Kloetinge in oude ansichten deel 1

Kloetinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3467-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kloetinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

"

KLOETIKGE.

29. Vervolgens nemen we een kijkje in de Lewestraat, richting dorp, toen nog gewoon "Straatweg" geheten. We hebben wat bewoners van de huizen voor u er bijgezocht. In het huis rechts woonde de weduwe van Jacob van Liere, dan Benjamin Kole en vervolgens Kees Kole, Jantje Bliek, de weduwe Sinke, die een winkeltje had, en in het allerlaatste huis dat zichtbaar is woonde Augustein Kole, die later naar Amerika is vertrokken.

KLOETI~GE.

Pastorie en Gemeentehuis.

30. Wanneer we de Lewestraat doorrijden, komen we op het vierkante mime dorpsplein van Kloetinge. Rechts zien we nog juist het gemeentelijk "plakkebord", dat in de plaats was gekomen voor het zogenaamde viskot, dat in 1892 werd afgebroken, In de raadsvergadering van 3 september werd hiertoe besloten en als motief lezen we in de raadsnotulen: "Om reden dat het een verzamelplaats is van enige jongelieden, die aldaar zitten te schreeuwen van geen bepaald stichtelijke liederen, die zij staan uit te galmen. Verder levert het aIleen maar nut op voor mensen, zoals scharenslijpers, orgeldraaiers en bedelaars". Bovendien zou het "vischkot" een grate opknapbeurt nodig hebben en dat geld kon men beter bested en. In het midden zien we de pastorie en het gemeentehuis.

KLOETINGE.

MarktveJd.

31. Aan de andere kant van de vate zien we een rij huizen, die van reehts naar links werd bewoond door Freek Walrave, Jan Breeweg, sehoenmaker Frans van Riet, K.M. Straub, Jo Slabbekoorn en Jan Melous. De vijver was in vroeger tijden zeker niet voor de sier aangebraeht, doeh diende voor huishoudelijk gebruik. Reehts is nog duidelijk een 800rt vlondertje ziehtbaar, waar men gemakkelijk een emmer water kon halen.

KLOETINGE.

Hen. Kerk.

32. Een gezicht vanaf de andere kant van de vate op de kerk, De jeugd aan de rand van de "kille" is niet te onderscheiden. Geheellinks is het woonhuis van de familie Lenshoek. Ook is hier duidelijk de baan te zien, waarop op feestdagen de traditionele ringrijderijen met paarden werden gehouden.

33. Groep 2 in 1915, gefotografeerd voor de openbare school. Op de bovenste rij zien we, van links naar rechts: Lientje Meulpolder, Geertruida Beenhakker, Rika de Jonge Jdr., Rina Leijs, een onbeken de, Maatje Kole, Neeltje van Liere Jdr., Mientje Karman, een onbekende, Mientje van de Plasse en meester Van Weele. (Hij lOU later professor in de Franse 1etterkunde worden.) Op de tweede rij zien we: Johannes Dagevos, meester Hoek, Jan Breeweg, een onbekende, Marie Meulpo1der, Mientje Sonke, Mientje Reinders, Sientje Torenaar en David Koster. Op de rij voor hen staan nog: Rika Jansen, Leunes Oele, Kees Hollestelle, Jaap Hoekman, Cornelis Beenhakker, Frans de Jonge en Keetje Koster. Zittend zien we, van links naar rechts: Jan Hogeboom, Marien van Liere, Adriaan van Liere Jzn., Piet Wagenaar, Adriaan van Liere Azn. en Jo Meu1endijk. U ziet dat verschillende kinderen dubbel voorkomen op een aantal groepfoto's. Dat kwam omdat de broers en zusters samen op een foto mochten, om de kosten voor de ouders te drukken. Vandaar dat soms wei eens een klein beetje moest worden gegokt wat betreft de voomaam!

34. Groep 3 voor de Kloetingse open bare school. Op de bovenste rij staan, van links naar rechts: meester Hoek, Maatje Bliek, Ko Harinck, Willem van Liere Jzn., Jaap Dekker, Danker Bliek, Marien Paardekooper, Jantje Nieuwenhuijze, Jan Trimpe en een onbekende. Op de tweede rij: tussen twee onbekenden staat Mientje Schipper, dan Maria van Liere Jdr., Mientje Trimpe, Keetje Schouten, Mientje van Liere, Mien Evertse, Keetje Harinck en Bertha Winterswijk. Op de derde rij staan: Johanna van der Schraaf, Mientje Breeweg, Wantje Siervogel, Koos Beenhakker, Wantje de Waard en Antje Schipper. Op de voorste rij zitten: Geertruida Beenhakker, Bertus Winterswijk, Sies Trimpe Jzn., Kees van Iwaarden, Adriaan van Liere, Cornelis Beenhakker, Sies Trimpe Czn. en Jaap Schipper.

35. De leerlingen van de Kloetingse lagere school op 13 oktober 1915. Op de achterste rij zien we, van links naar rechts: Lien van Liere, Sanne Straub, Keetje Schouten, Marie Behage, Lena Trimpe, Laura Sonke, Mientje van de Plasse, Jo de Braal en Mien Karman. Op de tweede rij staan: meester Hoek, Sien Torenaar, Kaatje Sonke, Mien Breeweg, Neeltje van Liere, Adrie Karman, Wantje Kesselaar, Marie Meulenberg, Zus Beenhakker, Betje van Liere en meester Van Liere. Zittend kijken ons aan: Pietje Korstanje, Jo de Waard, Chris Dagevos, Kees Torenaar, een onbekende, Ingel Sinke, Piet van Haveren, twee onbekenden en Kees Breeweg.

36. Dit is een foto van het onderwijzend personeel, genomen in de tuin van het hoofd der school. Links het gebouw dat achtereenvolgens dienst deed als gemeentehuis, schoolgebouw en kleuterschool. Tegenwoordig vinden de bejaarden er onderdak met hun soos. Van links naar rechts zien we staan: meester Van Liere, juffrouw La Grand, meester Van Wee Ie en juffrouw Dominicus. Zittend het hoofd der school, meester Hoek, en naast hem meester Blok met zijn onafscheidelijke hoed op.

37. Dit is een van de vele klederdrachtfoto's die door heel Zeeland werden verkocht zonder een nadere aanduiding van de plaatsnaam. Dat deze te Kloetinge is genornen, zal niemand ontkcnnen, daar de toren heel duidelijk als die van Kloetinge is te herkennen. Bovendien staan er vier Kloetingse schonen op. Het meisje links, dat in de rouw is, is Maatje Torenaar, naast haar staat Adriana Paardekoper, dan Keetje Schipper en haar zusje Mientje.

38. Dit zijn de meisjes van de breisehool van Maatje van den Boogaerd. Zij zelf zit reehts aehteraan. Vanaf aeht jaar konden de meisjes voor een dubbeltje per week elke week breiles krijgen. U ziet dat het breien van zwarte kousen in de mode was. Wanneer men wat ouder was, moeht men ook aehter de naaimaehine plaats nemen. We zien hier de volgende meisjes poseren. Op de bovenste rij, van links naar reehts: Neeltje van Liere Jdr., Rika de Jonge Jdr., Betje Dagevos, Koos Evertse en Neeltje Wagenaar. Zittend, van links naar reehts: Keetje Zandee, Lien van Liere, Wantje Labeur, Jannetje Straub Hdr., Keetje Harinek, Marie Meulpolder, Keetje Breeweg, Lien Meulpolder, Wantje Otte, Maatje Nieuwdorp, Maatje Torenaar, Jannetje Evertse, San Straub, Keetje Koster, Adriana Hollestelle, Leuntje Meeuwse, Dina Blomaard, Mien Evertse, Koos Beenhakker, Coba den Toonder, Adri Evertse en Marie Koster.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek