Kloetinge in oude ansichten deel 1

Kloetinge in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J. de Ruiter
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3467-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kloetinge in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

49. De Buijs Ballotstraat met op de achtergrond de watertoren, die vanaf 1912 het beeld bepaalde. Een dergelijke toren, zij het iets kleiner, werd ook in de buurt 'van Oudelande gebouwd. Heel de bouwkundige we reld sprak schande van dergelijke ouesthetische bouwwerken. Momenteel denkt men hier anders over, want het bouwwerk is gerlaatst op de voorlopige lijst van beschermde monumenten. Het reservoir heeft een inhoud van 1250 m .

Kloetinge. Kloetingscheweg

50. Nogmaals de Buijs Ballotstraat, maar nu in de richting van de spoorlijn. Middenin de straat het vertrouwde beeld van Bertha Oele met haar melkkar, met daaronder de trekhond. De man met de broodmand voorop de fiets is niet herkend. De eerste woning in deze straat werd gebouwd omstreeks 1912, voor Abraham Lous. Deze Lous kwam oorspronkelijk uit Oudelande en verkocht bouwpercelen langs deze straat. De percelen aan de rechterkan t zijn beduidend later uitgegeven.

51. Deze dames namen deei aan een kookeursus van de Zeeuwsehe Landbouw Maatsehappij in "De Gemeenteherberg", in 1921. Staande, van links naar reehts: me ester Blok, Keetje Sinke, Dina Trimpe, Pietje Eversdijk, Zus Zan dee, Kaatje Dekker en Jannetje Bostelaar. Zittend, van links naar reehts:

Kaatje Trimpe, Tine Koeman, Neeitje van Liere, de ierares juffrouw Veldman, Bets Dagevos, Marie Koeman en Johanna Wagenaar. Op de grond zitten links Neeitje van Liere Jdr. en reehts Jannetje Evertse.

52. Waarschijnlijk is deze foto gemaakt tijdens de feestelijke intocht van burgemeester C. Zandee, op 2 augustus 1922. De stoet werd geformeerd aan de gemeentegrens en vandaar ging het in koetsjes van de weduwe Rijk en Duvekot (huurrijtuigen) in optocht naar het dorp. De stoet draait hier net de Buijs Ballotstraat in bij cafe "De Tol". Op de achtergrond zien we de woning van Willem van der Endt.

53. Bij de installatie van burgemeester e. Zan dee, op 2 augustus 1922, poseerde het he Ie gezelschap, bestaande uit raadsleden, notabelen en leden van het feestcomite, met de nieuwe burgemeester in de tuin bij de kerk voor de pastorie en het gemeentehuis. Zittend zien we, van links naar rechts: jonkheer Jan Lewe van Nijenstein, Willem Oosting (de latere gemeentesecretaris), W.F.K. Lenshoek, e.G. van Liere, M. Fversdijk, burgemeester e. Zandee Azn., Mientje Kabboort (de echtgenote van de burgemeester), Quinten Trimpe, Jan Straub, P.D. Hoogstrate, Van de Voorde en veldwachter Meulendijk. Staande zien we, van links naar rechts: K. Straub, schoolmeester G. Houtekamer, e. Dekker, Jozias van Liere, P. Cornelisse, Jan Noteboom, Frans Oele, Ko van Liere, Dies Sinke, Piet Buijsrogge, Jacob Lenshoek, Zwart, Arjaan Zan dee, Hubrecht van Iwaarden, dokter Klaas Wouda, Cornelis van Iwaarden, Jan Sinke, Piet Vermue, Ko Allemekinders, Jan Siervogel, Gijsel, Karel Kramer en meester Blok. Achter de burgemeester cn zijn vrouw zien we hun twee dochters, Saartje en Zus (Jannetje) Zandee.

54. De twee volgende ansichten geven twee prachtige hoekjes van Kloetinge weer. In ieder geval dateren ze van v66r 1924, want in dat jaar werd het grote huis van de familie Lenshoek verbouwd (zie afbeelding 64). Ret plein heeft enige overeenkomsten met de pleinen te Nisse en Borssele: allemaal vierkant en met een vate in het midden. Dit plein schijnt na de verwoesting door de watergeuzen, tijdens het beleg van Goes, op deze manier te zijn ontworpen. De vate zou een soort haventje zijn geweest.

55. Dergelijke grote huizen, zoals hier zijn te zien, geven toch een bepaald cachet aan een dorp. De pastorie is tot 1964 "in bedrijf' geweest. Haar functie verviel toen in datjaar een nieuwe, wat riantere, woning voor de predikant werd gebouwd aan de Vijverweg.

K oetinge. 10 en.

56. Deze foto en de volgende geven een fraai beeld van de situering van de Kloetingse molen in het landschap. Omstreeks 1830 is de molen reeds in het bezit van de familie Herdink en dit zou zo blijven tot het overlijden van de heer J.J. Herdink, op 15 augustus 1971. Toen kwam er een einde aan een meer dan honderd vijftig jaar oud molenaarsgeslacht. Bij de oprichting van het kadaster was A. Herdink, heelmeester te Wolphaartsdijk, eigenaar van de molen. Hij had hem gekocht van Pieter Remijn voor zijn zoon Pieter.

Kloetlnge., Molen.

57. Na Pieter nam diens zoon Arend J. Herdink de molen over, op zijn beurt gevolgd door Pieter J. in 1909. Deze Pieter overleed in 1936 en zijn echtgenote, Suzanne de Bokx, gaf op 6 maart 1954 de zaak over aan haar reeds eerder vermelde zoon, J.J. Herdink. Het oude molenaarshuis en het pakhuis erachter zijn in de loop der jaren afgebroken en vervangen door een moderne bungalow. De molen zelf heeft in 1963 een grondige opknapbeurt gehad. In eerste instantie bedroegen de geraamde kosten toen f 14.863,-, doch het meerdere herstel vergde nog eens f 5.000,-. Alhoewel niet meer in bedrijf, wordt de molen toch meestal om de veertien dagen nog in werking gesteld door de huidige eigenaar, if. Peter Mans uit Leiden.

KLOETINGEN. STRAATWEG

58. Buiten de vroegere foto's van de Lewestraat, hier nog kortweg Straatweg genoemd, is hier de beplanting mooi opgegroeid en geeft aan de straat een wat laanachtig effect. In later jaren zouden de bruggetjes over de sloot langzamerhand verdwijnen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek