Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Yelsen,

VOORSTRAAT (oost)

51. Rechts van de brug het pand met het bord aan de geve1, waarop verme1d: A. Land 1870 Schoenmakerij en Schoenhandel. Van 1899 tot 1922 was hierin het bedrijf van Land gevestigd. Interessant is dat in 1870 een aanta1 personen verschillende ambachten uitoefende in het pand, waarin thans de zaak van Land gevestigd is. Onder anderen begon ook de grootvader, respectievelijk de overgrootvader van de tegenwoordige generatie Land, daarin met de verkoop en reparatie van schoenen en dergelijke, Men verhuisde in 1877 naar de Meckamastraat en kwam in 1899 weer naar de Voorstraat waar het pand - rechts - betrokken werd. In 1921 werd het naastge1egen pand gekocht voor f 9700,-.

Links het pand - met zonnescherm - dat in 1912 door J. Post werd aangekocht. Hij was de eerste kassier van de in 1912 opgerichte p1aatselijke "Boeren1eenbank" (Rabobank). In het pand was een winkel gevestigd waar rookartike1en, porse1ein, glas- en aardewerk verkocht werden. De kassier .Jneld kantoor" in hetze1fde pand.

De buurman van Post was J. Nieuw1and van de "Korenbeurs". De doorreed van de "Korenbeurs" is versierd met een poortje waaraan het bordje "Doorreed" bevestigd is.

De opname dateert van 1913.

52. De opname dateert van mei 1904. Toen werd door de burgerij het vijfentwintigjarig ambtsjubileum van de gemeentesecretaris Hindrik Jan Hogeboom gevierd; hij was toen achtenzestig jaar. Begeleid door de muziekvereniging "Wilhelmina" maakte de jubilaris, vergezeld van vrienden en een groot aantal jongens en meisjes in feestkleding, met vlaggen en erebogen, een rondgang door het dorp. De muziekvereniging werd in april 190 I in het bezit gesteld van een vaande1, vervaardigd en aangeboden door enkele Kollumer dames.

Op de afdruk geheellinks (onder het vaandel): timmerman Arend Bosma, onder het vaandel (met baard en bolhoed) secretaris Hogeboom. Vervolgens onderwijzer Kokmeijer en de man met de paraplu is ons niet bekend. Rechts: timmerman Ids Dijkstra en over diens rechter schouder schoenmaker Harm Land.

VOORSTRAAT (oost)

53. Rechts het pand waarin sinds 1853 drie generaties Hofman het beroep van goud- en zilversmid hebben uitgeoefend (thans viswinkel Feenstra). Daarnaast "modemagazijn C.R. Kok" en vervolgens de hoeden- en pettenwinkel van Streekstra.

De persoon die voor de winkel van Streekstra staat is vermoedelijk Sierd Heidanus. Achter de "brik" (glazenwagen) staat Lubbert Westerhof.

VOORSTRAAT (oost)

54. Rechts boekhande1 Streekstra (thans Tuinstra "drogisterij Olij"). Vervolgens het pand van Heeger, hier gevestigd sinds 1846 en een van de oudste bedrijven van het dorp. Het pand ernaast is toegevoegd aan het bedrijf van Heeger.

In het vierde pand is thans de groentewinke1 van Smit gevestigd. En in het vijfde to en uurwerkmaker Zomer en nu "Sport en Mode".

De opname dateert van 1911.

VOORSTRAAT (oost)

55. Rieten koffers in verschillende grootten, cocoslopers in verschillende breedten en emmers in diverse maten noden tot een bezoek aan "Numan's winkel" in 1923; sinds 1907 aan de Voorstraat. Tegenover de zaak van Numan de drogisterij en kapperszaak van P. Olij. In 1919 begon Olij als zelfstandig kapper en twee jaar later startte hij met de verkoop van drogisterij-artikelen. Tot 1925 werden in dit pand beide branches uitgeoefend. In laatstgenoemd jaar werd uitsluitend aandacht besteed aan de verkoop van drogisterij-artikelen en dergelijke.

In het pand geheel rechts (gedeeltelijk te zien) was toen (1923) de groentewinkel van Rein Visser gevestigd.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek