Kollum in oude ansichten deel 1

Kollum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3832-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. De bovenste foto werd in 1930 genornen, Toen werd in de Voorstraat een nieuwe brug gelegd door de firma Pijnacker. Tussen het marktplein en waar nu het parkeerterrein is, bouwde de firma een noodbrug. Hier staat de heer Pijnacker senior bij een gedeelte van die brug.

De onderste foto van de veemarkt is van recentere datum narnelijk 1936. In welkjaar voor het eerst markt werd gehouden is niet met zekerheid vast te stellen, vrij betrouwbaar is ongeveer 1650. Er werd iedere maandag markt gehouden, later werd dit iedere dinsdag. Later werd het houden van de weekmarkt teruggebracht tot de eerste drie maandagen in november. Aan de overkant van de vaart staat de timmerwinkel van Bosma en Dijkstra; nu is daar een parkeerterrein.

~~,

Itl ?. "

. "

~'.

,

21. Dit is een afbeelding van de oorspronkelijke oliemolen van Tijmstra. Deze molen werd in 1766 in opdracht van Cornelis Scheltinga, Eyso de Wendt en Focke Hylckes Eskes gebouwd. In 1778 kochten de rnedeeigenaren de aandelen van de erven van Cornelis Scheltinga. Later werd Bote Eskes eigenaar en na hem H. Eskes en D. H. Andreae. In 1878 werd de molen voorzien van een stoommachine. De heer Johannes Pijnacker Sf. heeft de molen weggebroken en een nieuwe fabriek gebouwd, waarvan het middelste gedeelte is verbrand. Dit is toen door de firma Bosma en Dijkstra vernieuwd.

22. Het "Hoog Pypke" was een merkwaardig huis. Stenen buitentrappen, kleine kamers en kleine ruiten in de ramen. Ook de bewoners waren rnerkwaardig. We noemen enkelen en wei .Jiet koningintsje", baas Janus de kleermaker en Getsje met de poppen. Het "koningintsje" was in haar jonge jaren huishoudster geweest en later verdiende ze de kost als modiste en naaister. AI men haar op straat tegenkwam en op de gewone wijze groette, dan reageerde ze niet, maar als men zei: .Dag, majesteit", dan knikte ze minzaam. Op straat werd ze omstuwd door een groot aantal kinderen die haar tot aan haar woning begeleidden. Dan verscheen ze voor het raampje, maakte een buiging en nam al wuivende afscheid. Op de foto zien we beppe Akke Schut en UkoAgter.

23. In het eerste huis links woonde dokter Ruitinga, daarnaast staat het koetshuis. Dan kwam de winkel van schoenmaker Bontekoe en tenslotte die van goudsmid Hofman. Het koetshuis en de winkel van Bontekoe zijn later samengevoegd en thans is het de winkel van de dames Kok. We zien hier op de voorgrond een koets van dokter Ruitinga een zogenaamde "Prins Albert"; koetsier was Jelle Stegewans. In het hoogste huis, ook links, woonde de familie Brongersma. De heel' Brongersma reisde met zijn collega Ep Riemersma veel naar het buitenland, zelfs naar Rusland, in verband met de boterhandel. Ze waren soms maanden van huis.

Vi
0
0
E
;::l ::
'0 c
~ ::<
c;
s
"
(J;
,..:
ti
I-
~
r-
o: Westcinde.

24. In het jaar 1904 werd in het dorp een turnfeest gehouden, dat van heinde en vel' veel publiek trok. Hier zien we de aankomst van jury en belangstellenden voor cafe Houwink. Met de omnibus werden ze van de trein gehaald uit Buitenpost. Ais koetsiers fungeerden toen Jacob Luinstra en Hoekstra (oud-oostganger). Links zien we het "Oude Rechthuis", in 1610 ingericht tot Regthuis, dat voor die tijd nog een logement was en bewoond werd door Ep Beitschat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek