Kollum in oude ansichten deel 1

Kollum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3832-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het boekje dat hier voor U ligt is bedoeld als een herinnering aan hetgeen geweest is. Het is geen gids die U zou kunnen gebruiken voor het dorp Kollum. Dit hebben wij vermeden. Wij hebben getracht deze verzarneling zo te ordenen dat het omslaan van de bladzijden telkens een kleine verrassing voor U is. Yoor degene, die in Kollum "geboren en getogen is" zullen de foto's soms blijde, soms een beetje weemoedige gedachten wekken. Maar ook degene zie zich hier, van elders, heeft gevestigd maakt in dit boekje kennis met de woonplaats zoals die geweest is. Ook hij of zij zal ongetwijfeld, bij het zien van de straatbeelden, een verrassing beleven wanneer hij de verschillen van vroeger en nu ontdekt. De vreemdeling wil het laten zien hoe een van de vele dorpen in de noordoosthoek van Friesland zich in enkele decennia heeft uitgebreid tot een dorp waar het goed wonen is.

De geschiedenis van Kollum is eeuwen Dud. In het begin van de negende eeuw wordt het door de geschiedschrijvers genoemd. De Noormannen zouden door de Friese potestaat Adelbric Adelen in de

nabijheid van "Collum" zijn verslagen, Driemaal is de plaats door felle branden geteisterd, te weten in 1398, in 1523: "Collum an de Osterzijde der Kercke, an de Brugge toe meest deel" in de as gelegd en in 1672 door een zekere Sachaeus Abbema. In de Franse tijd heeft hier het befaamde Kollumer oproer plaats gevonden waarvan Jan Binnes te Oudwoude uiteindelijk het slachtoffer is geworden. Het inwonertal heeft zich in de loop van de geschiedenis in stijgende lijn bewogen. In 1748 was dit ongeveer 1300, in 1848 ongeveer 2100, in 1948 ongeveer 3000 en in 1972 ongeveer 3600.

Het was niet mogelijk om al het voorradige materiaal in dit boekje te verwerken; daarom hebben wij datgene uitgezocht, waarvan we menen dat het U het meest interesseert. Zo ontdekt U onder andere enkele groepsfoto's die zonder woorden vertellen wat zoal in een dorpsgemeenschap gebeurt. We hebben er van afgezien om zogenaamde "trekpleisters" in deze verzameling op te nemen. De dorpsgenoten kennen die en voor de vreemdeling is het zeker de moeite waard om die zelfte ontdekken.

1. De bevolking leefde mee toen burgemeester J. Witteveen in 1897, zijn vijfentwintig-jarig arnbtsjubileum herdacht. Veel werk was gemaakt van de versiering. Deze ereboog was over "De Pijp" aangebracht. 's Avonds werd het feest besloten met een groots vuurwerk. Op de foto zien we onder anderen rechts Johannes en Cornelis Joustra; de man met de strohoed is meester Wijma, die ook veel voor de lichamelijke opvoeding van de jeugd heeft gedaan. Links zien we, met pet en vest, Johannes Hermanides, gemeentetimmerman, die geholpen heeft bij het maken van de ereboog.

2. De wallen zijn hier nog in goede doen. Het draaibrugje, voor het eerst in 1577 genoemd als "Wipbrugge", werd bediend door kleermaker Pijnacker, later door Jacob Nieuwenhuis. Links het huis van Huite Schaap, de timmerman, vervolgens de huizen van Sake Detmar, Ids Dijkstra en Jan Hoving, de koperslager. De ingang naar "de kolonien" is duidelijk te zien. Het vierde huis recbts is "De Spaarpot", toen bewoond door Koos Boorsma. In de zeventiende eeuw woonde bier een pandjesbaas, van daar de naam ,,spaarpot".

3. Dat de heJe bevolking in de feestvreugde deelde toont deze foto uit 1897. De timmerlieden Jan Bonnes Meersma (met net hoofd gebogen) en Eelke van der Laan (achteraan zittend) hebben meegeholpen om de poort te bouwen. Jong en oud maakte van de gelegenheid gebruik om op de foto te komen.

4. Mr. Arnoldus Johannes Andreae liet deze fraaie villa bouwen. Deze ging later over in handen van de houthandelaar P. Koerts, die de bovenste verdieping er af liet breken. Ook heeft dominee Van Griffen hierin gewoond, alsmede mevrouw Ruitinga. Als laatste eigenaar noemen we de Raiffeisenbank, die het pand heeft laten afbreken en op dezelfde plek een nieuw bankgebouw heeft laten plaatsen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek