Kollum in oude ansichten deel 1

Kollum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3832-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Fsllesiaan Ko,'i,.m

25. Waar thans huizen staan en onder andere de technische school, was vroeger bouw- en weiland met bomen. Deze foto laat duidelijk zien dat de Eskeslaan, nu Eskesstraat, rijkelijk voorzien was van "groen". Links staat het huis door architect Zondag gebouwd en bewoond. Later werd de rijksontvanger Tjallingii bewoner. Het eerste huis rechts werd in die tijd bewoond door de familie Bouwer die er een cafe in hield, "Vogelenzang" geheten.

26. "De zigeunerbende". Zo noemde zich dit gezelschap. Enkele namen noemen we. Tweede persoon van links is Klaas Schut, daarnaast Hendrikus de Boer en in geruite jurk Berend de Goede. Boven links: Jappie Boerrigter, Ids Schut en Gerrit van der Slink. De persoon met een das om de hals is Jasper de Boer. De "beer" was Pieter de Boer, thans woonachtig te Leeuwarden, berenleider was Daniel Pijnacker, naast hem Tinus Postma. Het was die dag snikheet, toen men de "beer" uit zijn pak haalde, was hij er naar aan toe. Het feest was voor hem afgelopen; hij moest "onder de wol". Dit was in 1923.

27. In de eerste woning rechts heeft Klaas Scheepvaart gewoond: hij is voorzanger in de hervormde kerk geweest, later woonde hij in cafe "De Lindeboom". Het tweede huis werd door bakker Sjoerd Bosma bewoond; op de stoep staan mevrouw Rintjema-Veenstra en Andries Bosma. Het huis links werd bewoond door mejuffrouw Geeske Pijnacker; zij was een zuster van Jan en Eelke Pijnacker, die vuurwerkmakers waren.

28. "Stapvoets tot om de hoek" staat te lezen op het bordje op het eerste huis links. Hierin woonde ,jufke" Rudolphie van de bewaarschool. Dan kwam de woning van kleermaker Simon Feenstra. Deze was destijds ook omroeper in het dorp, niet met een bel zoals thans, maar met een trommel. Vervolgens de smederij van W. Adema en in het huis achter de lindebomen woonde de familie Klaas Miedema, verkoper van boter, sterke drank en "suup".

29. Achtereenvolgens zien we, van rechts naar links de woningen van Wiepke Stuur: porcelein en andere artikelen, Bartele Oeds Radema: horlogerie en goudsmederij en Hero Valks: manufacturen. In het huisje met het leuke geveltje woonde schrijnwerker Wondaal, dan kwam koperslager Jeltema en tenslotte de woning van de heer Meurs en mejuffrouw Goldbach. Op het bordje, dat aan de lantaarnpaal bevestigd is, staat: "De brug Kollumer VerJaat is voor voer- en rijtuigen afgesloten",

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek