Kloetinge in oude ansichten deel 2

Kloetinge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L.J. Moerland en A.J. Blok
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5778-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kloetinge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Op deze foto zien.we de achterkant van de dorpsherberg aan de Schimrnelpenninckstraat, waar de werkster juist de ramen aan het lappen is. Links op de foto zien we vrouw Meulpolder. Het gebouw heeft zijn funktie als dorpsherberg allang verloren en is nu bergplaats voor bouwmaterialen. Dit is een foto uit 1932.

Klo e tinge.

20. Van links naar reehts zien we op deze foto het venstervan de woning van de familie G. Harinek, daarnaast voigt de waning van de familie Van Liere, vervolgens zien wij het pand met de vijframen en een deur , zijnde het voormalige paroehiehuis, waar recht werd gesproken en waar de weeskamer was gevestigd. Het reehter gedeelte was de gelagkamer en het linker gedeelte vergaderzaal. De naam Koudestraat is een naam uit de volksmond, die reeht deed aan de koude trek die am de toren en door de straat kwam. Naast het parochiehuis zien we nag de voormalige bakkerij. De person en op de foto werden niet herkend. De foto dateert van 1903.

21. Een foto van het Marktveld annex Kerkplein uit de jaren twintig. Het is oak hier weer een drukte van belang. Defotograafwas weer in het dorp. Het huis links werd bewoond door de winkelierster De Winter. Dit pand is in de loop der tijd afgebroken en vervangen door het huidige pand. Het pand met de halsgevel werd destijds bewoond door de familie J. Straub en thans door de familie Pekaar. Voor de Vate zien we een groep kinderen in klederdracht.

22. Gezicht op de Vate in de tijd dat het Marktveld nog omzoomd was door vier rijen statige olmen. Op de foto zien we het koetshuis van de familie Lenshoek met de waning van de koetsier. Hiernaast het bescheiden straatje , het zogenaamde "Vuule Vingertje". Verder zien we het vervolg van de wand van het Marktveld, waar onder anderen Govert Korstanje woonde. De kinderen voor de Vate maken zich gereed voor een rondedansje.

Uit. ave: E. KOLE

23. Op deze prent nit 1935 zien we vanuit de zijde van de Lewestraat de twee woningen van de familie Lenshoek, eertijds bewoond door de familie Buys Ballot. Rechts zien we wederom de voormalige pastorie. De draafbanen zijn hier nog gebarricadeerd tegen mogelijk motorisch verkeer. Op dit plein werd destijds de Kloetingse kermis gevierd, die plaatsvond rond 25 juni,

24. Een foto van het Marktveld met de Vate genomen vanaf de toren van de Geerteskerk. Hier krijgt men een indruk van de rechthoekige bebouwing van het Marktveld. De draafbanen, die voor de ringrijderij gebruikt werden, zijn duidelijk te zien. Dit is een van de meest karakteristieke plaatsen van het zogenaarnde Wassenaar van Zeeland.

25. Het Noordeinde in 1926, met zieht op de boerderij van de Iamilie C. van Iwaarden, is de volgende prent die wij voorgeschoteld krijgen. Reehts zien we nog de bakkect, behorende tot de boerderij, met een aflat. De boerderij draagt de naam Ravenstein en is genoemd naar het kasteel dat eertijds hieraehter stond.

X.oelm~-e traatweo

26. De Lewestraat, genoemd naar jonkheer Jan Lewe van Nijestein, gemeentesecretaris/-ontvanger van Kloetinge. Duidelijk zien we hier dat de straat in 1915 aan weerszijden omzoomd werd door sloten, waar bruggetjes overheen lagen. Wij kijken hier in de richting van de spoorlijn. Zojuist komt met kar en paard de bakker aangereden. Dit straatbeeld is al jaren verdwenen en heeft plaatsgemaakt voor een moderne drukke verkeersweg.

27. Een luchtfoto van de huizen van de Schimmelpenninckstraat en de werkplaats van de gebroeders Beenhakker. Rechts bevindt zich de voormalige zondags-/bewaarschooL Geheel rechtsboven is de grote woning van de familie Chris Kale. De bebouwing is thans geheel gewijzigd. Hier zijn nu moderne woningen neergezet. De foto is in 1930 genomen.

28. Opnieuw komen we in de Lewestraat, nu in 1930. De sloten zijn gedempt. Links woonde Chris Kole, later Van Fraassen, Piet Tilroe en farnilie Den Toonder-Marits, Op de achtergrond het woonhuis van de toenmalige wethouder Jan Straub. Rechts zien we de zondagsschoolboomgaard, daarna de woningen van de families Koeman en Mattijs Weststrate en ten slotte bij de hoek van de Lewestraat/Schimmelpenninckstraat Thomas Dagevos. De boerin is vermoedelijk mevrouw Milhous, die in deze straat woonde.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek