Kortgene in oude ansichten

Kortgene in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3212-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kortgene in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

qroefe uit Cats

59. De Kerkstraat heette in 1902, toen deze foto gemaakt werd, nog Kerkweg. Wij herkennen het voorste meisje links met hoedje als Dina de Back; het vierde meisje is Kaatje Karman. Vijfde van rechts staat Hendrik Schrier. In het huis rechts, waarbij de voorste schoorsteen hoort, woonde Marinus Verhulst met zijn vrouw Koba de Vos. In het volgende huis woont thans zijn schoonzoon, Adriaan Platschorre. Het daarop volgende huisje is afgebroken; Bram Post en Ka de Vos woonden erin. Het huis geheel op de achtergrond werd op 21 februari 1779 door Jacornijntje de Man, weduwe van Gijsbrecht de Smit, verkocht aan Jacobus van Goudswaard voor tweeendertig pond vlaarns. Hij verkocht het op 2 februari 1784 door aan Anthoni Wante voor tweeenveertig pond vlaams. Thans woont daar Gerard Eikenhout die het ongeveer twintig jaar geleden overnam van zijn schoonvader, Joost Schrier.

Kerkweg

Cats

60. Deze foto van de Kerkweg is van veellater datum: omstreeks 1916/18. De oude bomen van de vorige foto zijn door jonge vervangen. Ook de heggetjes rechts zijn gerooid en door hekwerk vervangen, terwijl in de open ruimte tussen de huizen van A. Platschorre en Bram Post een schuur is gebouwd. De vrouw op de foto is Jane Verburg-Platschorre. De Kerkweg was in die tijd nog steeds niet bestraat.

61. Een leuk schoolklasje te Kats omstreeks 1893. De foto werd genomen in de tuin voor de hervormde kerk. Meester Jacob Sturm staat voor de deur van de klokketoren. Op de voorste rij - derde van rechts - zit Piet Schroevers, de enige van alle op de foto voorkomende personen, die thans nog in leven is. Hij werd op 12 augustus 1886 te Kats geboren en is nu (1974) de oudste inwoner van het dorp. Een eeuw geleden telde Kats 593 inwoners terwijl er nu 420 wonen (212 mannen en 208 vrouwen), In 1874 was J.H. Bijbau hier burgemeester en wethouders waren A. Markusse en W. Priester. Gemeenteraadsleden waren: A. Markusse, P. Verschuur, Aart Markusse Mzn., D. Meulenberg, W. Priester, P. Verhulst en J. Tazelaar. Secretaris-ontvanger was toen J. Vink.

62. Ter gelegenheid van de veertigste verjaardag van koningin Wilhelmina was het feest op Kats. Deze versierde boerenwagen vormde een onderdee1 van de optocht. De meisjes op de wagen zijn van links naar rechts: Pietje Maas, Marie van Wee1e, Pietje Bak, Cato van Weele, Sien Priester, Marie Wiskerke, Marie Bak en Marie de Regt. De koetsier is Jan Mieras. De jaartallen 1880-1920 zijn gemaakt van aan een ijzerdraad geregen kleine aardappelen (poters).

63. Wintergezicht in een kale Voorstraat omstreeks 1924. Het is een uitgave van P.A. Remeeus te Kats, welke afkomstig was uit Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland, Remeeus was tirnrncrrnan-aannemer, maar had tevens een kruidenierswinkel waar ook ansichtkaarten werden verkocht. Op de aehtergrond ontdekken we de voormalige meestoof. In het huis reehts met het achttiende eeuwse topgeveltje woonde timmerrnan-aannemer P.A. Remeeus. De man geheellinks met hoed is Willem Priester, hcrbergier in cafe "De Vriendschap". In het poortje staat Huib Maas. We herkennen ook nog - leunend op zijn fiets - Maris Priester.

64. De hervormde kerk van Kats is een charmant wit gebouwtje met een negentiende-eeuws torentje en werd gebouwd in 1870 met een houten bovenbouw en gemoderniseerd in 1951. Op deze kaart uit 1926 - een uitgave van P. Eikenhout - zien we geheellinks de pastorie. Tegenwoordig is deze kerk een zogenaamde "Onderweg-kerk". De kerk bezit onder andere twee zilveren avondmaalsbekers uit 1679. Deze werden geschonken door de farnilie Van Clootwijk terwijl dorninee G.C.C. Geyskens een fraaie zilveren doopschaal naliet aan de hervormde gemeente van Kats.

qroete uit eats

65. De Voorstraat in 1904. Rechts op het hek zitten Jaap Rouzel en Krijn Tazelaar. Tegen de boom leunt Piet Markusse. Daarnaast zien we Dirk Meulenberg en Jan Verburg. Het kleine mannetje ervoor is Piet de Boo en de man met de horlogeketting op zijn buik is Kees Louwerse. Aan de andere kant van de straat staat Eduard Priester met zijn jongste dochtertje Marie. In het huis waarvoor de mannen op het hek zitten, woonde onderwijzeres Truus van der Werf, in het huis daarnaast Kees Rottier, daarnaast Simon van Dis en daarnaast was de smidse van Bram Tazelaar.

66. Een schoolfoto uit 1920. Voorste rij, van links naar rechts: Lena de Regt, onbekend, Lijntje de Fouw Pdr, Bertha Breure, Janna Adriaanse, Rientje en Pietje Perrels, Marietje Bouwense, Wantje Perrels en vijf onbekenden. Tweede rij: Sien Priester Ddr., Jannetje Maas, Toos Bak, Griet Klaassen, Tan Tazelaar, Trui Flipse, Jans van der Maas, Trui Eikenhout, het rneisje daarvoor is onbekend, Pietje van Gilst, Pietje Meulenberg, twee onbekenden, Janna Eikenhout en onbekend, Achterste rij: Mina Eikenhout, Koos de Regt, Adriana Priester, Marina Post, Rientje Verhulst Mdr., Rientje Verhulst Flipdr., Lena Post, Dingena Meulenberg en Maatje Leinse.

67. Schoolfoto uit 1920. Voorste rij, van links naar rechts: Cor Breure, Marien de Regt Jaczn., Piet Korteknie, Gerard Eikenhout Janzn., Jac. Jasperse, Arie Jasperse en vier onbekenden. Tweede rij: Jan Snoodijk, ? Klaassen Czn., twee onbekenden, Jo de Wild, Izak Eikenhout, Bram Tazelaar Dzn., Marien Flipse, Gerard Tazelaar Dzn., Tinus Klaassen Czn., onbekend, Adriaan Flipse, Marien Rouzel, onbekend, Piet de Wild en Toon de Wild. Achterste rij: Piet Breure, Bert van Weele, Cor Rottier, Kees Klaassen Fzn., Huib Maas, Marien Augustijn, Jaap Nagelkerke, Johannes Platschorre en Bram Tazelaar Czn.

KATS

Voorstreat

Ullg. Geb. v. d. P.,j1.

68. De Voorstraat, gezien vanaf de kerk. Links woonde kleermaker Toon Mullie, naast hem onderwijzer Jacob Bak, dan volgt cafe "Het Wapen van Kats", in deze eeuw bewoond door J. Blok, Dingeman Meulenberg en Johan Blok. Thans is het geheel nieuw opgebouwd en ingericht als vakantiehuis. Gemeenteontvanger Leo van Damme hield regelmatig zitting in het bodekamertje om de gemeentelijke belastingen te innen, Op een winterdag had iemand vergeten het potkacheltje aan te maken. Van Damme had zo'n kwartiertje gewacht zonder dat zich een klant vertoonde en was toen zo afgekoeld dat hij de zitting verplaatste naar het cafe van Dingeman Meulenberg waar de kachel brandde en ook iets te bekomen was om inwendig wat op te warmen. De belastingbetalers vonden op de deur van het bodekamertje de volgende aankondiging geprikt:

Hier is geen kachel an

lk ben bij Dingeman Want zo gaat het niet langer, De gemeenteontvanger.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek