Kollum in oude ansichten deel 1

Kollum in oude ansichten deel 1

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3832-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

~ -..-;:-- - - ::::=- .. -~ ~ < .

35. Een pentekening van de oude pastorie, waarin eenmaal Johannes Bogerman heeft vertoefd. Hij is in het jaar 1567 van hier gevlucht naar oost-Friesland, In het begin van 1900 was dit huis eigendom van Miete de Jong. De pastorie werd omstreeks 1965 afgebroken. Deze tekening is gemaakt door de heer Popke Barkmeijer.

36. Deze foto van de tennisclub werd genomen in 1921. De club werd opgericht ten huize van dokter Ruitinga in 1905. Ais bestuursleden werden gekozen mejuffrouw Witteveen (presidente), mejuffrouw N. Koerts (secretaresse en penningmeesteresse), S. Tijmstra (commissaris van materiaal) en J. Koerts en W. Ruitinga (commissarissen van orde). Enkele namen van personen die U op dit plaatje ziet, noemen wij, te weten: staande, dokter Hero de Jager en dokter Jan Tilma, zittend, tweede persoon op de voorgrond T. Banda, dan P. Koerts en burgemeester J. J. Woldringh, daarnaast zittend en op de grond twee zoontjes van burgemeester Woldringh.

37. Kollum gezien vanuit de Vosselanden, genoemd naar Georg Fredrich Voss, zoon van Berent Voss thoe Beesten en Johanna Beatrix van Sytzema. Het molentje op de voorgrond is gebouwd door de heer Johannes Bakker die in die tijd op de Westerdiedswal woonde in het huis waar nu de familie Heeger woont. Hij oefende het beroep uit van timmerman en molenmaker. De huizen en bomen hebben plaats moeten maken voor nieuwbouw.

38. Bestuur en onderwijzend personeel van de bijzondere lagere en uloschool in 1924. Zittend, van links naar rechts: fourage-handelaar A. Dijkstra, landbouwer D. Kloppenburg, gemeenteontvanger Johannes Land, commies J. Timmer, bakker O. Agter, veeverloskundige G. Postma en melkcontroleur Tj. Bosgraaf; deze vormden het bestuur. Van het personeel noemen wij hoofdonderwijzer E. van der Veen, eerste rij links, K. Glastra van Loon, mejuffrouw S. Mebius, mejuffrouw Dijkstra en mejuffrouw T. Boonstra. De zevende heer is J. Helderman, hoofd van de uloschool en daarnaast A. van der Slikke, leraar. Op de bovenste rij staan meester Holwerda en meester Runia.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek