Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

r--

~---=

ZUIDERSINGEL (Regnerus Meinardystraat)

36. Een opname uit 1927. Katharina Feitsma komt uit de bakkerij van Feike Tamsma, voor wie zij brood en dergelijke ventte. Griet Tamsma (in geruite jurk) onderbreekt even haar praatje met Jan Feitsma (fiets met korf) en diens neef (midden). Achter hen Tietje Bakker; zij woonde met haar ouders aan de Zuidersingel. Pieter de Boer (van Eelke de Boer) wil de kans om op "portret te komen" niet missen en heeft ijlings zijn fiets tegen een boom geplaatst. Rechts op de voorgrond enkele kinderen, van wie een met een kruiwagentje lange turf vervoert.

ZUIDERSINGEL (Regnerus Meinardystraat)

37. Rond 1900 k1aagden de bewoners van de Zuidersinge1 (oost) over de slechte toestand van de afwatering. Wat was hiervan de oorzaak? De Zuidersinge1 was toen een onverharde "weg" en was van rio1ering verstoken. Door de zware en aanhoudende regenva1 was de "weg" in een modderpoe1 veranderd. In de woningen stond het water tegen de v1oer. Een van de bewoners k1aagde zijn nood aan een raadslid: "As jimme d'r niks an doen, dan kin we skie1k met een boatsje van de straat of in hus yare en d'r ok weer ut! "

Ret duurde evenwe1 tot 1910 voordat de afwatering aan de Zuidersinge1 (en de Eskesstraat) verbeterd werd. Toen werden daar sloten gedempt en een riolering aange1egd.

De opname dateert van circa 1913.

Kollum

De Zulder-slngal

KOLLUM IN VOGELVLUCHT

38. Rechts onder: een gedeelte van het gebouw waarin thans de Sociale Dienst gehuisvest is. Het pand is gebouwd in 1919 en deed voorheen dienst als woning voor de chefmonteur, als schakelstation, werkplaats en magazijn van het gemeentelijk elektriciteitsbedrijf. Het "torentje met zadeldakje" deed dienst als "kabeltoren".

Daamaast een "blokje" woningen aan de westzijde van de Putstraat. Daartegenover (met wit geverfde muur) staat thans de woning van Louw Nieuwenhuis. Op de hoek Hoogpypke-Putstraat de woning die toen (omstreeks 1953) bewoond werd door de familie Age Bruining. De huizenrij aan de Putstraat en aan de Verlengde Putstraat is op de afdruk nog vrij compleet, evenals die aan het Hoogpypke. De Braakschuur (tegenover de gereformeerde kerk) diende eens "tot behartiging van stoffelijke belangen van werknemers" (vlasbraken).

De uitvoering van plan zuid-oost (Halbertsmastraat, enzovoort), Oostenstein en Tolhuis lag toen nog in het verschiet. De Johan Bogermanstraat, de Julianastraat en de Wilhelminastraat waren aangelegd.

GASTHUISSTRAAT ("de Modder")

39. Foto links: in de zestiende eeuw stond aan deze straat een gasthuis (huis waarin oudere mensen werden opgenomen ter verzorging), vandaar de naam Gasthuisstraat.

Ook heeft er een "blokje" van vijf woningen gestaan, waarvan op deze foto een gedeelte te zien is. Zij waren eigendom van Ane Walda. Het was destijds een gezellig buurtje waar het, ondanks het weinige comfort, prettig wonen was. Het hoekhuis is bewoond geweest door de familie H. Oosterbaan en diens buurman was Sjoerd Bosma.

Verschillende families zijn bewoner geweest van het "blokje van vijf". Onder anderen "Lammert's Fokje", vrouw Dirkje Klaver, "Klaas en Femmie", "Jitse en Gonnie", "Bertus en Geertsje", "Hendrik en Sietske" en de familie Boukje Hoogsteen.

Op de achtergrond een gedeelte van het vroegere "werkhuis".

Foto rechts: een van de vroegere bewoonsters (u mag raden wie? ) poseert voor haar woninkje aan de Gasthuisstraat.

BREEDEREED (Eyso de Wendtstraat)

40. De voormalige Breedereed dateert van eind 1700 en was toen eigendom van Eyso de Wendt. Hij kocht toen een .Jiuis en hof" aan de zuidzijde van de Voorstraat, liet deze opruimen en in de plaats daarvan een uitrit aanleggen vanaf de Voorstraat naar huize "Oostenburg". De uitrit werd beplant met bomen en aan de Voorstraat werd een hek geplaatst. Destiids had "Oostenburg" reeds een uitrit naar de "Trekweg".

Op de afdruk: woning en schuur behoorden aan Jan en Eelke Pijnakker, die naast het beroep van timmerman ook makers waren van vuurwerk. Op het bordje dat aan de schuur bevestigd is staat "vuurwerk". Op de achtergrond de toenmalige Kastanjelaan (Oostenburgstraat), waara an de gereformeerde kerk staat. De garage met het embleem van "Texaco" behoort bij het pand van toen Pieter Basstra en was bestemd voor de zespersoons taxi. Aan het eind van de Breedereed stond een brandspuithokje (foto links).

De woning en schuur van Jan en Eelke Pijnakker en het brandspuithokje zijn afgebroken.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek