Krabbendijke in oude ansichten

Krabbendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4406-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krabbendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

9. Een heel oude opname van de Dorpsstraat, waarvan de bestrating nog uit zogenaamde kinderkopjes bestaat. Links woonde Piet Verburg. Zijn vrouw, Dina den Engelsman, leurde met vijgen. Verder woonden aan de linkerkant Anth. van 't Leven en kleermaker Gerard Tramper. Rechts zien we de oude gereformeerde kerk, waarin later het winkelpand van De Goffau werd gevestigd. Achter de bomen, links, zien we weer de drie huisjes van de familie Johs. de Kok. Op de achtergrond is nog net de schuur van Jan Vogelaar zichtbaar. Rechts, bij de gereformeerde kerk, staat nog een oude straatlantaam. Ook dit straatbeeld behoort voorgoed tot het verleden!

,t Krabbendiikache Warenhuis

KRfBBEHDIJKE

10. Een oud plaatje van het. centrum van Krabbendijke. We zien rechts het oude warenhuis van de familie De Kok. Boven de winkel, op de eerste etage, poseert mejuffrouw A.L. Smit. Naast haar kijkt mejuffrouw C. Kruissen ons aan. Voor haar staat haar zusje, Marta Kruissen. De op deze foto staande bomen zijn later gerooid, Zoals men kan zien heeft de fiets, die voor die tijd toch weI een luxe mocht worden genoemd, zijn intrede gedaan! Men ging in die tijd nog met een mand om boodschappen, zoals het meisje rechts die in haar hand houdt. Tevens liep men nagenoeg allemaal nog op klompen! Ook dit zien we niet meer!

Krapbendijl(e. j)crpsstraat

11. Een oude opname van de Dorpsstraat uit het begin van deze eeuw. In de travalje van smid Jacs. van Elsacker staat een paard dat wordt beslagen. Op de voorgrond staat de dochter van de smid, Maria van Elsacker. Midden op straat kijkt Adriaan Meeuwsen ons aan, die met zijn paard voor de fotograaf poseert en die zijn viervoeter bij smid Van Elsacker van nieuwe hoefijzers laat voorzien. De hoefstal is niet meer in de Dorpsstraat te zien. Ook de kinderkopjes behoren tot het verleden! Rechts zien we een paar wielen van een oude Zuidbevelandse kar. Op het terrein rechts voor de zogenaamde "Vaete" stonden dikwijls karren, wielen enzovoort. Op zaterdagmiddag moest alles om twaalf uur zijn opgeruimd, hetgeen dan ook prompt door smid Van Elsacker werd gedaan!

12. Vroeger zag het gemeentehuis er anders uit dan thans. Duidelijk zien we het torentje in zijn oude vorm. Links staat Janna van Alten ijverig te breien. Achter haar is nog juist een kruiwagen zichtbaar, die we tegenwoordig niet zoveel meer zien. Links staat het huis van Gommert Krijger, die graanhandelaar in Krabbendijke was. De woning verderop met de twee schoorstenen is de hervormde pastorie. De vrouwen gingen grotendeels nog gekIeed in de Zuidbevelandse kIederdracht! De heg met de twee ingangen is in de loop der jaren verdwenen.

13. Hier kijken we in de Noordstraat naar een groepje Krabbendijkenaars. Links zien we het postkantoor. Op de foto staan onder anderen Adriaan Staal en Willem van Gorsel, die later naar Amerika vertrokken. De kinderen dragen klompen, terwijl de fiets zeer zeker een zeldzaamheid mag worden genoemd. De petroleumlamp ontbreekt ook in deze straatlantaarn niet. Ook de op deze foto staande telefoonpaal is verdwenen. De telefoonkabel ligt thans ondergronds. Het houten hek, dat voorheen voor het oude brandspuithuisje stond, is eveneens uit het straatbeeld weggegaan. Al het heden wordt verleden. Zo ook hier!

KRABSENDIJKE

14. Aan de Noordweg hebben in het zogenaamde "Ooievaarsnest" diverse artsen gewoond. Een zeer bekende dokter is wel A. Nieuwenhuyse (foto links) geweest, die, zowel in Krabbendijke als in de wijde om trek, een grote bekendheid genoot. Adriaan Nieuwenhuyse werd op 23 januari 1884 te Kruiningen geboren. Hij was arts in Krabbendijke en Waarde van 1 juli 1928 tot 31 december 1951. Op 25 juni 1962 is hij te Leiden overleden. Na het vertrek van dokter G.J. Noome is dit doktershuis helemaal gemoderniseerd!

,.

15. Aan de Noordweg staat de openbare lagere school. Omstreeks 1930 werd deze groepfoto gemaakt van de leerlingen. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Suzantje Zweedijk, Rina Geense, haar zus Jaantje Geense (let op de gelijke kleding), Marietje Hoogesteger, Jannetje Hoekman en Maatje Hoogesteger. Op de tweede rij: Dirk Krijger, Cornelia Krijger, Dirk Krijger (zoon van de varkenshandelaar Krijger) Teeuw Krijger, Arie Versprille, Frans Vermeulen, Cor Leendertse, Henk van Doorn, Lou van Doorn, Wilhelmina Smit en Neeltje Smit. Achter hen staat het hoofd der school, M. Nieuwenhuijze. Vooraan, geknield, zien we: Lou Zweedijk, Kees Zweedijk, Jan Kervinck, Dina Versprille, Frans Kervinck, Lena Kervinck, Kees Krijger, Keetje Vermeulen, Fransje Hoogesteger, Fien Jacobusse en Pietje Smit.

l:lIg ?? A. J. T. d. JIlJt, Boekbandel. No.lS810

KIU.BBEXDLJKE.

.' .

16. Op deze oude foto van de Noordweg zien we links het huisje, met een zijraam in de gevel, van Adriaan de Hamer. Hierin was een snoepwinkeltje gevestigd, waar de jeugd dikwijls was te zien en waar de jongens en meisjes uit Krabbendijke bij "Kee van JiI" een snoepje gingen kopen. Mevrouw De Hamer was namelijk een dochter van Jillis de Hamer. Verderop links stond het huis van W. Polderman (meubelhandelaar) en van de wagenmaker Jan van Baren. Rechts zien we het oude postkantoor met de overdekte speelplaats van de openbare lagere schooL Links van het postkantoor zien we nog net het kleine huisje van Jan de Boe, die korte tijd vrachtrijder in Krabbendijke en vele jaren boerenknecht was. Nadat het huisje een poosje als brandspuithuisje had dienst gedaan, werd het afgebroken!

Noordweg.

KRP.BBENDIJK£.

17. Een opname van de Noordweg uit de jaren twintig. Links, met een raam in de zijgevel, staat het huis van I.A. Krijger, die graanhandelaar was in Krabbendijke. Dit huis is, evenals de woningen aan de rechterzijde van de Noordweg, gesloopt, daar ze ten gevolge van de val van een V-I, in de tweede wereldoorlog, dusdanig waren beschadigd dat hers tel niet meer mogelijk was. Deze huizen zijn dan ook nagenoeg aile met de grond gelijk gemaakt. De namen van de op deze foto staande personen konden we helaas niet achterhalen.

Krabbendijke.

Noordweg

18. Hier zien we een opname, van omstreeks 1900, van de Noordweg. Links woonde C. Snoep, die daar een juwelierszaak had. Verder woonde aan de Iinkerzijde bakker M. van Tollenaar. Rechts zien we de oude Boerenleenbank, die dateert van 1914. Vroeger was hier de houtzagerij en de wagenmakerij van J. van Baren gevestigd. Vier geslachten hebben dit bedrijf gedurende honderd zevenendertig jaar gedreven en wel Cornelis, Jan, Piet en Jan van Baren. De naam Van Baren houdt de herinnering aan deze beroepen nog levendig!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek