Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Oroet uit Kellum Voorstraat. Oost

VOORSTRAAT (oost)

56. Rechts de vroegere ambtswoning van burgemeester Jouwert Witteveen. Na hem werd het pand bewoond door de artsen H. de Jager, K.J. van Deen, A.G.J. Navis en thans door dokter T.D. van Akkeren. Het tweede pand werd to en bewoond door kruidenier W. van der Leest. Het reclamebord aan de zijgeve1 van het pand verme1dt: "Smith's Koffie en Thee."

In het derde pand was de slagerij van Sietse de Jong gevestigd van 1912 tot 1975; de fiets met voorop de "v1eeskorf' staat voor de s1agerswinkel.

Links zijn een benzinepomp te onderscheiden en een reclamebord voor benzine van het merk "Fina". Simon de Vries had daar een garage (thans sigarenmagazijn Hoekstra).

Zoa1s verme1d, was in het pand met het uithangbord "Kapper" voorheen de groentewinke1 van Hein Visser gevestigd. Omstreeks 1925 werd kapper Jan Broersma eigenaar. Bijna zestigjaar dus is het bedrijf van Broersma te Kollum gevestigd.

VOORSTRAAT (oost)

57. De opname dateert van 1910. Het pand reehts diende eens als bakkerij voor de bakkers Reiding, Idema, De Boer en Knot (thans Artifleur). Tussentijds heeft W. van der Leest er een kruidenierszaak in gedreven. Dan volgt het pand (vrouw in de deuropening) waarin slagerij De J ong gevestigd is geweest.

Het derde pand is jaren aehter elkaar eigendom geweest van Beerte van Veen; destijds een geze11ig winkeltje met een verseheidenheid aan artikelen (van "spoortreintsjes" tot drukknopen); thans het "Kollumer Skathus" van Trees Spijkerman, In de gevel een opmerkelijke steen met de voorste11ing van "Adam en Eva".

Het woonhuis links, versierd met "ornamenten" boven de ramen en een fraaie omlijsting van de dakkapel, was eigendom van de Familie Feitsma.

Kalium

OOSTERDORPSTRAAT (Voorstraat oost)

58. Een opname van het oostelijk gedeelte van de Voorstraat uit 1908. In het pand rechts woonde toen foeragehandelaar Ozinga. Het malen van granen gebeurde met behulp van een stoommachine. Na Ozinga werd veehouder Klaas Jan Bakker (van de Bosplaats) eigenaar. Veehandelaar Douwe Dam kocht de huizinge van Bakker en thans is de familie Dam nog eigenaarbewoner.

In het pand, met de lindebomen, hebben de gezusters Miedema gewoond. Ze verkochten onder andere sterke drank, die voornamelijk afgeleverd werd in kruikjes met een inhoud van vijf en tien liter. Zonder speciale vergunning mocht het geestrijk vocht niet vervoerd worden. De hiervoor nodige papieren waren in het dorp bij de ontvanger verkrijgbaar.

De man links (met tas) is vermoedelijk dokter Douwe Ruitinga. Deze vertrok in 1918 naar Apeldoorn. Dokter Hero de Jager werd zijn opvolger.

VOORSTRAAT (oost)

59. De opname dateert van 1929. Het eerste huis rechts was destijds eigendom van schilder W.T. van der Ploeg. Hier was ook zijn bedrijf gevestigd. Het tweede pandje werd door Sijke de J ong bewoond en het derde door de familie Steenhuizen.

Van de beide personen (links) is de persoon met de "schipperspet" Sikke Dijkstra, destijds concierge van de school aan de Mr. Andreaestraat. Naast concierge was hij horlogemaker.

De woning, met de lindebomen, werd omstreeks 1937 door koop eigendom van smid Wiebe Adema.

GROET UfT KOLLUM. ·Op de achtergrond

de villa "Oostenstein"

VOORSTRAAT (oost)

60. Ben opname van v66r 1911. Het uithangbord aan de tweede woning reehts vermeldt dat daar kleermaker S. Feenstra woonde. Op de hoek Voorstraat-Nieuwe straatweg staat een handwijzer. Sinds de opriehting van de ANWB in 1883, werden op versehillende kruispunten handwijzers geplaatst, geverfd in de bekende kleuren blauw-wit.

Na genoemd jaar werden plaatselijk "wielerwedstrijden" georganiseerd tussen bezitters van een "velocipede". In ons dorp yond de eerste wedstrijd tussen de berijders van een dergelijk voertuig plaats in 1892. Kastelein De Vries was de organisator. Tevens sehreef genoemde kastelein een wedstrijd uit voor .Jiardlopers". Wellieht ging de strijd tussen de "velocipedist" en de "hardloper". Was dat het geval, dan geven we de .Jiardloper" de meeste kans om te winnen.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek