Kollum in oude ansichten deel 2

Kollum in oude ansichten deel 2

Auteur
:   R. Bosgraaf
Gemeente
:   Kollumerland en Nieuwkruisland
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-2720-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kollum in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

BREEDEREED (Eyso de Wendtstraat)

41. Het eerste pand rechts was van rijwielhande1aar Pieter Basstra. U ziet hem geknie1d op de voorgrond. Het pand is thans eigendom van Monte Groen. Het tweede pand was een van de pastories van de gereformeerde kerk te Kollum en werd achtereenvo1gens bewoond door onder anderen de predikanten Milo, Al1aart en Mout; thans is eigenaar-bewoner de familie Regnerus Steensma. Het derde pand is bewoond geweest door onder anderen burgemeester Wo1dringh en is 66k eigendom geweest van de Gereformeerde Kerk. Het is afgebroken en op deze1fde p1aats werd een nieuwe pastorie gebouwd.

De woning links is bewoond geweest door de vroegere gemeentesecretaris Van Kammen. Thans is er de bloernenzaak van de familie Dijkman in gevestigd. Vervo1gens het vroegere postkantoor, gebouwd in 1888, waarin de Oudheidkamer is ondergebracht. Op deze afdruk is de antenne op het dak duidelijk te zien.

De opname dateert van 1925.

Groet uit Kollum Postkantoor

NIEUW BUREN (Eyso de Wendtstraat)

42. De opname dateert van 1933. In het winkelpand links was toen het kruideniersbedrijf van Tjerk Koops gevestigd. De auto van het merk "Citroen" was van wat men toen een "reiziger" noemde (vertegenwoordiger). De tweede woning werd bewoond door de familie Gerrit Klaver, vervolgens de woning van oud-bakker Stiemsma en thans van de familie W. van der Veen.

Ret scheepje is vermoedelijk de "Verwisseling" van schipper R. Westerhof (Renze en Maaike).

NIEUW BUREN (Eyso de Wendtstraat)

43. De eerste woningen werden hier in 1876 gebouwd. Er ontstond dus een nieuwe buurt, vandaar de naam Nieuwburen.

Tot 1875 stond ten westen van Kollum onder andere huize "Nijenburgh", laatstelijk bewoond door de toenmalige burgemeester van Kollumerland c.a.: mr. Bemardus Hopperus Burna. In genoemd jaar werd "Nijenburgh" op afbraak verkocht aan timmerman-aannemer Komelis Johannes Pijnakker. Singels en tuin werden in land herschapen. Toen de eerste woningen aan de Nieuwburen gebouwd werden, gebruikte men hiervoor materiaal dat afkomstig was van "Nijenburgh".

De opname dateert van 1909.

NIEUW BUREN (Eyso de Wendtstraat)

44. De eerste woning links werd lang bewoond door Frans Brandsma en diens dochter Jacoba. De derde woning was voorheen eigendom van schipper-brandstofhandelaar Germ van der Woude (de man met de lange baard). Toen Van der Woude omstreeks "Sinterklaastijd" bij een klant aan de deur kwam en "volluk" riep, rende het vierjarig zoontje van de moeder naar de deur en riep:

"Mem, mem, der is Sinterklaas by de doar." Ook dit pand is afgebroken en Doede Broersma liet er een nieuwe woning bouwen.

Het vierde pand is bij de Kollumers wel bekend. Het behoorde bij de klompenmakerij van Willem Huisman.

Op de achtergrond ligt de motorboot de "Eendracht" van Ane van der Werf afgemeerd. In de va art - rechts - is Jan Broersma bezig zijn netten te inspecteren.

De opname dateert van 1937.

KOLLUM, OE N1EUW,SUURT

ELEKTRISCHE CENTRALE (Eyso de Wendtstraat)

45. Het gebouw waarin de installatie voor het opwekken van elektriciteit werd geplaatst, werd in 1911 door aannemer Johannes Bakker te Kollum gebouwd voor f 9500,-. De "machinistenwoning" - links - voor f 2683,- door dezelfde aannemer. De installatie werd geleverd door "Heemaf' te Hengelo. Onder de leus "Kollum vooruit" werd de elektrische straatverlichting op 31 augustus 1911 in gebruik genomen. 's Avonds om half Hen werd een vuurwerk afgestoken, wat de feestvreugde die er to en heerstenog verhoogde. Op 15 september daaraanvolgende begon de "Centrale" met het leveren van elektriciteit aan de bewoners van Kollum, aan die van de dorpen in de gemeente en ook aan de naburige gemeenten.

"Het wonder van het nije licht" had ieders belangstelling. Ook van burgemeesters uit de omliggende gemeenten. In 1920 bracht de toenmalige Commissaris van de Koningin van Friesland, mr. Pieter Albert Vincent baron van Harinxma thoe Slooten, een bezoek aan de "Centrale". Zulks in verb and met het beeindigen van levering van elektriciteit door "Kollum". Er werd toen namelijk overgeschakeld op Leeuwarden. In 1920 werd naast het gemeentehuis een schakelstation gebouwd met kabeltoren, werkplaats, magazijn en woning voor de chef-monteur. In het schakelstation werd de "hoogspanning", die uit Leeuwarden werd aangevoerd, omgezet in .Jaagspanning". In bedoeld gebouw is thans de Sociale Dienst gehuisvest.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek