Koog aan de Zaan in oude ansichten deel 2

Koog aan de Zaan in oude ansichten deel 2

Auteur
:   J. Hottentot
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0335-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Koog aan de Zaan in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Er was, zo heb ik vernomen, vrij veel vraag naar een vervolg op het boek "Koog-Zaandijk in oude ansichten". Mijn collega Cees van den Kommer, die het had samengesteld, was, ten gevolge van drukke werkzaamheden, niet in staat een vervolg te maken. Mij is toen het verzoek gedaan of ik een exemplaar voor Koog (38 foto's) en een exemplaar voor Zaandijk. met een eender aantal afbeeldingen, zou willen maken. Ik besloot met Koog aan de Zaan te beginnen. Ten huize van Rein van Houten, die mij eerder, tijdens het maken van soortgelijke boeken met Zaandam als onderwerp, vele foto's in bruikleen afstond, ontdekte ik dat met 38 foto's deze gemeente te kort zou worden gedaan. Rein heeft een zó groot aantal foto's van Koog en andere gemeenten dat ik tussen Breedweer en Noorderbrug al boven de veertig zat en daar waren nog niet eens alle foto's bij die anderen (veelal groepfoto's) mij ook hadden toegezegd. Na ampel overleg met de uitgeverij te Zaltbommel werd besloten het dubbele aantal te publiceren, hetgeen ook het geval zou moeten zijn met het boek van Zaandijk. Ik kreeg er tot mijn genoegen wat meer armslag door.

Een goede omstandigheid bij het zoeken van namen was, voor zover de gevers en geefsters die niet allemaal zelf konden noemen, dat Koog vroeger een kleine gemeente was. Men heeft elkaar na de school tal van keren ontmoet, men heeft elkaar, voor zover Koog woonplaats bleef, nauwelijks uit het oog verloren. Kortom, het bleef in de kennis. En dat is voor de man die zo volledig mogelijk wil zijn bijzonder prettig. Waarmee niet gezegd wil zijn dat alles van wat men noemt "een laie dakkie" is gelopen. Het is best mogelijk dat u niet genoemde personen ziet die u kent of hebt gekend. Mogelijk bent u het zelf wel.

Mijn innige wens is dat u de fiolen van uw gramschap, dat is mooi gezegd al zeg ik 't zelf, niet geheel op mij wilt ledigen. Ik wil mij niet verschuilen achter het feit dat mijn vrouwelijke en mannelijke helpers het óók wel eens niet wisten, maar als je dag in dag uit je kop stoot, omdat kennelijk niemand meer weet wie wie is (en dat kwam óók in Koog voor), dan ben ik wel zo iemand die na dagen zoeken zonder bezwaar het kopje laat hangen. Waarna ik overga naar een nieuwe puzzel.

Ik heb, omdat ik ten deze niet partijdig ben (ik zou ook niet weten waarom ik dat wél zou zijn) foto's bijeengebracht die voor een deel, inderdaad: 'voor een deel, het openbare en het verenigingsleven in beeld brengen. Ik weet dat sommige groeperingen niet aan bod ûjn gekomen, ik weet dat niet alle dames en heren die vocale en instrumentale muziek ten gehore brachten of dit nog altijd ten gehore brengen ... Nou ja, wat een verontschuldigingen allemaal. Er staat erg veel in dit boek; het is de doorsnee van een brok dorpsleven gedurende een naar menselijke normen gerekende langdurige periode: de kleuters en de bejaarden en alle leeftijden daar tussenin.

Ik heb met plezier aan de samenstelling gewerkt. Mijn blijdschap zal groot zijn als u het een aardig boek vindt. Mijn dankbaarheid gaat uit naar allen die mij hebben geholpen. Mensen die boeken als deze maken (en ten deze heb ik enige jaren ervaring), weten dat zij zonder deze vriendelijke hulp niets kunnen beginnen. Nog even dit: ingeval er sprake is van personen die op een rij staan, dan begin ik altijd vanaf links. Het is een beetje vervelend dat bij elke foto te moeten melden. Tot slot kom ik terug bij alle helpers en helpsters: dank u, dank u!

1. Het zuidelijk begin en het einde van Koog aan de Zaan: de Mallegatsluis. Klein, smal en waard te blijven bestaan, hetgeen met tal van minstens zo aardige sluisjes niet het geval was. De Mallegatsluis, een bekende doortocht ook voor kanovaarders, leden van Quo Vadis, ook voor leden van andere verenigingen, die bij de dames en heren van Quo Vadis op bezoek kwamen.

Ik kan u geen volgorde van namen geven. Wel een aantal namen, om u het zoeken iets gemakkelijker te maken; Kogers, Koogsen en niet - Kogers en - Koogsen: Wil Muller, Piet Bierman, Jan Buis, Lies Voorn, Gerrit Kok, Alie Mus, Joehem Bobeldijk, Rikus Stadt, Ben Melk, Siem Husslage, Jaap Veen, Dick Bakker en Gerard Veen. Enfin, kijkt u maar eens rond in die kleine kolk. De plusfour was nog in de mode.

2. Op de foto staat "Breiinrichting van Hendrik Mars Pz., Breedweer 8, tevens manufacturenhandel" . Een oude foto, dat kunt u wel zien. Rechts staan Betje Mars, de dochter van Hendrik Mars, die stoker was bij Verkade te Zaandam, en Aaltje Doeven. Er zijn vier jongedames te zien. Het is mogelijk dat er een Duits meisje bij is, dat uit haar vaderland was gekomen om instructies te geven bij de uit Duitsland gekomen breimachines. Dat zou dan Hanne Stum zijn. Andere namen: een meisje Julia Augustus en een meisje Haak.

Een familielid deelde mij mee dat de produktie onder meer bestond uit kousen, lijfgoederen en worstelpakken.

3. Op een andere pagina vindt u een familiefoto waarop Dirk Doeven en zijn vrouw centraal zitten. Dat doen ze hier, vele jaren later, staande voor hun woning aan het Breedweer in 1935. Het voor die tijd bijna ongelooflijke was geschied: Dirk Doeven en Neeltje Doeven-Taanman waren zestig jaar getrouwd. Dat moest worden gevierd en dat is dan ook gebeurd, met een enorme ereboog, vol groen en lampions, en met de tekst: "Hulde aan het diamanten echtpaar."

De mannen die daarvoor hebben gezorgd zijn met het bejaarde paar op de foto gegaan: C. de Kloe, Nol Rinsen, Bertus Dekker, Niek van den Berg, Jaap Veerman en Piet Mars.

4. Weinig ruimte noopt tot snel beginnen. Mannen, vrouwen en kinderen van 't Breedweer, omstreeks 1918.

Staande, de jongen met pet, Gé Mulder, Klaas Bakker, mevrouw Van Houten-Out met zoon Jan, Gré Bakker, Annie Karten, mevrouw Bakker, met hoed Corrie Groen, met pet Arend Heijn, voor hem Annie Schilp en Neeltje Mars, met pet Jan Kelder, voor hem Klaas Koene en voor V:aas Jan Koene. Met pet Gerrit van Houten, achter hem Siem Kelder, met wit overhemd Jan Heijn en voor hem Klaas van Vlierden. Dan Johanna Bakker, Neeltje van der Spek, Jaap van der Spek en Dirk Kelder. Ver achter hem Kees de Kloe. Onder Fien Netelbeek, Grietje Kelder, Everdien van de Stadt, Beb Netelbeek, Diet Kelder, Cor Rob, Klaas van Houten, liggend IJs Stam, Rein van Houten, Cor Stadt, Siem van Houten, Wim van Vlierden, met de handen achter het hoofd Piet Breeuwer, Dirk Koene, Gerrit van der Spek en geheel in het duister Jo Vonk.

5. De barre winter van 1929. Als je die foto bekijkt, komt de kou je tegemoet. De situatie is nu, in vergelijking met toen, vrijwel onherkenbaar. Je kunt zien dat er een spoorbaan ligt en dat dat de spoorbaan tussen Koog en Zaandam moet zijn. Die opgehaalde brug, ten behoeve van de schaatsers, lag aan het einde van het Breedweer en gaf, over het spoor, toegang tot de molens in het Westzijderveld. Rechts ligt een puinhoop, een restant van enige huizen die voor de Provincialeweg moesten verdwijnen. Op de schuur staat "Gloedfabriek Vesuvius". De sloot, die van links naar rechts is te zien, is de Mallegatsloot.

6. Toen er van zelfbedieningswinkels geen sprake was, kwamen vele neringdoenden met wagens naar de klanten. Zo'n man was galanteriehandelaar Lambert Koene, die zijn winkel had aan het Zuideinde. Hier staat hij met een grote hoeveelheid gebruiksvoorwerpen zonder welke de huisvrouw vroeger niet kon bestaan. Links staat zijn zoon Jaap, die naderhand als marktkoopman eendere artikelen aan de man, zeg maar aan de vrouw, bracht. Jaap, lang geleden overleden, woonde toen aan het Blauwepad te Zaandam. Vader, zoon en de wagen staan op de demp, die ingevolge het verdwijnen van de wegsloot was ontstaan.

7. Er hebben indertijd nogal wat bussen van verschillende eigenaren tussen Zaandam en Krommenie gereden. Een van die ondernemers was de Zaandammer Jan Verveen. Ook bekend als handelaar in rieten meubelen en gebruiksvoorwerpen. Jan is indertijd bij Nieuwstad aan het Zuideinde op de bus gekropen, de bus van de VODO. Waarom zó op de foto? Om duidelijk te maken dat Verveen voldeed aan de wettelijke normen die aan bussen werden gesteld. Je moest er op vrijwel alle manieren uit kunnen komen, in tijd van nood dan. Vandaar de open deuren achter en opzij en het luik in het dak. Jan Verveen is de tweede van rechts. De anderen zijn Piet Janneman, Jaap Meijns en Jaap Fontein of Fontijn.

Dat alles in 1925 en niemand dacht nog aan een doorbraak ten behoeve van een brug over de Zaan. Als je die bus ziet, is 't net zo'n goocheldoos, die de goochelaar laat zien voor hij zijn toer vertoont: d'r zit niks in.

8. Bewoners en bewoonsters van de hervormde diaconie in Het Zuideinde, omstreeks 1910. Of daar wezen woonden weet ik niet, wel hoogbejaarde mensen.

Toch wordt de dame links aangeduid als "weesmoeder" Zindel en geheel rechts staat "weesvader" Zinde!. De jonge vrouw naast de weesmoeder is dochter Dirkje en naast haar Trien en Jan Krom. Zittend: Jan Engel, Jan Westerveld, IJs Brand, Willem Kuiper, Maarten Bas en Thijs Spaans. Dat waren, zo te zien, wel zeer oude mannen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek