Kloetinge in oude ansichten deel 2

Kloetinge in oude ansichten deel 2

Auteur
:   L.J. Moerland en A.J. Blok
Gemeente
:   Goes
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-5778-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kloetinge in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Bier zien we de fruitschuur van Dagevos aan de Oostmolenweg in de jaren dertig. Deze stond links van de woning van de familie Jacobs (zie nr. 37). De schuur was in 1982 in handen van G. Jacobs. Met de komst van het Oostmolenpark in 1991 is de schuur afgebroken.

40. De boerderij "Thoorenaars Plantlust" aan de Abbekindersezandweg in 1890. De boerderij werd gepacht door de familie Van Liere. De personen op de foto zijn: links Lena van Liere, daarnaast Machelina van Liere, de dochter van de pachter. De derde persoon van links is Sara Dekker, de huishoudster. De mannen zijn: vooraan links een knecht, daarnaast Bastiaan van Liere , de pachter. Met paard Jozias van Liere, de zoon, en op de wagen de andere zoon Hendrik van Liere. Het woonhuis is afgebroken, de schuur is nog aanwezig.

41. De onthulling van het monument voor de bekende weerkundige Buys Ballot op zaterdag 22 september 1934 door de Commissaris van de Koningin in Zeeland, jhr. mr. Quarles van Ufford. De personen die bij het monument staan zijn, van links naar rechts: burgemeester C. Zandee, jhr. mr. Quarles van Ufford, G. Houtekarner, hoofd der school, mevrouw Zandee-Caboort, de gemeentesecretaris W. Oostingh, dominee J. Raams en de heer Kousernaker. raadslid van de CHU. Hij was de initiatiefnemer voor dit monument. Dit fraaie monument is helaas ten prooi gevallen aan de uitbreiding van het Marktveld. De plaquette is geplaatst in de gevel van de woning Marktveld 20 (het geboortehuis van Buys Ballot).

42. Het bezoek aan Kloetinge van minister De Wilde in 1935 in verband met de op handen zijnde grenswijzigingen van de gemeente. Op de foto wordt de minister (rechts) voor het gemeentehuis begroet door burgemeester Zandee. De man uiterst links is de Comrnissaris van de Koningin, jhr. mr. Quarles van Ufford. In de deuropening staat de secretaris-generaal van Binnenlandse Zaken, de heer Fredriks.

43. De volgende twee foro's laten her wegvoeren van de klokken uit de Geerteskerk door de Duitsers in 1941 zien. Op deze foto zien we de Grote Klok , de doodsklok , die bij begrafenissen werd geluid. Op de achtergrond kijkt A.J. Blok, een van de schrijvers van dit boek , naar de fotograaf. Hij maakt gipsafdrukken, evenals K. Oostingh, die links zichtbaar is. De klok waarmee ze bezig zijn, keerde terug naar Kloetinge.

44. Op deze foto zijn de doodsklok en de kerkklok naar buiten gebracht en staan klaar om door de Duitsers vervoerd te worden. De dame links op de foto werd niet herkend. De kerkklok links op de foto keerde niet terug in Kloetinge en is vervangen door een nieuwe.

45. Hier zien we de installatie als burgemeestervan mr. R.N. baron Schimmelpenninck van der Oye in 1940. Hij was burgemeester van Kloetinge van 1940 tot 1942 en van 1944 tot 1965. Hij wordt geinstalleerd door wethouder J. Straub, de waarnemend burgemeester. Mevrouw Schimmelpenninck kijkt toe. De man die links zit is Willem Oostingh, de gemeenteseeretaris.

46. De groepfoto, gemaakt bij de installatie van burgemeester Schimmelpenninck van der Oye op 1 januari 1940. Op de eerste rij, van links naar rechts: C. Zandee , mevr. Zandee-Caboort, A. Lankester, C. Blommaart, W. Oostingh, J. Straub, mr. H.N. baron Schimmelpenninck van der Oye , mevr. Schimrnelpenninck , W.N. van Liere, C. Kousenmaker, R. Buitenhuis, mevr. W. Wouda , dokter K.H. Wouda, J. van Liere, mevr. J.S. Oostingh-Bakkeren mevr. Vijverberg. Achterste rij: de heervan WeI, 7, 7,7, C. baron Schimmelpenninck van der Oye, W.A.A.J. baron Schimmelpenninck van der Oye, 7, 7, mevr. Straub, J. Straub, A.J. Blok, 7,7,7,7, jvr. L. Schimmelpenninck van der Oye , mevr. De Ruiter, mevr. A. Kousenmaker, mevr. Boersma, mevr. Van Wei, dominee Boersma, A. baron Schimmelpenninck van der Oye , mevr. Lenshoek, Kaatje Dekker, Lena Blommaert en op de achtergrond veldwachter Fokker, C. de Ruiter met hoed en A. van de Velde.

47. De leden van het Sint-Sebastiaensgilde of handbooggilde rukken in rouwmantels uit am een van hun Jeden naar zijn laatste rustplaats te brengen. In de eerste rij zien we van links naar rechts, de heren: Dingenis Sinke, Hoofdman B. van Nieuwenhuize , de heer J. de Jonge en de overige heren werden niet herkend. De gildebroeders verlaten het parochiehuis. De foto dateert van de jaren zestig.

48. De inhuldiging van de ambachtsheer op 29 september 1894. Deze festiviteiten vonden plaats op het Marktveld. We zien hier de erepoort met een grote groep feestvierders. De woning links is die van de familie Krijgsman, later bewoond door de familie Harinck. Rechts de woning van de familie De Winter. Deze is helaas afgebroken en door een andere vervangen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek