Koog-Zaandijk in oude ansichten

Koog-Zaandijk in oude ansichten

Auteur
:   C. van den Kommer
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1585-8
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Koog-Zaandijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  >  |  >>

. ?;aandam.

':'101en de kleine Haan .

69. Wat kan er Zaanser zijn dan dit beeld uit het begin van deze eeuw. We zien de molen "De Kleine Haan" en een karakteristieke Zaanse woning in een decor van water, weiland en wolken. Aan de horizon staan links de molen "De Rosbaijer" en daarnaast "De Eendracht". Wanneer je bij de molen wilde komen, volgde je het Koekoekspad dat begon aan het Zuideinde, ie ts ten zuiden van het winkeltje van de legendarische Ma Hottentot. Langs de sloot kwam je bij "De Kleine Haan", die oorspronkelijk oliemolen, vervolgens meelmolen en ook nog zaagselmolen was. Na de eerste wereldoorlog werd hier de wijk Bloernwijk gebouwd. Waar eens de wiekendrager stond kwam een slagerij. Na de tweede wereldoorlog verdween het laatste stukje van het pand onder een showroom voor auto's.

70. Als er maar ijs was, dan was er in Koog en Zaandijk volop gelegenheid om te schaatsen, zoals hier op de Parkstraatsloot in Zaandijk. Op deze foto uit 1929 zijn bijna vanzelfsprekend schoonrijders te zien. Schoonrijden was immers de grate mode. De successen van Maarten de Ruijter, Van der Woude, Goodhart en Lies Schipper zullen daaraan niet vreemd zijn geweest. Op de sloot en het weiland werden later woningen gebouwd. Sommigen zullen nog weI eens met enige weemoed denken aan de tijd dat je bijna overal in Koog en Zaandijk op de smalle ijzers kon staan. Om dan maar niet te spreken van 1929, toen op 3 maart nog zo'n vijfduizend mensen op de Zaan naar nationale schaatswedstrijden keken.

71. Voordat de woningen van Bloemwijk in Koog werden gebouwd, was daar onder meer houthandel en zagerij "De Tulp" van G. Honig gevestigd. Op de plaats van het kantoor liet bakker J. Hooijschuur later zijn oven branden. De zagerij, die op de foto staat afgebeeld, was ter hoogte van de woningen aan de noordkant van de Hyacintstraat en de zuidkant van de Emmastraat. In de schuit staat schuitenvoerder S. Buis. Op de brug zien we P. v.d. Meulen en links van hem werfbaas W. Helling. Enkele andere narnen: S. Helling, S. Kelder, J. Caldenbach, B. Dekker, P. Taanrnan, W. Oosterhoorn, J. Valk, P. Zwart en Van Berkurn. Het bedrijf was bereikbaar via het Relkenpad, op de plaats waar later de Reeelenstraat werd aangelegd.

72. De openbare lagere school aan de Raadhuisstraat in Koog is reeds lang door een nieuw schoolgebouw vervangen. In het pand was vele jaren de ulo gevestigd, waardoor Zaandijkertjes er ook kwamen. Er was overigens een tijd dat het grote plein aan de zuidkant was gereserveerd voor de meisjes, terwijl de jongens zich ophielden op een plein aan de andere kant, ook wel de "kippenren" genoemd. Deze door boekhandelaar J. Koome uitgegeven foto yond indertijd gretig aftrek. Koome had een boekwinkel en binderij annex leesbibliotheek. Hij liet de schoolkinderen vaak boeken lezen, ook als ze geen geld hadden. Hij stond voorts de mensen zonder onderscheid met raad en daad terzijde en was daardoor zeer gezien.

73. Deze kinderen bezochten in 1902, uit zowel Koog als Zaandijk, de open bare school in Koog. Onderwijzeres was "juf" Ouwerkerk. Voorts zien we van boven naar beneden en van links naar rechts:

J. van der Wart, P. Stevens, C. Lammers, S. Wagenaar, J. Verweel, M. Otter, F. Valk, D. Hoorn, M. Duits en J. van Rijsel, Dan A. Zwart, S. van Calcar, onbekend, N. Groot, N. Woudt, L. van Houten, M. Zwart, D. van Houten, N.R. van Houten en M. Siffels. Vervolgens A. Koeman, L. Hoogenstein, M. Koeman, A. Vas, T. Gorter, L. Walig, D. de Vries, T. Valk, A. Vet en A. Krijt. Dan Schilp, S. van Houten, J. Bakker, J. Stuurman, S. Kaaijk, G. Krom, J. Haik, S. Bakker, L. Brand en K. van Houten. We besluiten met J. Groot, D. Stuurman, D. Stevens en A.M. Pelt, die later afgevaardigde bij de Verenigde Naties zou worden.

74. Omstreeks 1925 werd de sloot langs de Lagedijk in Zaandijk van de Parkstraat tot de Kerkstraat gedempt. Ratelband, een bekend man in Zaandijk, bekijkt hier de werkzaamheden. Links is het Arie de Bruinspad. Het pad verdween zelf ook onder zand, toen de Willem Dreeslaan werd aangelegd. Het fraaie huis op de voorgrond, dat reehts grensde aan het Weeshuispad, werd in 1965 naar de Zaanse Schans in Zaandam verrold. Op de plaats van woning en pad kwam een parkeerterrein. Arie de Bruin, naar wie het pad werd genoemd, was onder meer lid van de toneelvereniging "Bogaers" en na 1870 was hij secretaris van de oudheidkundige vereniging "Jacob Honig Jansz. Jr.".

75. De smalle overweg in de Provincialeweg van Zaandijk naar Westzaan vormde jarenlang de belangrijkste hinderpaal om in het Westzijderveld op grote schaal woningen voor Koog en Zaandijk te bouwen. Pas nadat de overweg ingrijpend was verbreed en in Koog een viaduct "over het spoor" was gebouwd, kwam de woningbouw goed op gang. Hier hebben we een foto uit de tijd dat de begraafplaats van Zaandijk (later ook voor Koog) de hoofdingang nog aan de weg had. De gebouwtjes, die ook wel '"de benenhokkies" werden genoemd, werden gesloopt, opdat de weg breder kon worden. Opzij van de begraafplaats kwam een voorplein. Op de foto links zien we C. Hartog met zijn zoon Cees en rechts kolenhandelaar W. Kuit uit Zaandijk met zijn zoon Pim.

76. Op deze laatste foto uit de reeks een blik op de eerste uitbreiding van Rooswijk. Het zijn de in 1926 aan de noordkant van het Guispad gebouwde woningen, die na het dempen van de sloot aan de Dr. Jan Mulderstraat kwamen te staan. Rechts het smalle Guispad met onder meer de woning van de tolgaarder, een karrenhok en het pakhuis "De Hoop", waarin Stellaart en Sibie een timmerbedrijfje hadden. Achter de fotograaf niets dan water en weilanden. De Oud Heinstraat en andere straten in "oud" Rooswijk werden in de jaren dertig aangelegd. De grote uitbreiding kwam in de jaren zestig op gang. Anno 1975 begon ook de grootscheepse uitbreiding van Koog. Het staat vast dat "over het spoor" nog heel wat zal veranderen ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek