Kockengen in oude ansichten

Kockengen in oude ansichten

Auteur
:   P. Sondij
Gemeente
:   Breukelen
Provincie
:   Utrecht
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4404-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kockengen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

In dit boekje zijn een aantal prentbriefkaarten en foto's van Kockengen uit de periode 1880-1930 opgenomen, Om zowel het geheugen van de hier geboren en getogen Kockengenaren enigszins op te frissen, als wel om voor hen die later in dit dorp zijn komen wonen te laten zien hoe hun woonplaats er vroeger uitzag, zijn de kaarten en foto's van een korte begeleidende tekst voorzien.

Er is getracht u een zo volledig mogelijke kijk op het dorp te geven. Ret is even wei niet doenlijk in dit beknopt overzicht al de veranderingen te schetsen die er in de loop der jaren hebben plaatsgevonden. Een enkel detail wil ik u echter niet onthouden.

Van de rond de eeuwwisseling alhier uitgeoefende ambach ten kunt u in het boekje bijvoorbeeld zien: een wagenmakerij, een bierbrouwerij/azijnmakerij/borstelmakerij, een scheepmakerij en een sigarenmakerij. Een totaal overzicht van de in Kockengen uitgeoefende ambachten geeft onder andere het "Jaarlijksch Uitvoerig en Beredeneerd Verslag van den toestand der gemeente Kockengen", jaar 1901, met de volgende opsomming: een azijnmakerij, vijf broodbakkerijen, twee grof- en

hoefsmederijen, twee hoepelbuigerijen, een huis- en rijtuigververij, drie kleermakerijen, een klompenmakerij, een kuiperij, twee rietdekkerijen, twee scheepmakerijen, drie schoenmakerijen, twee sigarenmakerijen, vijf timmermanswinkels, een vleeschhouwerij en een wagenmakerij (het geheel met in totaal 76 mannelijke arbeiders). De bevolking op 31 december van dat jaar bedroeg in totaal 876 (mannen 438; vrouwen 438).

Uiteraard zijn de meeste van deze ambachten thans nagenoeg verdwenen.

Ret zou aardig zijn als deze oude ambachten in bijvoorbeeld een expositie of plaatselijk museum voor het nageslacht bewaard zouden kunnen blijven. Voor de door het gemeentebestuur van Kockengen beschikbaar gestelde prentbriefkaarten en foto's, alsmede voor de medewerking van een aantal particulieren, van wie in het bijzonder de heer R. R. Brunt vermelding verdient, zeg ik hierbij hartelijk dank.

Ik hoop, dat het boekje aan de verwachtingen zal beantwoorden en dat het de bezitter bij het doorkijken ervan veel voldoening zal schenken.

I. Voorstraat-Noord rond 1910. Op de voorgrond ziet u een Van de vier openbare waterpompen die Kockengen in die tijd rijk was. In 1931 werden de pompen vervangen door een waterleidingnet. Via de houten ophaalbrug over de toen nog brede Bijleveld kwam men op de Wagendijk-Noord,

2. De uit de vijftiende eeuw stammende kerk van de hervormde gemeente anna 1890. De ramen in het koor (achterzijde van de kerk), die in de loop der eeuwen waren dichtgemetseld, zijn bij de restauratie van 1955-1958 weer in hun oude luister hersteld in de vorm van zgn. kathedraalramen. De schuur rechts op de voorgrond werd tot 1915 als woonhuis gebruikt. Op de achtergrond staat de thans verdwenen woning van de hoofdonderwijzer van de open bare lagere school.

3. De eerste autobussen van W. de Haas. Omstreeks 1923 opende deze een dienst KockengenHaarzuilens-Vleuten-Utrecht. De earrosserie werd geheel vervaardigd in de wagenmakerij van D. van Valkenburg aan de Voorstraat. Op defoto staan van links naar reehts: J. Dijkland, M. van Dijk, J. van Ingen en W. de Haas. De autobus geheel reehts staat voor de wagenmakerij.

4. Links op de voorgrond aan het riviertje de Heycop ziet u de bierbrouwerij, azijnmakerij en borstelmakerij van F. P. H. Roosendaal, burgemeester van Kockengen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek