Kollum in oude ansichten deel 1

Kollum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3832-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Kollum Bnrgstraar

15. De vrouw met de baby op de arm is baker Douwina Fokkens. Zij was in Kollum en omgeving een bekende figuur. Naast haar staat Pier Meersma en daar tegenover Hendrik Meersma, beiden zoons van timmerman Jan Bonnes Meersma. In het huisje met zonnescherm woonde Bote Ganzevoort, de vader van Ganzevoort "orgel en piano's" te Leeuwarden.

16. Hotel "De Koornbeurs" links, dan het huisje van de blauwverver Holwerda bijgenaamd "spookroek". Dit huisje stond waar nu de doorreed is van hotel "De Koornbeurs". Dan kwam de woning van veearts Attema, thans door de familie Frans Hoekstra bewoond. Vervolgens het huis dat bewoond werd door de Meinardy's. De Voorstraat is nog geplaveid met keistenen.

17. Het beslaan van paarden heeft altijd veel mankracht gevergd, Dat de Beerstra's erop berekend waren toont deze foto. We zien hier van links naar rechts: Sake Beerstra, de vader van Louw, Hylke en Jan Beerstra (op de foto als eerste, tweede, vierde en vijfde). De derde man is Jouke Bosma, thans veehandelaar.

?. r

Kollum F -, ectrische - ntra le

18. Het "nije licht", Hier zien we de elektrische centrale, die onder leiding stond van chef Rozinga. Bij de ingebruikneming gingen de monteurs een middag uit met de "Jan Plezier". Weer in Kollum aangekomen hadden zij de wagen volhangen met bordjes waarop te lezen stond: "Mond en Klauwzeer", (Misschien aangezien voor "Volledige Vergunning"). 's A vonds werd, op het land schuin tegenover de centrale, een vuurwerk afgestoken en de inwoners van Kollum en omgeving moesten allen op hetzelfde tijdstip de knop omdraaien en de gordijnen en luiken open laten, Dat was in 1911.

19. In de deur staat horlogemaker Hendrik Zomer. De beide mannen in witte kiel zijn Tjipke Klinkert en Tabe Zuidema en bij de kruiwagen staat Kees Dijkstra, die nu in Frankrijk woont. Hendrik Zomer vond op zekere morgen de winkelramen geteerd, wie was de dader? Hij was spoedig gevonden. Wat was het geval? De man had wei de teerpot weggegooid maar vergeten de kwast weg te doen. Hij had deze in de hand meegenomen naar zijn huis: men hoefde de sporen maar te volgen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek