Kollum in oude ansichten deel 1

Kollum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3832-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. Schoolfeest op het terrein waar nu woningen staan in Kollum-zuidoost. Te beginnen met de politieman: dit was Bos, bijgenaamd "de held", omdat hij zo'n grote mond had en inwendig bang was. Bij het opbrengen van een zeker iemand vroeg de burgemeester of hij "hem" kon hebben! Bos antwoordde: "Wei twee!" Vandaar het gezegde hier: "Kunje hem hebben Bos!" De man met de wandelstok is notaris Wassenbergh, naast hem Sake Beerstra en dan meester Westerbeek. Op de achtergrond staat de poppenkast tot vermaak vanjong en oud.

Nieuwe Straatweg - O. L. cbool

KOLLU.Y

11. De openbare lagere school is gebouwd in 1914, in 1920 verbouwd en is toen uloschool geworden. Hoofd was de heer Westerbeek. De voormalige lagere school stond waar nu drukkerij Banda is. Voor het huis waar het hoofd woonde staan twee dienstmeisjes: Anna van der Woude (grootste) en Riemke de Boer; Riemke was de kleindochter van de laatste lantaarnopsteker van Kollurn, Pieter de Boer.

Gro et e uit Ko!l m Wtstl!diepswal

12. De ouderen kunnen zich de trekschuit met schipper Fennema en zijn knecht Ale Dillema nog we! herinneren. De jeugd had een liedje gemaakt op de schipper: "Moeke is de koffie klaar - Fennema komt er an - Hij het de hele dag niks daan - Want sien peerd is lam". Uiteraard was Fennema dan op de schuit en dejeugd aan de wal! In het eerste huis links woonde Veerman die het beroep van kuiper uitoefende en daarnaast handel dreef in emmers, borstels enzovoort. Daarnaast woonde koperslager "Tuddele Wiets".

13. Hier poseert het bestuur van de ijsclub "Concordia" omstreeks 1900. Van links naar rechts:

Roelof Eskes (verdronken in de gracht bij "Westenstein", waar hij toen woonde), administrateur Halbe Westra, goudsmid Bartele Oeds Radema, Willem Eskes, de broer van Roelof, een onbekende en als laatste M. Mebius.

.~

rosr E:-; ,;-:1 EORA FKA:TOOR. KOLLU.l

14. Het postkantoor is gebouwd in 1887. Op 24 oktober van dat jaar had de aanbesteding plaats. De laagste inschrijver was Ids Reitzes Dijkstra voor de som van f 8555,-; in 1908 is het verbouwd. Op de foto zien we directeur Schermer met de postbodes. Enkele namen vermelden wij, te weten:

Boerrigter, Eelzing en Braaksma. Met het karretje werd naar Buitenpost gereden om de post, 's avonds laat, van de trein te hal en.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek