Krabbendijke in oude ansichten

Krabbendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4406-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krabbendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. Omstreeks 1933 werd deze groepfoto gemaakt van de leerlingen van de hervormde school aan de Noordweg. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Piet de Jonge, zijn tweelingbroer Rinus de Jonge, Rinus Allewijn, Adrie de Jong, Adrie Wiskerke, Thomas Lagendijk, Gerrit Wiskerke, Jacob Benou en Jan Benou. Op de tweede rij zitten: Nettie de Pagter, Dien van Iwaarden, Nellie de Jong, Alie Krijger, Dien Vergouwe, Janna Wiskerke, Jannetje van de Berge, Kaatje van Langevelde en Lies van de Berge. Op de derde rij kijken ons aan: mejuffrouw J. M. Rekkers, Keetje Lagendijk, Maatje van Houte, Keetje van de Berge, Carolien van de Berge en het hoofd der school, A. de Pagter. Vooraan zitten: Neel Haverhoek, Marie van Iwaarden, Mien Vergouwe en Trui van Langevelde. In 1937 overleed mevrouw De Pagter. In 1940 hertrouwde het schooIhoofd met mejuffrouw J.M. Rekkers.

--------------

..==- ::::::====:::::=::::=:::::::::.

-===---..::=:::::-=-=~::-::::_=:::;:_:-::::,- =======-

-----------

20. Deze foto van de Noordweg is omstreeks de eeuwwisseling genomen. Links zien we het pas gebouwde post- en telegraafkantoor dat toen nog niet was bewoond. Daarvoor poseert, met bolhoed, de eerste directeur van het postkantoor, Servaas. Rechts kunnen we nog juist het cafeetje van W. Krijnsen zien. Later werd hierin de meubelzaak en de woninginrichting van M.e. Polderman gevestigd. Onder de talrijke aanwezigen bevindt zich onder anderen de smid van Krabbendijke, Jacs. van Elsacker. Links staat het voormalige brandspuithuisje dat nog is bewoond geweest door Jan de Boe. Dit huisje is later afgebroken.

21. Nog een schoolfoto van de leerlingen van de hervormde school aan de Noordweg, gemaakt omstreeks 1933. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Johan Schouten, Piet Nagelkerke, Foort Tolhoek, Hendrik Kok, Huib Nagelkerke, Jan Hoogesteger, Cor Drieoel, Henk van lwaarden, Piet Schouwenaar, Gerrit Wiskerke en Jan Benou. Op de tweede rij kijken ons aan: Jan Griep, Piet Hollestelle, Jaap Tolhoek, Ko Tolhoek, Joost Zweedijk, Henk van Iwaarden Eliaszn. (van Oostdijk), Piet van de Berge, Koos Geense, Lieven van Iwaarden en de tweeling Rinus en Piet de J onge. Op de derde rij zitten: het hoofd der school, A. de Pagter, dan Anna van Iwaarden, Kaatje van den Brink, Maatje Hoogesteger, Kaatje Tolhoek, Truitje van Langevelde en de onderwijzeres, mejuffrouw E. Michielsen. Vooraan op de grond zitten: Bram Lagendijk, Jo Hollestelle, Koos Kriekaard, Cornelia van de Berge, Carolien van de Berge, Nellie Schouten, Jaantje van den Brink en Thomas Benou Jzn.

22. Omstreeks 1950 werd er een foto gemaakt van het personeel van de hervormde school aan de Noordweg. Op dit plaatje kijken ons aan: mejuffrouw J.K. Dominicus, het hoofd der school, A. de Pagter, die van 1924 tot 1964 hoofd van de hervormde school is geweest en onderwijzer Abr. Wattel, afkomstig uit Grijpskerke op Walcher en.

23. Voor de openbare lagere school aan de Noordweg werd deze foto gemaakt. Van links naar rechts poseren, op de bovenste rij: Julia Frelier (een Hongaarse), meisje Van Driel, onbekend, Anna Slabbecoorn, Hendrina Wiskerke, de zusjes Polderman, weer een Hongaars meisje en meester Molendijk. Op de tweede rij kijken ons aan: het hoofd der school, M. Nieuwenhuijze, dan Anna Nieuwenhuijze, Piet Nieuwenhuijze, Jan Allewijn, Abram Joziasse, Marie Joziasse, Jaap Koolaard, twee Hongaarse meisjes, Anton Polderman en Piet van 't Leven. Op de derde rij zien we: Fre Paardekoper, Cornelis Krijger, Janna van Driel, Marie Bouman, Jacobus Otte, Lena Allewijn, Hubrecht Otte en Willem van 't Leven. Op de voorgrond poseren: Hendrik Kok, Marien Zweedijk, Jaap Zweedijk, Cornelis Snoep (met de lei), Abram van der Zande, Joost Krijger en Marien van der Zande.

24. Links: een opname van de houtzagerij van J. van Baren aan de Noordweg. Hier zien we hem bezig met zijn knecht, Piet de Jonge, met het zagen van een boom. Het bedrijf was in 1837 door Cornelis van Baren begonnen. Vier geslachten Van Baren hebben steeds in hetzelfde pand deze houtzagerij en wagenmakerij uitgeoefend. Ook deze am bach ten behoren tot het verleden! J. van Baren is nog een aantal jaren leider van de hervormde zondagsschool geweest, terwijl hij tevens de hervormde gemeente als ouderling heeft gediend.

Rechts: nadat J. van Baren met zijn wagenmakerij en houtzagerij was gestopt, maakte hij weliswaar geen grate boerenkarren meer, maar wei miniatuurtjes van fraaie Zuidbevelandse boerenkarren. J. van Baren, die op zestienjarige leeftijd als wagenmaker en houtzager in dienst trad, heeft op negenenvijftigjarige leeftijd dit prachtige miniatuurwagentje gernaakt, Hij poseert hier voor de pers!

25. Links: hier kijkt het eehtpaar C. van Baren en Jaeomina van Baren Koeman ons aan. Van Baren was afkomstig uit Wemeldinge en hij vestigde zich in Krabbendijke toen zijn zoontje Jan nog een kleuter van drie jaar was. Later, in 1860, werd C. van Baren zogenaamd brievengaarder bij de p.t. t., tot 1900, toen het nieuwe postkantoor aan de Noordweg werd gebouwd.

Midden en reehts: een bekend Zuidbevelands eehtpaar, in draeht, is het wagenmakerseehtpaar Pieter Marinus van Baren en zijn vrouw Elizabeth van Baren-Benou. Hij was aan het einde van de vorige eeuw wagenmaker en houtzager aan de Noordweg, waar hij zijn vader, Kees van Baren, was opgevolgd,

26. Deze foto werd genomen in de jaren dertig aan de Noordweg. Het huis staat er nog, maar met een wat modernere deur. De bomen zijn gerooid. Op het plaatje poseren van links naar rechts: Sien Jacobusse, een onbekende, Anna Jacobusse, Jan Koster, Neel Wiskerke, Johanna Wabeke en Beth Wiskerke. Vooraan staat Adrie Wiskerke met zijn zusje ons aan te kijken. Let vooral op de daagse klederdracht, waarvan die van de twee vrouwen rechts iets van vorm verschilt. De drie vrouwen rechts dragen rouwkleding!

27. Een bekende persoonlijkheid in Krabbendijke was in de jaren twintig de olieman Anthonie Butijn, (In de volksmond sprak men van "Toon Petijn".) Met paard en kar bediende hij zijn klanten, die voor een liter petroleum slechts negen-en-een-halve cent moesten neertellen. Ook in het naburige Waarde (waar deze opname werd gemaakt) had hij zijn klanten. Op een zaterdagavond bracht hij zijn wagen naar schilder Polderman om hem te laten schilderen. Prompt maandagmorgen kon hij zijn wagen, die toen helemaal was geschilderd, komen ophalen. Of dit karwei op zondag is gebeurd, vermeldt de geschiedenis niet, maar het is wel waarschijnlijk.

--

-~---

-.

-'

v , d :.Jagl, Boeabaudel , !'o. 13807.

.-

KRXR13EXDIJ:fE: ~

28. Hier zien we de Oostweg met kinderkopjes, bomen en een oude straatlantaarn. Links kijkt landbouwer C. Wabeke ons aan en rechts staat Leendert van Driel, die naar Kapelle is vertrokken. Achter het witte hek staat de boerderij van de hereboer Kolff, die later in 's-Gravenpolder ging wonen. Op deze fraaie boerderij woonde daarna Jan Vogelaar. Links van boer Wabeke zien we onder andere de woningen van veldwachter J. Vermeulen, L. Verburg, Anth. van Aarden, een blinde gang en het huis van de heer Schrijver. Verder zien we de woningen van Jan Schouten, Andr. Zuidweg en van onderwijzer Jan de Koning. Links van de heining stond later de School met den Bijbel van de Gereformeerde Kerk. Op die heining staat: Gebr. Van Doorn. Te1.14. Bouwmaterialen. Ook dit dorpsbeeld is totaal verdwenen!

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek