Kloetinge in oude ansichten deel 1

Kloetinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3467-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kloetinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Over het algemeen zijn de kaarten te dateren aan de hand van bijvoorbeeld het poststempel. Zo werd deze kaart in 1918 verstuurd. De plaats van handeling is in de achtertuinen ongeveer op de hoek van de Schimmelpenninckstraat en de Jachthuisstraat. Links, met breiwerk, staat Netje Lankester Cll naast haar de baakster Willemientje Hollestelle. Let u vooral op de droogpalen achter de beide dames. Hiervoor zijn gewoon gaffels gekapt uit een knotwilg ("troemboom").

40. Dit is de christelijke kleuterschool in 1917. Deze school was gevestigd in een gebouwtje aan de Lewestraat, dat later ook nog als brandweerkazerne dienst he eft gedaan. We zien hier op de bovenste rij, van links naar rechts: juffrouw Van den Boogaerd, Ko Dagevos, Frans Steketee, Jacob Paardekoper, Ko Straub, Hubrecht van Dalen, Jan Beenhakker, een onbekende en Arjaan Leijs. Op de tweede rij staan: Pietje Straub, een onbekende, Pietje Beenhakker, Jannetje Breeweg, Ma de Jonge, Adriana Verboom en Mina Oele. Op de derde rij zitten: Jan Nieuwdorp, Gerard Nieuwdorp, Keetje de Jager, Leentje Hirdes, Johannes Melous, Mientje Nieuwdorp en Jaantje Kole. Op de voorste rij zitten genoeglijk bijeen: Cor Straub, Jan Dagevos, Frans Straub, Rika de Jonge Jdr., Rinus Meulenberg, Jan den Toonder en Adriaan Hollestelle.

41. Dit is de winkel van J. Allemekinders, zoals de aandachtige beschouwer op de deur kan lezen. Jacobus, alias Kootje, Allemekinders deed in rijwielen en kruidenierswaren. Jaren daarvoor was in dit pand, op de hoek van het Geerteplein en de Jachthuisstraat, het bierhuis van Johannes Dagevos gevestigd. Momenteel woont hier rijwielhandelaar Verstelle. Op de foto staan, van links naar rechts: de zusjes Adrie, Antje en Pietje Allemekinders met dienstbode Brechtje Scheele.

42. Het zangkoor van het hoofd der school G. Houtekamer op bezoek bij de Amerikaanse gezant in Den Haag, in het kader van een bezoek van de V.V.V. Dit waren kinderen uit de zesde en zevende klas, die zich voor het merendeel moesten verkleden in boerendracht. Slechts enkelen droegen de klederdracht in het dagelijks leven, Ter vergelijking dient u de afbeeldingen 33, 34 en 38 te be schouwen, waaruit duidelijk wordt hoeveel procent van de jeugdige dorpsbewoners nog in klederdracht was. Op de voorste rij zien we, van links naar rechts: G. Houtekamer, Lena van Liere, Piet Paardekoper, Pietje Beenhakker, Hugo Bliek, Pietje Korstanje, de Amerikaanse gezant in Nederland, Fina Reinders, Jan Beenhakker, Stien Paardekooper, Marie Dekker, Willem Trimpe en Sien Keulenaar. Op de achterste rij zien we, gedeeltelijk verscholen, de navolgende deelnemers aan deze reis. Eveneens van links naar rechts: Zus Zandee (die als kleedster van de groep fungeerde), Keetje Behage, Ko Hollestelle, Pietje van Liere, Dies van de Velde, Pietje Maat, Maatje de Jonge, Marie de Waard, Sien Hirdes en Martina Siervogel. Achter het raam onder anderen mevrouw Houtekamer.

43. Langzamerhand wordt nu ook de rechterzijde van de Lewestraat volgebouwd. De straat is genoemd naar jonkheer Jan Lewe van Nijenstein, die hier wat oneerbiedig "meneer Jan" werd genoemd en gedurende enkele jaren gemeentesecretaris is geweest. Hij woonde in het huis op de hoek van de Zomerweg en de Lewestraat.

44. Rechts woonde gemeentesecretaris jonkheer Jan Lewe van Nijenstcin. Rechts ging men de Zomerweg in, rechtdoor is thans de naar de jonker genoemde Lewestraat. Naast de villa van Lewe van Nijenstein woonde Arjaan Verburg en vervolgens Kees Hollestelle, Kees Zweedijk, Stientje Paardekooper en Marien de Jonge. Wie het paar op de boerenkar is, hebben wij niet kunnen achterhalen.

45. Links: de man voor het hek is Jan Schouten, die de tuin onderhield van ds. Meloen. De stellage op de toren was aangebracht in het kader van de rijksdriehoekmeting, waardoor op regelmatige tijden enige landmeters langdurig door allerlei meetapparatuur stonden te turen. Ook op andere foto's uit die tijd ziet men dit ontsierend bouwwerkje.

Rechts: omstreeks 1920 ging men over tot het restaureren van de toren. Het was bekend dat de torenspits van Kloetinge een weinig scheef stond. Hierover doet een mooi verhaal de ronde. Eeuwen geleden waren er twee bouwmeesters (architecten), die beiden een toren moesten ontwerpen en bouwen. De ene bouwmeester op Kapelle, de andere op Kloetinge. Uiteraard ging het tegen elkaar op. Toen de Kloetingse bouwmeester op een goeie dag een kijkje ging nemen op Kapelle, zag hij dat die toren veel mooier werd. Diep terneergeslagen verhing hij zich nog diezelfde nacht aan de torenspits van zijn eigen bouwwerk en sindsdien stond de torenspits van Kloetinge scheef. U kunt dit zelf constateren, bijvoorbeeld op afbeelding nummer 20. Toen echter in 1920 de spits werd recht gezet, kwam men wei tot de ontdekking, dat nu het kruis scheef stond. Het gevolg was dat heel de spitsversiering naar beneden moest om te worden aangepast. Hier zien we smid Guiljam Siabbekoorn (links) en zijn knecht Johannes Lecoq met in het midden het gevaarte.

46. Slechts een enkeling is herkend op deze "actiefoto" van de vrijwillige brandweer met haar nog fraaie handpomp. Geheellinks zou Johannes de Jonge kunnen zijn en de vijfde van links Willem Bos, De man met de pijp is Hogesteger, in het midden, naast de man die met zijn rug naar ons toestaat, is duidelijk Sies Trimpe herkend. Als zesde van rechts staat Jaap Hogesteger, naast hem Arie en Jan van Liere Jzn. en dan Jaap en Marien Schouten. De man met de snor, uiterst rechts, kan Arjaan Visser zijn.

Kloetinge. Paslorie mel Gemeenlehuis

47. Op de plaats waar nu deze twee bouwwerken staan, werd in 1880 het ambachtsheerlijk huis afgebroken. Dit huis was wat in verval geraakt, doordat de ambachtsheer Clotterbooke Patijn, in tegenstelling tot zijn voorgangers, geen verblijf hield op het dorp. Links zien we de pastorie en rechts het gemeentehuis. Bij de herindeling van 1970 zijn beide panden betrokken door de dienst openbare werken van de gemeente Goes.

Toren met Hereorrnde Kerk te Kloetince

48. Alhoewel dit niet een van de mooiste foto's van de Kloetingse kerk is, is het toch welleuk de serie prentbriefkaarten uit een bepaalde tijd zo veel mogelijk compleet te maken. De wijzerplaat is hier nog van hout en was lange tijd slechts voorzien van een wijzer. Op de plaat kwam een latijnse spreuk voor, die vertaald luidde: "De tijd gaat voorbij en zal u toegemeten worden".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek