Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Kalium

ectrlSCfi e Centra I e)- ..

HUISHOUDSCHOOL CENTRALEWEG (Eyso de Wendtstraat)

46. Het opschrift boven de toegangsdeur - midden - vermeldt: Vak- en Huishoudschool. Na een verbouwing werd de "Centrale" bestemd voor het onderwijs. De eerste lessen werden hierin in maart 1921 gegeven. Op de standplaats staat thans de school voor L.H.N.O.

Rechts het gebouwtje dat toen in gebruik was bij de reinigingsdienst. De "wasserij" van de privaattonnen gebeurde toen in de vaart tegenover het gebouwtje.

Boven aan de gevel van de school twee fraaie, smeedijzeren "armaturen" ten behoeve van de verlichting.

KEUKEN IN DE LANDBOUW HUISHOUDSCHOOL

47. Een juweel van een kookkachel, waarin twee vuren gestookt konden worden. Op de tafel drie petroleumstellen, waarvan de middelste destijds iets nieuws was: een zogenaamde petroleumvergasser. Onder de tafel de doofpot, een petroleumkan en een waterkan. Aan de wand attributen die onder andere nodig waren om het aanbranden van de heerlijke gerechten te voorkomen. Uiteindelijk waren het leerlingen die de kookkunst bijgebracht moest worden. Je kon dus van alles verwachten!

Keuken ijd landbou_w ,~ ~'.'

Huishoudschoel te Kellum Cfr.) ","

CENTRALE BUURT (Eyso de Wendtstraat)

48. Geheel rechts de woning die toen bestemd was voor de machinist van de "Centrale". De tweede woning was particulier bezit en werd gebouwd in opdracht van Cornelis Boonstra. De overige werden gebouwd in opdracht van de woningbouwvereniging "Kollumerland c.a." door A. Hoof, toen te Oudwoude, en J.F. van der Meulen te Zwagerveen. De bouwkosten bedroegen ongeveer f 15.000,-.

Het e1ektrisch net was toen bovengronds, evenals het te1efoonnet. De ene rij palen diende voor de doorvoer van e1ektriciteit via de draden die boven aan de palen aan porseleinen "potjes" bevestigd waren. De andere rij diende voor het te1efonisch verkeer. De jeugd noemde deze "brompalen", omdat men duidelijk in de nabijheid van deze palen een zacht zoemend ge1uid hoorde.

Van de woningen van de woningbouwvereniging is het derde pand rechts nog intact. De overige zijn afgebroken en nieuwe zijn er voor in de plaats gekomen.

-_Lt.J~'. D=: CE TRALE BUURT

STOOMHOUTZAGERIJ

49. De stoomhoutzagerij aan de trekvaart was voorheen eigendom van Koerts en thans van "Houthande1 Barkmeijer".

Gehee1 reehts de opvaart die naar de ko1k aehter de "houtfabriek" leidde. De paa1 die de opvaart afsloot diende om te voorkomen dat de bomen (die in de kolk lagen om "gewaterd" te worden) weg zouden drijven. De bomen werden vroeger aangevoerd in vlotten waarvoor een s1eepboot gespannen was. Ret was voor de vlotbestuurders geen gemakkelijke taak om de onhande1bare boomstammen tussen de peilers van de bruggen door te 1oodsen. Ze wipten a1s eekhoorns over de v1otten.

De opname dateert van 1904.

TREKV AART NAAR DOKKUM (Eyso de Wendtstraat)

50. De vaart Kollum-Gerkesklooster is gegraven omstreeks 1508 toen Hendrik graaf van StolbergWemigerode stadhouder was over deze gewesten. Bij Gerkesklooster sloot de vaart aan op het Ouddiep (het latere Kolonelsdiep). In 1654 kwam het gedeelte Dokkum-Kollum gereed (tot aan de Tolhuisbrug) en werd het gedeelte Kollum-Gerkesklooster verbreed.

De molen dateerde van ongeveer 1836 en was ten tijde van de opname eigendom van Koene de Boer. In november 1910 brandde de molen af. Oorzaak: het omvallen van een petroleumstel.

De stelphuizinge werd bewoond door melkrijder Van der Hom. De houtzagerij -links - werd in 1871 opgericht.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek