Kortgene in oude ansichten

Kortgene in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3212-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kortgene in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

+

9. De veerboot "Zandkreek" in het ijs: 1947. In 1517 wandelde men van Goes naar Wolphaartsdijk over de dichtgevroren Schenge en vandaar over de Zuidvliet (Zandkreek) naar Kortgene.In de winter van 1542/43 was de scheepvaart in Zeeland zes weken gestremd. Men liep over de veren "te voet", zoaIs dat in oude kronieken opgetekend staat. Ook in de barre winters van 1789/90 en van 1794/95 kon men dit aanschouwen. Ook in 1947 herhaaIde zich deze situatie: van 19 februari tot 7 maart van dat jaar lag de veerboot wegens ijsgang stil, In februari 1956 beleefde men dit nogmaals. De mannen van de P.T.T. brachten de post te voet over de Zandkreek.

10. Van de haven naar de "Graaf van Buren", het bekende hotel ter plaatse, is maar een stap of wat. Het is 1912 en het bondshotel werd toen nag gedreven door Jac. G. Luijendijk. Herbergier Luijendijk en de waardin staan op de stoep de verrichtingen van de fotograaf gade te slaan. Links om de hoek is het begin van de Spuidijk zichtbaar.

!<ORTGENE "

11. Nogmaals de "Graafvan Buren", maar nu in 1906, dus bijna zeventigjaar geleden. Het "gerijtje" is vermoedelijk van een van de Prinsendijkboeren en men noemde deze voertuigen ook wel een "Utrechts wagentje". Recht vooruit kijken we in de Nieuwe-Achterweg (nu Ooststraat) en rechts beneden ontdekken we de dorpsvate. Het zal zo omstreeks 1640 zijn geweest dat er een of andere graaf van Buren met een geze1schap een tochtje maakte over Noord-Beveland. Men bleef te Kortgene slapen in een pension, dat in die dagen nog geen naam droeg. Het was de graaf hier blijkbaar geed bevallen en de volgende ochtend vroeg hij of dit gebouw voortaan "Graafvan Buren" mocht heten. Hetgeen uiteraard geschiedde. De zaak kreeg een kroonvergunning van de graaf en deze is nog altijd van kracht.

Kortgene

Toren dijk

-,

12. Een geweldig mooie plaat van "Den Torendiek" in 1918. Er zijn heel wat mensen samengestroomd om zich door de fotograaf te laten vereeuwigen. Naar alle waarschijnlijkheid waren de straten in Kortgene omstreeks het midden van de achttiende eeuw nog niet verhard. Dit was eveneens het geval met de wegen waardoor het met de overige dorpen van Noord-Beveland was verbonden. Oorspronkelijk lagen deze wegen op de kruinen van de dijken. De naam "weg" viel er trouwens maar nauwelijks aan toe te kennen en vooral gedurende de wintertijd zal de begaanbaarheid ervan veel, zo niet alles te wensen overgelaten hebben.

Torendijk, Kortgene

.. -

13. De watersnoodramp van 1953 heeft ook Kortgene met onberoerd gelaten en het dorp werd zwaar getroffen. De avond tevoren had de commissaris van de koningin in Zeeland het nieuwe gemeentehuis met de gebruikelijke goede wensen geopend, toen het reeds in de eerste nacht daaropvolgend door het binnenstromende zeewater werd ontluisterd. De Stadspolder, en dus ook het dorp Kortgene, kwam onder water te staan. Zo bleek onder meer een duiker in de dijk tussen de Oud-Kortgenepolder en de Stadspolder niet gesloten te kunnen worden. Het herstel werd met grote voortvarendheid aangepakt. Het persoonlijke leed kon daarentegen nauwelijks worden verzacht en er bleven veel doden te betreuren. Aan de Torendijk verdronken tientallen mensen.

14. In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 werd ook Kortgene - als zoveel andere plaatsen in zuidwest-Nederland - getroffen door een watersnoodramp. Ruim een vierde dee I van Noord-Beveland kwam onder water te staan, verdeeld over twaalf polders. Het water kwam tot ruim drie meter boven het maaiveld te staan, zodat geen enkel huis in het dorp droog bleef. Zo zag het er twee dagen na de ramp in Kortgene uit. De schade en ellende waren groot en deze catastrofe eiste een flink aantal slachtoffers. Links hotel "De Graafvan Buren", dat in die dagen bewoond werd door Jan de Looff.

15. Wie vroeger vanaf de Kaaidijk ("Kaaioprit") reehts naar beneden reed, kwam, na de dorpsvate te zijn gepasseerd, vijf pittoreske huisjes tegen. Vijf onder een kap, zou men ze kunnen noemen. Ze grensden aan de "vate", welk watertje onder andere diende voor het sehoonmaken van boerenwagens en als bluswater. In die vate is heel de schooljeugd van Kortgene wei eens een keertje gevallen. Men sprak in het dorp altijd over "de huisjes bij de kaoivate", Deze foto werd 's nachts bij maanlicht genomen door J. de Die, die heel wat van Kortgene op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. De belichtingstijd voor deze opname bedroeg een half uur! De omgeving is nu als parkeerterrein in gebruik.

16. De Achterweg omstreeks 1930. Op de achtergrond de landbouwschuren van L. van Oeveren. Op de voorgrond staat een zogenaamde driewielskar, zoals die in die tijd veel op Noord-Beveland in gebruik was bij de boeren. Achter de kar staat C. van den Berge, aan de "riek" M. de Looff en het paard "Marie" wordt vastgehouden door G. Welleman. Achter de driewielskar ligt een "sleper" op een "Slee".

17. Op 8 augustus 1947 gingen de bejaarden van Kortgene op stap en werd voor de bus deze groepsfoto van de "oudjes" genomen. Bovenste rij van links naar rechts: J. de Looff, Teeuw Clement, Joh. Engelvaart, Jac. de Looff, W. Barentsen, W. Broekhoven, Ja6ne Kramer, Maria de Boo, Marie Verburg, Matthijs Noordhoek, Kaatje Kallewaard, Jan de Looff, Lena Versprille, Jan Schippers en Joh. Verweij. Vervolgens: Joost Dingemanse, Coba de Looff, Ko de Zwarte, Mietje de Looff, H. Kramer, Jan Flipse en Lee Verweij. Zittend: Adr. Wisse, Sien Noordhoek, Fine Verweij, Tine Wirtz, Maatje Passenier, Ja6ne Wisse, Kee Broekhoven en Kee Boone. Op de voorste rij zittend: mevrouw Van der Most van Speijk, dominee Van der Most van Speijk en Mientje Geldof. Voor het raam in de bus: Anna de Korte en verder onder anderen meester Stolk en burgemeester A.A. Schuit,

, ieu A'straat Kertgene

-~ ??... ~-.- "-

.-

18. De kern Kortgene (dus zonder Colijnsplaat en Kats) telde een eeuw geleden 1037 personen. In 1874 was J.ll. Bijbau hier burgemeester met J.W. Vader en J. de Die als wethouder. Gemeenteraadsleden waren in die tijd: J.W. Vader, P. Wondergem, J. van Damme, J. Verhulst Wzn., Jacobus Verhulst Mz., J. de Die en S. Rademaker. Secretaris van de gemeente was P.H. van Lis. De plaatselijke collecteur van de staatsloterij was in die dagen J. de Keizer en de notaris J.W. Vader. Verder kende men hier een ontvanger der zegelregistratie- en successierechten en der domeinen welke functie werd bekleed door A.J. Kolff. Lichtwachter op de havendammen was rijksopzichter H. Schreuder en ontvanger van de steigergelden K. Schippers jr. M. Bakker was veldwachter en fungeerde tevens als cipier van de kantonnale gevangenis. L. Verburg, P. de Keijzer en J.J. de Koster waren verhuurders van rij- en voertuigen. Op bovenstaande foto de Nieuwstraat, compleet met witte bruggetjes over de sloot.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek