Kortgene in oude ansichten

Kortgene in oude ansichten

Auteur
:   C.P. Pols
Gemeente
:   Noord-Beveland
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3212-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kortgene in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Een uitgave van M.J. Rottier te Kats omstreeks 1920 of iets eerder. Het is de lommerrijke Achterstraat, die nu Middenstraat heet. Men kijkt in zuidoostelijke richting tegen de dijk aan. De enige figuur die hier met zekerheid kan worden herkend is de man die de rugkant van zijn bombazijnen vest aan de fotograaf laat zien: timmerman Piet Sehroevers. De landbouwsehuur reehts was van Abraham Visser. Een eeuw geleden waren jonkheer H. Steengraeht van Oosterland, J.H. Bijbau, B.A. Overman, J.E.F. Markusse, G.J. Sprenger, A. van Hoboken van Rhoon en Pendraeht en Cortgene ambaehtsheren van Cats. P. Eversdijk Czn. was hier in datzelfde jaar brandmeester en Ph. Meulblok onderbrandmeester, terwijl W. Ponse politiebeambte was en J. Sturm jr. brievengaarder.

70. Een ornament, dat steeds schaarser wordt: de levensboom in het puiraam van vooral voordeuren. Het is een figuur, waarvan de wirwar van krullen aan de onderzijde de wortels voorstelt, die in de aarde grijpen. De krullen aan de bovenkant symboliseren de takken, tot in de hemel reikend. Huizen met puiramen worden weinig meer gebouwd, maar het symbool van de levensboom is oud. De levensboom in puiramen is vooral te vinden in niet-rooms-katholieke streken. Hier zien we dan zo'n mooie en gave 1evensboom boven de winkeldeur van de brood, koek- en beschuitbakkerij van T. Maas in de Voorstraat te Kats. Deze foto werd omstreeks 1920/21 gemaakt. De bakkerij werd in 1919 door Tinus Maas overgenomen van Abraham Markusse. Een bijzonder fraaie winterfoto en men lette toch vooral op de prachtige berijpte boomtakken. De bakkersvrouw, Huigtje Maas-Elenbaas staat voor de deur en haar oudste dochter Pietje Maas ontdekken we "in het deurgat",

71. Deze bruiloftsfoto van Adriaan van Hoeve (Axel) en Marie de Regt uit Kats is genomen voor de schuur op de hoeve "Oosterstein" in 1928. Onderste rij, van links naar rechts: Marie de Regt, Bertha Maat, Pietje Maas, Cor Zuijdweg, Marie Bak, Maris Tazelaar, Mine Wibes (Axel), Jo de Regt, Adrie Priester, Toos Bak, Piet de Waard, Jo van de Linde, Lena de Regt, Koos Tazelaar, drie Zeeuwsvlamingen en Piet de Regt Mzn. Tweede rij: Piet en Kee Versluis, Van Hoeve en vrouw Axel); een oorn en tante van de bruidegom, Pietje van Hoeve; de ouders van de bruidegom; Koos Maat en Marinus de Regt (ouders van de bruid), Dirkje Fuite-de Regt met drie kinderen; een Cadzandse vrouw; Piet de Regt en zijn vrouw Lydia de Regt-Breure met hun kinderen Sophie en Toos en twee Zeeuwsvlamingen. Derde rij: Bertus en Piet Maat, Jacob Bak, Jacob de Fouw, Pie tern ella de Fouw-Maat, Marie van Weele, Adriaan Dourleijn, Sien Priester, Kees de Karn, het bruidspaar Bertha Schrier-de Regt, Leen Schrier, Pietje de Regt, Anton Kramer, Koos de Regt, Cor van Weele, Willem Priester, Sandrina Priester-de Regt en een Zeeuwsvlaming. Bovenste rij: mevrouw Bertus Maat, Jo Maat-Coomans, Cato Bak-Maat, Kees Rottier, Bertha Rottier-de Looff, Pietje Tazelaar-de Regt, Kees Coomans, Lee Coomans-de Regt, Thomas Maat, Lena Maat-de Regt, Jan de Regt, Bertha de Regt-Rottier, Marinus de Regt, Kee de Regt-de Vlieger, Jan Hoveijn, Dirkje Hoveijn-de Regt, mevrouw De Regt en haar man Marinus de Regt Mzn.

72. Deze foto van de dijkraad van de Leendert-Abrahampolder werd genomen in 1924 ter gelegenheid van het veertigjarig ambtsjubileum van de waterbouwkundig opzichter van de polder, Abraham Louwers. Zittend van links naar rechts: Pieter Zuijdweg, secretaris-ontvanger J.S. Versprille, voorzitter Eduard C. Priester, de jubilaris A. Louwers, Thomas Maat, Abram Visser en Hubrecht van der Maas. Staand van links naar rechts: Jan de Regt, Dignus Tazelaar, Johan van de Linde, veldwachter Jacob Leinse (tevens bode van de polder), Machiel van Arenthals, Dirk Priester en Louis de Vos,

73. Foto uit omstreeks 1920 toen de landbouwhaven van Kats nog in vol bedrijf was tijdens de bietencampagne. De foto is genomen bij de weegbrug die eigendom was van de weegbrugvereniging "De Eendracht". Er werden bieten aangevoerd voor drie suikerfabrieken en voor elke fabriek waren een tarreerder en een schrijver op de haven aanwezig. Van links naar rechts: een schipper wiens naam onbekend is, Bram Augustijn; Van der Werf (van Wolfaartsdijk); Adriaan Haringman en Jo de Krijger, beiden van Colijnsplaat; weger Willem Priester met zijn hondje, Slager uit Tholen, Ko de Korte en Kees Amperse, beiden uit Kortgene. De bieten werden getarreerd door een mand bieten zo van de wagen te wegen, vervolgens de bieten te ontdoen van aanklevende grond en andere ongerechtigheden en daarna weer te wegen. Het verschil was de tarra die in procenten werd uitgedrukt. Men ziet op de foto een mand met bieten op de bascule staan.

74. De meestoof "De Goede Verwachting" werd in 1862 gebouwd op de plaats waar voor de bedijking van de Leendert Abrahampolder de oude haven van Kats lag. De stoof heeft slechts enkele jaren dienst gedaan voor de meekrapverwerking. Reeds in 1867 was de stoof omgebouwd tot boerderij en werd zij bewoond door Willem Priester en diens vrouw Klasina de Smit die op deze foto uit 1880 of 1881 te zien zijn. De dienstbode houdt een van de jongste kinderen op de arm. Rechts op de voorgrond het hondehok - zie de achterste helft van de hondo De boerderij is inmiddels wat verbouwd. Ret droogtorentje is verdwenen, de boogramen zijn nu vierkant geworden en aan de zijkant, waar de mensen staan, is het woongedeelte met een aanbouw uitgebreid. De gevelsteen - vaag zichtbaar naast het boograam - vermeldt het stichtingsjaar en de namen van L.A. Paardekooper en J.R. Bijbau, de stichters van de meestoof. De boerderij wordt thans bewoond door een kleinzoon van het echtpaar op de foto, ook een Willem Priester.

75. De hoeve "Vredehof" aan de Oostzeedijk te Kats dateert van 1632 en is in 1952 afgebroken. De foto is uit 1912. Het paard voor de driewielskar met klavers wordt bij de teugel gehouden door Johannis Verburg. Op de kar zit Leen Flipse. Achter de bokkekar staat de eigenaar van de hoeve, Pieter Zuijdweg; links van hem zijn schoonzuster Pietje Westveer-Verhulst. Rechts van de bokkewagen zijn vrouw Marina Zuijdweg-Verhulst, In de bokkewagen zit Piet Zuijdweg jr, achter hem zijn broertje Cor Zuijdweg. In het open tuinhek staat Johannis Bakker uit Wissenkerke.

/lfolenweg - J(als

76. Gezicht op de molen van Kats omstreeks 1920. Op de kaart van Pieter Gillisse uit 1629 staat op deze plaats een houten standaardmolen getekend, die omstreeks het eind van de achttiende eeuw moet zijn vervangen door deze zeskantige stenen grondzeiler. In 1897 nam Cornelis van Weele de molen over van Andries van Asperen Vervenne. Na diens overlijden, omstreeks 1920, werd het bedrijfvoortgezet door de zoon Leo van Weele. De molen brandde in 1922 af, waarna naast het huis van de molenaar aan de andere kant van de weg - niet zichtbaar op de foto - een malerij met dieselmotor werd gebouwd, die tot 1964 dienst deed, Toen werd de malerij verbouwd tot woonhuis. De figuur op de voorgrond links is kleermaker Piet Eikenhout. In het wat naar achter staande huis, midden rechts op de foto, heeft vele jaren schipper Haring de Boer gewoond.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek