Kortgene in oude ansichten

Kortgene in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3212-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kortgene in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>19. Per 1 januari 1974 telt het dorp Kortgene 1275 inwoners: 626 mannen en 649 vrouwen.

We gaan nog even een eeuw terug, In 1874 was A. van Hoboken van Rhoon en Pendrecht (erven) ambachtsheer op Noord-Beveland (Cortgene) en J. Fransen van de Putte sr. was rentmeester. Kortgene kende ook een mussengilde, waarvan P. de Keijzer directeur was en J. de Keijzer onder-directeur. J. de Die vervulde de functie van secretaris, C. Broekhoven was boekhouder en C. Liefbroer bode. Het gilde telde toen dertig leden, Op bovenstaande ansicht zien we nogmaals de Nieuwstraat, maar nu heel wat jar en later.

20. We gaan even in de Jan Snellenstraat kijken. Deze straat werd vernoemd naar Jan Snellen, die van 1 februari 1918 tot 27 maart 1925 burgemeester van Kortgene was. Burgemeester Snellen werd op 2 juli 1925 opgevolgd door jonkheer L. van Citters, die hier burgervader bleef tot 1 december van hetjaar 1927. Behalve de zes huizen aan de rechterkant kunnen we ook de linkerkant van de straat in ogenschouw nemen.

00 ters Woning Kortgene,

21. Precies honderd jaar geleden waren A.C. Danckaerts en J.e. Hoogendorp heel- en vroedmeester te Kortgene. In 1911 was er geen plaatselijke arts meer en in de hoop dat er spoedig een zou komen liet men van gemeentewege de fraaie villa bouwen aan de Ooststraat, zoals wij die heden ten dage nog kennen. De bouw werd in de droge zomer van 1911 gerealiseerd. Kort na het gereedkomen van de .Dokterswoning" werd deze kaart gemaakt en op 2 september 1911 verzonden van Kortgene naar Goes. De van Texel afkomstige dokter L.G. Gelderman werd de eerste bewoner van het huis. Hij kwam eind 1911 naar Kortgene en is daar zijn gehele verdere leven gebleven. Hij overleed kort voor de watersnoodramp in 1953. Per 1 januari 1949 werd dokter H. Janssen - afkomstig uit Amsterdam bewoner en hij woont er nog steeds.

22. Een zeer oude foto van omstreeks 1880 en genomen in de tuin van "De Stadswijnkelder" aan de Voorstraat. Het gezelsehap stelt voor de leden van societeit "De Vriendenkring". Op de bovenste rij zitten van links naar reehts onder anderen Rottier, Verhulst en v.d. Linde. Middelste rij: onder anderen Ko Jan de Koster, Blok, De Korte, L. van Oeveren, Van Damme en J.G. Luijendijk. Onderste rij: onder anderen Sanderse, Van Royen, heel- en vroedmeester A.C. Danekaerts en P. Noordhoek.

23. De gemengde zangvereniging "Zang Veredelt" uit Kortgene. Op de voorste rij van links naar rechts:

Koos Kramer, Janna de Looff, Jaan Engelvaart, Marie de Looff en Jaan Strijd, Tweede rij: dirigent Jac. Maas, Trijn Amperse, Cor Hollestelle, Mien Kramer, Anna Maas, Christien Willems, Lena Strijd en Ka Koets. Derde rij: Cor Schippers, Maatje Kallewaard, Lena Wolse, Mina Strijd, Jaan v.d. Plasse, Jans Wolse, Kees Kramer, Pietje Rooze, Neel Kramer, Janna Leenhouts, Lena Scherp, Jo Filius en Mina Schrier. Vierde rij: Gerard de Looff, Dirk Dingemanse, Piet Flipse, Johan de Mul en Ko Kesteloo.

24. Ornstreeks 1924 werd te Kortgene een zangconcours gehouden. Voor het gemeentehuis aan de Voorstraat (nu Hoofdstraat) werd deze foto genomen. Enige namen van hen die erop voorkomen zijn, van links naar rechts: A. Maas, J.e. Maas (dirigent van zangvereniging "Zang Veredelt"); C. Flipse (directeur van de muziekvereniging "Apollo" uit Wissenkerke, voorzitter van de zangersbond en vader van de bekende Eduard Flipse), G. Heijboer, wethouder z.e. Salome, burgemeester jonkheer L. van Citters, gerneente-secretaris J.C. Schuilwerve, L.J. Dorst en Th. Wo1se.

25. A. Maas te Kortgene was vroeger behalve schilder ook fotograaf en dit is een opname van hem van de zangvereniging "Hoop op Beter", De foto werd gemaakt in de tuin van "De Stadswijnkelder". Ret zangkoor stond onder leiding van dirigent Iz. Willems. Ret is deze keer een echte zoekplaat geworden en slechts weinig namen konden worden achterhaald. We herkenden de volgende personen: Jan Flipse, W. Kesteloo, R. van Gernert, slager P. Kramer, G. Noordhoek en mejuffrouw P. Wolse. Natuurlijk kennen oudere inwoners van Kortgene er veel meer.

26. De muziekvereniging "Eendracht Maakt Macht" (E.M.M.) uit Kortgene in 1934. Deze foto werd gemaakt op een muziekconcours te Kruiningen. Men kan het op de foto lezen: men behaalde in de vierde afdeling een eerste prijs met 146 punten. Op de achterste rij staan van links naar rechts: A. Smallegange, M. de Looff, A. van den Berge, A. Welleman en M. Noordhoek. Middelste rij: een toegevoegde commissaris uit Kruiningen, P. de Looff, D. Broekhoven, C. Rooze, P. Schippers, C. Klompe, H. Salome, H. Smallegange, J. Post, P. Dingemanse, P. Flipse en C. Welleman. Zittend: Z. Salome, G. Noordhoek, J. van Hakken, W. Dingemanse, dirigent A. Holster, C.M. van den Berge, J. Dingemanse en M. van den Berge. Helemaal vooraan: C.W. Schippers en M. Dingemanse.

27. De Kortgeense voetbalvereniging D.V.O. ("Door Vrienden Opgericht") werd in 1940 opgericht. Jarenlang speelde men op zondag doeh de laatste jaren wordt aan de zaterdageompetities deelgenomen, terwijl de naam intussen ook is omgezet in "Cortgene". Hier dan het elf tal van D.V.O., zoals dat er in het bange oorlogsjaar 1940 uitzag. Bovenste rij, van links naar reehts: Johan Verweij, Jan Versluijs, Jan Kramer, Adriaan Goudswaard en Leen Noordhoek. Midden: Daan Kramer, Wim J. Eiff en Jan Vogelaar. Onderste rij: Ko Bouwense, Leen de Looff, Kees Bouwense en Ko van Maldegem. Geheel reehts staat bestuurslid Marien de Looff.

>('ORTG E E

28. De Kaaistraat te Kortgene in 1901. Ret is een van de oudste ansichten van het dorp, welke bij Dr. Trenker in Leipzig werden gedrukt. Links zien we het bekende logement "De Korenbeurs" met op de aehtergrond de hervormde kerk en toren. De afgebeelde personen zijn van links naar reehts: slager P. Kramer met fiets, brievenbesteller Geluk en zijn eollega P. Meulenberg. De vrouw met witte muts is baker Nele Kramer.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek