Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

VOORSTRAAT (Oostenstein)

61. In dit boekje mag een afdruk van de vroegere villa "Oostenstein" niet ontbreken. In opdracht van Hermanus Klugkist Hesse werd de villa in 1829 gebouwd. Hermanus was een zoon van de predikant Heinrich Hanssen Hesse en Geeske Klugkist (vandaar de dubbele naam Klugkist Hesse). Hij was afkomstig uit het Duitse Emden en huwde met de in Kollum wonende Martje Eskes; hij was toen zesentwintig jaar oud en zij tweeentwintig. Haar ouders woonden van 1842 tot 1880 aan de Voorstraat in het herenhuis (thans het gemeentehuis).

Hij is lid geweest van de Gedeputeerde Staten van Friesland. Tot 1929 waren de erven Hesse eigenaar van "Oostenstein". In 1972 werd de villa afgebroken en moest plaats maken voor moderne woningen.

VOORSTRAAT (west)

62. De "pyp" was (en is) de plaats waar men elkaar graag ontmoette (en ontmoet). Nieuwtjes uitwisselen behoort bij het dorpsleven. Dat was vroeger zo en is nu neg zoo

Op de brug staat een aantal personen van wie de man met de fiets aan de hand Johannes Pijnaeker is en naast hem (met zwarte gleufhoed) zijn vader: Johannes Pijnaeker. De persoon reehts kan visserman Jan Broersma zijn.

De namen van de andere personen zijn ons niet bekend. Jammer dat de fraaie brugleuningen verdwenen zijn.

VOORSTRAAT (west)

63. De opname dateert van 1915. Rechts de bakkerij van bakker Mollema, in 1916 betrokken door bakker Hiemstra. Daarna door bakker Boersma en thans is bakker De Gouw er gevestigd. Cafe ,,'t Rechthuis" was toen eigendom van herbergier/fotograaf Egbert Beitschat (hij maakte deze opname ). Van 1610 tot 1895 vergaderde in de bovenzaal het grietenijbestuur (sinds 1851 gemeentebestuur) van Kollumerland c.a. Menig pint bier za1 hier gedronken zijn, want de ge1agkamer was beneden.

Gehee1 links dus het pand van Jacob Post. In 1923 werd het verbouwd. Thans is er de winkel (poelier en kaashande1) van J. Hi1boezen gevestigd.

De opname dateert van 1915.

Kalium.

't 00S1

_.,...-.

, .

'-~

.~.

--::= ....

.~ .. :;~ . ---

'.'

VOORSTRAA T (west)

64. De opname is van 1920. Je1ke Houwink was toen eigenaar van logement "De Roskam". Ret logement was onder andere ook een p1eisterplaats voor het reizend publiek. Van hier vertrok de omnibus voor het brengen en ha1en van de passagiers naar en van de trein te Buitenpost. Ret aantal passagiers was niet altijd gelijk. Ret gebeurde bij voorbeeld omstreeks 1900 dat in de maanden mei en juni de .Jiannekernaaiers" vanuit Duitsland met de trein te Buitenpost arriveerden. Een aantal van tachtig maaiers was dan niet ongewoon. Zij verhuurden zich als maaiers (met de zeis) en als hulp bij de hooioogst.

In 1900 vond voor het eerst op een stuk land bij Kollum een demonstratie plaats met een maaimachine van het merk "J ohn Deering".

Op de plaats van het koetshuis van het logement "De Roskam" heeft de herb erg "De Drie Prince daelders" gestaan.

In de deuropening staat Jelle van Sloten (rechts); de andere persoon is ons niet bekend.

In het tweede pand had Klaas Stuur een rijwielzaak en later een garage. Naast Stuur woonde de familie Tijmstra.

VOORSTRAAT (west)

65. De man in de witte "kiel" is een huissehilder. In de deuropening van het tweede pand links staat Romke Mebius. Op de Voorstraat staat een karretje van waarsehijnlijk een seharenslijper. Ret tweede pand reehts was van meubelmaker Gorter (thans Drent) en het pand daarnaast was to en de pastorie van de Hervormde Gemeente (thans kantoor van de Frieslandbank).

Voor sommige winkels en woningen waren fraaie, smeedijzeren hekwerken of stenen paaltjes, waartussen kettingen gespannen waren. Ret "oude en vertrouwde beeld" van de vroegere Voorstraat zoals de oudere inwoners van Kollum zich zullen herinneren.

<<  |  <  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek