts staat het bocrderijtje dat is gezet voor Kees Rijk en dat later werd gekocht door Willem van der Endt. Momenteel is hierin een bloeiend transportbedrijf gevestigd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek