Kortgene in oude ansichten

Kortgene in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3212-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kortgene in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

29. Nogmaals de Kaaistraat, maar nu in 1908. Er staat nog een flink aantal piepkleine huisjes en het was allemaal nog in een tijd, dat er niet eens voorzieningen waren als elektriciteit en waterleiding. Elektra kreeg men in Kortgene pas in 1918/19 en water pas vele jaren later. Men had wel telefoon want op 18 juni 1907 werd in het dorp de eerste telefooncentrale voor Noord-Beveland gevestigd. De man op de voorgrond is J. Maarsman,

30. Koninginne- en andere feesten brachten vroeger ook in Kortgene heel wat mensen op de been. In de Kaaistraat ziet het deze keer dan ook zwart van het volk. Wanneer en ter gelegenheid waarvan deze foto gemaakt werd, viel moeilijk met zekerheid vast te stellen en daarom ook maar geen namen en jaartallen vermeld. Men lette bij het bekijken van deze toch bijzonder aardige foto speciaal op de hoofddeksels van de dames.

Koriqene Kaaistraat

.e. ~~~~kd~

31. Aan het einde van de Kaaistraat zien we hier in 1904 het zogenaamde "Ka6ihoefje" ofwel de Kaaihoeve. Deze hoeve werd aanvankelijk bewoond door Ko de Korte, later door zijn schoonzoon Jaap Verburg en nu door diens zoon Piet Verburg. Van de afgebeelde personen herkennen we onder anderen als derde van links Tanne van Heel (met Noordbevelandse muts), als zesde G. Noordhoek, verder Jaone Kramer (gehuwd met Jac. Zwarte) en geheel rechts op de stoep met werkschort Marie Kramer, de echtgenote van D. Verburg.

32. De Kaaistraat omstreeks 1904. Links woonde bakker D. Strijd en natuurlijk was "De Korenbeurs" (een zeer vermaard hotel) er ook al. Aan de overkant, rechts vooraan, was de bakkerij van De Pree gevestigd. In de "bennewagens" links zitten twee dochtertjes van de familie Strijd: Mina en Jaone. Hun moeder, met Noordbevelandse muts, staat erachter. Wie we ook ontdekkcn? Toontje Noordhoek en zoon, alsmede G. Noordhoek en P. Kramer met "Bezoe".

KORTGENE

Kaaistraat

33. De Kaaistraat, maar nu gezien vanaf de Voorstraat, in 1909. Rechts op de voorgrond stond in die jaren de gemeenteschool, welke na de watersnoodramp van 1953 werd gesloopt. Reeds in 1874 bestond hier ter plaatse een bewaarschool, welke werd beheerd door de eigenaren: J.W. Vader en diens echtgenote. Als onderwijzeres fungeerde mejuffrouw E.A. Bollemeijer. Het aantalleerlingen bedroeg in dat jaar achtenzeventig.

Kerk ie Xorfgene

34. De hervormde kerk in 1904. Men kan de toren beschouwen als het enige overblijfsel op NoordBeveland van voor de stormvloed van 1530. Toen na 1681 de hoge schorren wederom werden bedijkt, omgaf men de danig verminkte toren met meer muurwerk en werd daaromheen de kerk gebouwd, Wie de toren beklimt, kan de overblijfselen van de oorspronkelijke toren nog duidelijk onderscheiden. De muren zijn ruim een meter dik. Uitbreiding, herstel en vernieuwing vonden plaats in 1754, hetgeen men op een herdenkingsplaat kan lezen. In de toren bevindt zich een negenhonderd kilo zware klok, welke in 1661 werd gegoten, In 1942 werd deze klok door de bezetters weggesleept, maar na de oorlog kwam ze weer terug en hangt nu weer veilig in de toren,

Kortgene.

/1

Voorstraat.

35. Wanneer er vroeger een fotograaf in het dorp kwam was er altijd wel een handjevo1 mensen op de been om zich te laten vereeuwigen. Zo was het ook in 1902 toen de Voorstraat weer eens werd gefotografeerd. Dezeruime Voorstraat kunnen we hier heel goed bekijken en op de achtergrond prijkt de ditmaal wat weggedoken hervormde kerk met torenspits.

Honderd jaar geleden werd het hervormde kerkbestuur gevormd door: voorzitter J.W. Vader, C. Harthoorn, secretaris J. de Die, L. Verburg, Jb, Verhulst Wzn, en ontvanger P.H. van Lis. Hervormd predikant was toen J. Kromsigt.

36. Af en toe kraaide in Kortgene weI eens de rode haan. In 1874 was het aantal spuitgasten in het dorp niet minder dan 131 en als brandmeester fungeerde een eeuw geIeden niemand minder dan P. de Keijzer. Onderbrandmeesters waren in die dagen C. van der Weele en W. Kesteloo. De laatste was tevens brandspuitmeester. Brandweerbodes waren C.J. Liefbroer en J. Verdonk. Op dit "kiekje" uit de jaren twintig zien we het personeel van de brandweer op weg naar een brandspuitoefening. Van links naar reehts onder anderen: G. Welleman Azn., C. van Schaik, Huib van Strien, K. Kesteloo, Joh. Kramer en Frans Maarsman. Het is een opname van Johan Hollestelle, destijds een bekend fotograaf te Kortgene.

Kottgene

Dorpstraat

37. Het is weekmarkt in de Voorstraat, want er staan tal van gerijtjes en tilbury's, waarmee de boeren naar de beurs kwamen. Vroeger vond je in de Voorstraat op donderdag dikwijls een uitstalling van het stalen gerief, waarmee de boer zijn werk verzet: spaden en rieken, ploegen, eggen, dorsmachines, alles in fel rood en blauw. "De Stadswijnkelder" en "De Korenbeurs" gonsden van stemmen en je kon er de rook weI snijden. Wanneer deze foto werd genomen, kon niet precies worden nagegaan, maar ze is zeker interessant genoeg om onder de aandacht van de inwoners van "Kurtjeen" en andere belangstellenden te worden gebracht. Als op donderdag om 9.00 uur de beurs begon werden de paarden op stal gezet bij Leen van Oeveren en zij moesten daarvoor de "meuigank" passeren. Door personeel van Van Oeveren werden zij dan uit- en ingespannen.

38. De gymnastiekvereniging O.K.K. te Kortgene werd in 1922 opgericht. Hier maakt een aantalleden van de vereniging een rondgang door het dorp in 1934.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek