Kloetinge in oude ansichten deel 2

Kloetinge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L.J. Moerland en A.J. Blok
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5778-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kloetinge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Villa Klows Kldetinge - Goes

29. In 1920 stond aan de Patijnweg/hoek Voorstad de villa "Ma Retraite", ook Villa Klaus genoemd. Deze villa werd bewoond door de familie Klaus-Kakebeeke. Het was een fraaie woning met warande. Op de voorgrond de spoorlijn Vlissingen-Bergen op Zoom. De villa stond op de plaats waarthans de gesloten bebouwing tot aan Voorstad staat. Aehter de plaats van de villa bevindt zich thans de Burgemeester Van Dusseldorpschool en het Goese Lyceum.

30. Vroeger stond aan de Parallelweg een molenmakersbedrijf van de familie De Groothe. Dit bouwwerk is door brand verwoest, wat wij op de volgende foto zien. Op de molenmakerij was een minimolen gebouwd. We zien de molenmakerij hier in de jaren twintig met de molenmaker en zijn zoon.

31. Op deze prent zien we de brand in molenmakerij De Groothe op zondag 7 april 1935. We zien dat er niet vee I meer van de trotse rnolenmakerij van de vorige foto over is. Deze brand was voor de gerneente Kloetinge aanleiding om spoedig een deugdelijke brandspuit aan te schaffen. Het brandweerpersoneel en vertegenwoordigers van her gemeentebestuur komen een kijkje nemen.

32. Hier het gezieht door de Buys Ballotstraat in de riehting van de watertoren, die in 1912 werd gebouwd om als waterreservoir voor de Bevelanden te dienen. Het tweede huis reehts op de foto wordt nog steeds bewoond door de heer A.J. Blok, een van de sehrijvers van dit boek. Deze woning werd in 1913 gebouwd. De foto is genomen in de jaren twintig. Verder staat aan de rechterzijde de door de heer Wieringa besehreven waning met zijn opvallende gevel, Dit was de waning van de tweede burgemeester Wagto. De eerste woning links werd bewoond door de familie Buitenhuis en thans door de familie Colijn. In tegenstelling tot de huidige situatie ziet de straat er rustig en vredig uit. Thans passeren hier vierduizend auto's per dag.

33. Hoek Buys Ballotstraat!'s-Gravenpolderseweg met zicht op het toenmalige cafe Tol, destijds bewoond door onder anderen de farnilie Van Bers. Het cafe dankt zijn naam aan de plaats waar vroeger tol geheven werd van het verkeer komend uit de richting KapelJe en gaand in de richting 's-Gravenpolder en Goes. Het cafe is geruime tijd geleden verdwenen en vervangen door modernc bebouwing. Links op de foto bevonden zich de speeltuin en de tennisbaan. We zien hier het cafe Tol omstreeks 1890.

34. Vroeger stond aan de 's-Gravenpolderseweg het Huis Halfweg. Dit was een cafe. In de volksmond werd dit cafe genoemd ,,'t Uusje ten Alven". Het pand was gelegen bij de kleine vliedberg. Het pand werd in de tijd van de foto (1920) bewoond door Albert van 't Westende en zijn familie. Deze zien we hier op de foto. Van links naar rechts: Jacob van 't Westende, Petrus Hubertus van 't Westende, Susana Johanna Wilhelmina van 't Westende, kleinzoon Albrecht Harinck, Albrecht van 't Westende, hoofd der Iamilie , Jacob Augustinus van 't Westende, Jannetje de Nooyer, de vrouw van Albrecht, kleinzoon Marinus Harinck, Cornelia en Johanna van 't Wcstende. Op schoot zien we J akobus van 't Westende. De laatste twee zijn Jasper Abraham van 't Westen de en Hubertus Marinus Harinck. Thans wordt het pand bewoond door de familie Vink.

35. Dit winterse tafereel betreft de boerderij Zomerlust aan de 's-Heer Abtskerksezandweg. Het woonhuis is nog steeds aanwezig en wordt bewoond door de familie Bakker. De schuur is afgebroken. In de jaren twintig werd dit landbouwbedrijfbewoond door de familie De Braal. De foto is te dateren omstreeks de jaren dertig.

36. De vliedberg aan de 's-Gravenpolderseweg in 1946. Deze vliedberg bestaat nog steeds, links van de boerderij Blaamskinderen (Blanxkinderen). Deze berg diende waarschijnlijk in vroeger tijd als kasteelberg, of als plaats waar mensen en vee naar konden vluchten wanneer het zeer hoog water was.

37. Woonhuis aan de Oostmolenweg omstreeks 1920. Dit woonhuis werd in deze tijd gebouwd door de heer Jacobs, na zijn terugkeer uit de Verenigde Staten van Amerika. Het huis he eft duidelijk Amerikaanse stijlkenmerken. De man op de foto is waarschijnlijk de heer Jacobs.

38. De spoorwegovergang aan de Oostmolenweg in 1931. Het huis op de foto is het vroegere spoorhuis, dat al jaren geleden gesloopt is. Het huis links werd bewoond door de farnilie J. de Jongc, Het spoorhuis was het geboortehuis van mevrouw Spelberg-Stokmans, een van de oprichters van de VPRO.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek