Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

RAADHUISSTRAA T (Eskesstraat)

6. Evena1s de Brugstraat is de Raadhuisstraat een van de oudste straten van ons dorp. In 1543 werd deze straat de Tollingastraete genoemd, omdat deze straat 1eidde naar het Tollingahuis, dat in het Paradyske op een van de zandhoogten lag aan het voetpad van Kollum naar Buitenpost.

Het eerste huis - links - werd in de jaren dertig bewoond door vrouw Steegstra (bijgenaamd vrouw Louw of vrouw pet). Het gebouw emaast werd in 1916 gebouwd in opdracht van de Nederlands Hervormde Evangelisatievereniging; kosten f 3960,-. Thans is er de "Manolitobar" in gevestigd. Het derde huis werd bewoonddoor Pieter Visser - zoon Jasper staat voor de deur. In het vierde huis woonden Eke en Nynke - thans Sjirk Bosgraaf. In de vijfde woning hebben onder anderen vrouw Ganzevoort en haar dochter Joke gewoond, Albert van der Hom en Ane de Bruine (Ane en Sjoukje). Het huis met het hoge dak - een vroegere boerderij - werd bewoond door de families Willem van der Hom, Ane Talma en Eise Nauta. De boerderij is afgebroken en op die p1aats werd de zuidelijke vleugel van het rusthuis "Bethesda" gebouwd.

KULLUM. t<AAUHUI~~ I F<AAT

ESKESLAAN (Eskesstraat)

7. De woning rechts - een voormalig boerderijtje - werd in de jaren 1920-1940 bewoond door achtereenvolgens de families Hanenburg, Dijkstra en Van der Zwaag. Daarna was er het timmerbedrijf van Pieter de Boer in gevestigd. Thans is het eigendom van Johannes Pijnacker en wordt het bewoond door Keimpe de Vries (Keimpe en EUy). Ten zuiden van deze huizinge werd in 1920 de christelijke lagere en ulo school geopend. Een van de leerlingen gooide eens met een steentje een ruit in van het boerderijtje, dat toen bewoond werd door Hanenburg. Deze snapte de dader en zei: "Jonkje, jonkje, do lykst David wel met het gladde stientsje. Soa tuk bist stou." Natuurlijk werd de schade vergoed.

De woning links is een van de vroegere "politiewoningen", die in 1909 gebouwd zijn. Thans wordt deze bewoond door Siebe de Meer en Arie Bosma. De woning op de hoek is afgebroken en in de volgende woont Seye Lourens.

,..,-------'r-::

--

ESKESLAAN (Eskesstraat)

8. Deze voormalige school werd op 14 juli 1920 geopend. Voordien werd onderwijs gegeven van 1876 tot 1896 in het gebouw van Christelijke Belangen aan de Oosterdiepswal. Daarna in een nieuw gebouwde school aan de R. Meinardystraat. De bouw van deze school werd toen mede mogelijk gemaakt door schenking van twee vorstelijke giften van elk f 1000,-. Johannes Pijnacker bouwde toen de school en woning voor een onderwijzer (Helderman) voor f 6999,-. In deze school werd in 1917 voor het eerst ulo-onderwijs gegeven. Thans is in het gebouw het timmerbedrijf van B. Kerkstra gevestigd en de onderwijzerswoning wordt bewoond door de familie Sietse Visser.

Van 1920 tot 1932 werd in de school op de afdruk lager en ulo onderwijs gegeven. In 1932 verhuisden de leerlingen van de ulo weer naar het oude adres aan de R. Meinardystraat. Dit gebouw heeft tot 1962 als zodanig dienst gedaan. Toen werd aan het zuideinde van de Eskesstraat de nieuwe mayo in gebruik genomen en in 1964 de lagere school aan de Bernhardlaan. Tot 1973 werd ook in de school op de afdruk lager onderwijs gegeven. In hetzelfde jaar werd de nieuwe christelijke lagere school aan de Tjerk Hiddesstraat in gebruik genomen. In het voormalige schoolgebouw op de afdruk is thans het Algemeen Diensten Centrum gevestigd.

Naast - ten zuiden - het pand met werkplaats waar eerst Zuidema en daarna Marten van Kammen en diens zonen Chris en Martinus het schildersbedrijf uitgeoefend hebben. Thans is het eigendom van Johannes Pijnacker Dzn. en wordt het bewoond door de familie Hielke Douma.

ESKESLAAN

9. De opname dateert van 1916. Op de voorgrond de woning van de familie Johannes Pijnacker Dzn. De andere woning is van mevrouw Van der Hom; voorheen was hier het schildersbedrijf gevestigd van J an.Il. van der Hom.

In 1910 werd de Eskeslaan doorgetrokken naar het zuiden. De toen bestaande sloten werden gedempt en een riolering werd aangelegd. Bewoning aan deze laan werd toen uitgebreid.

-KolJuri' (Eskes!aen)

RAADHUISSTRAA T (Eskesstraat)

10. Links de dubbe1e woning bewoond door de families Merkus en Triemstra. Daarnaast de woning van Klaas Visser, waarin van begin 1900 tot 1921 cafe "Voge1zang" gevestigd was. In 1921 kocht de eigenaar van het cafe, Hendrik Bouwer, cafe "De Lindeboom" aan de Voorstraat. Cafe" Voge1zang" werd verbouwd tot woonhuis.

Ongetwijfe1d was de eertijds zo rijk met bomen en struikgewas beplante laan een eldorado voor vele so orten vogels en was de naam "Vogelzang" zeer toepasselijk.

Op weg van Kolium naar Buitenpost (binnendoor) passeerde men bij de Plattebrug het cafe "Rustenburg" van de weduwe Roelofs; thans is Jan van der Meer eigenaar-bewoner.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek