Kollum in oude ansichten deel 1

Kollum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3832-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

5. Een van de eersten die zich een auto aanschaften was de heer Klaas Stuur. Het was een Opel die we hier zien staan voor "De Roskam". Toen de jeugd van Kollum deze auto voor het eerst zag klonk het uit een mond: "Moest es sien, sukke dikke banden!" Aan de overkant staat de heer Johannes Draisma, voorheen schilder en oproeper. Dit was ongeveer in 1919.

JCollum (t West).

Viti. tteekstra, boeU. Roll"",.

6. Links ziet u het huis van de famiJie Heine Klaver, vroeger gemeenteontvanger. In de deur staan de dames Klaver. Het witte huisje rechts werd toen bewoond door Geert Steenhuizen, die klerk was bij notaris Ter Haar. Steenhuizen was een oud-Indieganger en had van zijn avonturen een stijf been overgehouden.

7. Op de achtergrond ziet u het huis waar thans slager De Vries zijn bedrijf uitoefent; het was eigendom van Miete de Jong. Naast het gerneentehuis, aan de oostzijde, woonde vrouw Siprna en bakker Agter. De laatste had een knecht, Laas Prins, die zijn baas stiekem verliet met het volgende rijmpje: "Bakker Agter met zijn kromme benen - Trippelt om de baktrog henen - Maar bakker Agter had niet in de gaten - Dat Laas Prins hem ging verlaten". Op de hoek van de Putsteeg woonde horlogemaker Johannes Kramer bijgenaamd "Poe-Feike-Metsje", vervolgens drogist Simon Beitschat, schilder Tjipke Klinkert, schoenmaker Sieger Faber, armvoogd Jan Draaisma, Jan van Eycken, medefirmant van de Kollumer courant en tenslotte Romke van der Steeg, die een vishandel dreef.

.
----
Vi
Q) ]
~
0
~
E
~ "
0 to
'"
::.:: in
~
~
S
COl
co
&; 8. De eerste motorbrandspuit met paardentractie in Kollum. Van links naar rechts zien we timmerman Johannes Herrninades, timmerman Johannes Bakker, architect Zondag, Andrie Steekstra en smid Beerstra. Achter de wagen staat machinist Hendrik Zomer, naast de wagen onderhoudsman Jan Scheepvaart en op de bok koetsier Jan Wierstra. De mannen met een gekleurde stok waren brandmeesters en architect Zondag was de hoofdbrandmeester. Deze foto is genomen in 1920.

Firma J. Eng,lsn,a iI,oi,s. Kalium. No. 11951

Bouwterrein. KOLLUM.

9. De Nieuwe Buurt zei men vroeger. De woningen vanaf het huis van W. van der Veen tot en met het huis van W. Westerhof zijn opgetrokken met behulp van materiaal van het voormalige "Nijenburgh". Dit stond naast .Beiboers boskje", halverwege Kollum en de Kruishoek. Omstreeks 1879 is "Nijenburgh" afgebroken. In de vaart ligt de "Eben-Haezer" van schipper Jan Ebbes Broersma. De man met de korf op de rug is Ebbe Broersma bekend als "Grote Ebbe". Men is bezig turf te lossen en ter afwisseling maakt men even een praatje. De beide kinderen zijn Koos Mebius en zijn zusje Sieb (nu mevrouw Bakker).

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek