Kortgene in oude ansichten

Kortgene in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3212-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kortgene in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

39. Dit boek zou zeker niet compleet zijn wanneer een foto van het vermaarde hotel "De Stadswijnkelder" ontbrak. Hier zien we "De Stadswijnkelder" omstreeks 1909. Reehts van de deur bevond zich een bordje met het opsehrift: "Fietspomp A.N.W.B.". De fiets links was "kettingioos" en had een zogenaamde cardanoverbrenging. Links van het hotel bevond zich de zogenaamde gemeentekamer, waar de gemeenteraad en het polderbestuur vergaderden. Aan de muur zijn aanplakborden bevestigd. Op zaterdag 30 maart 1974 brak brand uit en veranderde het eens zo statige hotel in een troosteloze mine. Op de foto poseren van links naar reehts: eigenaar C.J. van Damme en zijn eehtgenote, ChI. van Damme-v.d, Linde en op de bank zitten: Bert, Cor en Leo van Damme,

40. De jaarlijkse kermis te Kortgene werd vroeger gehouden op de voorlaatste dinsdag in de maand augustus. Op deze foto uit 1910 zien we de bekende carrousel van Beeke, die gedurende de zomermaanden in tal van Zeeuwse dorpen voor het nodige vermaak zorgde. Het meisje met de witte jurk en hoed is de tegenwoordige Betsy (Vis-) Hendrikse, die - afkomstig van Kortgene - nu al jaren in Noordgouwe woont.

41. Op de tweede woensdag in augustus werd de jaarlijkse veemarkt gehouden en eIke donderdag was er weekmarkt. Hier een "martfoto" uit 1912 met op de achtergrond de winkel en bakkerij van Jac. de Die. Op de foto herkennen we onder anderen Hubrecht Pouwer en Arnold de Vos. Ongetwijfeld zullen oudere dorpelingen nog meer bekenden ontdekken,

42. Onafhankelijkheidsfeest 1913. Kortgene feestte dapper mee! De leden van het feestcomite lieten zich voor deze gelegenheid rondrijden in een .Jandauer". Met strohoed Z.C. Salome en naast hem zit Abr. Maas en aan de andere kant twee gasten. De koetsier - gedeeltelijk zichtbaar - is Corsaan Arnperse,

43. De band tussen Noord-Bevelanders en Oranje is altijd groot geweest en de wisselingen in de regeringsvorm in en na 1795 brachten hierin geen verandering. Hier een beeld van het onafhankelijkheidsfeest in 1913. Er werden toen onder andere wedstrijden in "ringrijden" gehouden in Kortgene. Molenaar Z.C. Salome staat hier met zijn schoondochter Bets Mollenkarnp gereed voor de start. Voor het raam van het woonhuis van de familie Schuilwerve staat mevrouw Van Nieuwenhuijze-van 't Hof in Thoolse dracht.

44. In 1928 vond de installatie plaats van J.e. Schuilwerve als burgemeester van Kortgene. Voor deze bijzondere gelegenheid werd een fotograaf ontboden en ziehier het resultaat. Staande op de achterste rij, van links naar rechts: T. de Regt, rijkspolitieagent Hofman, St. de Regt, gemeenteambtenaar S. de Pree, gemeenteveldwachter J. Prins, havenmeester-gemeentebode A. Vas, Iz. Boot, raadslid Dorst, raadslid P. Dees, onbekend, Joh. Vogelaar, meester M.e. Maas (hoofd van de openbare lagere school), dominee Van der Most van Spijk, onbekend, mevrouw Van der Most van Spijk, Maatje Dorst en Koos Dorst. Zittend: mevrouw Schuilwerve-de Regt, met naast haar de vier kinderen, Meta, Steven, Suus en Kees; wethouder z.e. Salome, burgervader J.e. Schuilwerve, wethouder Th. Wolse en oud-burgemeester jonkheer L. van Citters.

45. Nogmaals een burgemeestersinstallatie, nu die van J.D. Koster die hier burgemeester was van 1933 tot 1937. Staande van links naar rechts: gerneentebode-havenrneester E. de Korte, de raadsleden P. Hollestelle, Th. Wolse en Z.C. Salome, vier familieleden van de nieuwe burgemeester en raadslid P.L. Dees. Zittend: wethouder 1. Boot, een familielid van de burgemeester, wethouder L.J. Dorst, mevrouw Koster, burgemeester J.D. Koster, gemeentesecretaris A.A. Schuit en raadslid M.J. de Looff.

46. De Voorstraat van Kortgene in 1912. Het is najaar want de boompjes zijn kaal en kortgeleden geplant. We zien rechts de smidse van W. Kesteloo. Het grote witte huis ernaast is van dokter Danckaerts. In de travalje wordt juist een paard beslagen. De man die het touw vasthoudt, is smid Kees Kesteloo. Geheellinks staat Jacobus (Koetje) de Looff. Het paard dat beslagen wordt is van landbouwer L. van Oeveren, die aan de andere kant van de Voorstraat woonde. (Nu het pand van de A.B.N.) Helemaal links nog een van de ouderwetse straatlantaams zeals die vrocgcr overal in hct dorp stonden. In die tijd was Jan de Vos lantaarnopsteker in Kortgene. Hij gebruikte daarvoor ecn Iadder tje.

47. Honderd jaar geleden telde Kortgene 1037 inwoners en was J. Kerpestein hier schoolmeester. Dat zullen weinigen zich nog kunnen herinneren maar de alleroudsten weten waarschijnlijk nog weI te vertellen, dat meester Jonk in 1903 als onderwijzer aan de openbare lagere school was verbonden.

Op de bovenste rij, van links naar rechts: P. Wolse, J. Dingemanse, L. Schrier, Toos de Looff, Bert Verburg, Adriaan van Damme, meester M.e. Maas, P. Wondergem en G.J. v.d. Linde. Middelste rij: meester Jonk, onbekend, Lieven van Strien, Toon Verweij, Huib van Strien, Hendrik Kramer, Markus Meulenberg, A. Dingernanse, Leen v.d. Linde en Louw Meulenberg. Onderste rii: Tine Verhulst, Jaontje Verhulst, twee onbekenden, Digna van Gilst, Koos Dorst, Doortje van Boven, Jannetje Kramer, Pietje Goudswaard, Jans van den Berge, Stien Dingemanse en Willy Couvee.

48. Aanvankelijk leek het erop, dat het jaar waarin deze schoolfoto werd genomen niet te achterhalen zou zijn. We kwamen echter bij C.O.J. Hendrikse in Zierikzee terecht - die in Kortgene geboren werd - en hij wist het onmiddellijk. De foto welke boven op de schutting staat was nameJijk mis1ukt en daarom deed de fotograaf het in 1904 nog eens over. Bovenste rij van Jinks naar rechts: mcester M.e. Maas, Wilhelmina van Sluis, Neeltje Wiskerke, Marie Maas, Mientje en Joost van Halst, Jan de Korte, Ko de Keijzer, Geert de Korte, Bert Maas en Sander BJok. Tweede rij: Cent en Willem Schippers, Ko Wiskerke, Piet en Frans Maas, Sientje Salome, Lena Kunst, Mientje van Haist, Jaantje de Regt, Jaantje Vogelaar, Pietje Versluis en Pietje van Oeveren. Onderste rij: onbekend, Betje Blok, Jo en Marie Wiskerke, Tannetje Kunst, Maatje de Korte, onbekend, Keetje van Haist, Cato Willemse, Kaatje de Waal en Sien Versluis. De jongens, die de lei vasthouden zijn Cor Hendrikse (C.O.J.) en Cor de Regt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek