Krabbendijke in oude ansichten

Krabbendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4406-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krabbendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Wiihelminabaan. Kraboendijk~

39. Zoals men op deze foto kan zien heette de Wilhelminastraat vroeger Wilhelminabaan. Links staat, in de deuropening van haar winkel, mevIOUW L. de Bel-Schrijver, die kruidenierswaren verkocht. Dit huis, annex winkel, is in 1912 gebouwd. Verder zien we de woning van Adriaan de Kok, het pakhuis van lacs. Weststrate en de oude woning van Jan Weststrate. Het jongetje leurt met appels of peren. Tussen de twee paarden is nog net Govert QUe zichtbaar, die vrachtrijder in Krabbendijke was.

40. In 1923 werd deze opname gemaakt in de Wilhelminastraat, waar de gebroeders Zuidweg ons aankijken. Ze houden drie prima vaarzen aan de lijn, die zijn bestemd voor de slacht ter gelegenheid van de kerstdagen. Van links naar rechts kijken ons aan: M. Zuidweg, C. Zuidweg en A.M. Zuidweg. Vooraan staat het zoontje van A.M. Zuidweg, Lauwrens, die in 1926 op zevenjarige leeftijd aan kinderverlamming is overleden. Ook de buurtjes in Zuidbevelandse dracht staan op de foto. De straatverlichting was toentertijd nog erg primitief, hetgeen de olielamp duidelijk laat zien.

41. We zien hier mejuffrouw M. van der Zee, die les gaf in nuttige handwerken. Op de achterste rij poseren: J. Wolfert, P. Hoekman, S. Haverhoek, J. van Boven, A. Allewijn, M. van Elsacker, M. Hoogesteger en P. van Hekken. Op de voorste rij kijken ons aan: J. Cok, P. van Luik, J. Lobbezoo, L. Allewijn, J. Tramper, C. Sent, M. Meeuwsen, A. van de Brink, onbekend en C. Vogelaar. Let op de gaslamp en de oude banken. De meisjes hadden hun handwerkmateriaal in kartonnen dozen.

Krabbendiike

Geret. Kerk met

42. Van de gereformeerde kerk en de pastorie werd omstreeks 1925 deze foto gemaakt. De straatlantaarn zorgde voor de verlichting. Waarschijnlijk was er toen al gasverlichting. De lage huisjes, rechts van deze kerk, zijn in de loop der jaren afgebroken. In 1922 werd besloten een nieuwe kerk met pastorie te bouwen. In de bouwcommissie zaten G. van Ham, J. van Luijk, M. Meeuwsen en C.P. Vogelaar. De architect was H. Onvlee uit Baarn, die het ontwerp maakte. In mei 1923 vond de aanbesteding plaats en in december 1924 werden de kerk en de pastorie officieel in gebruik genomen. De totale bouwkosten bedroegen f 66.578,-, terwijl de grond werd geschonken door J. Vogelaar. Een van de eerste bewoners van de nieuwe gereformeerde pastorie was ds. A. Andree. Gekomen van Werkendam deed hij op zondag 18 januari 1925 zijn intrede. In januari 1933 overleed helaas deze meelevende en geziene predikant.

43. Voor de School met den Bijbel aan de Wilhelminastraat werd in de jaren dertig deze opname gemaakt. Op de bovenste rij poseren, van links naar rechts: Gr. Lobbezoo, P. Krijnse, T. van Page, L. Fraanje, E. van Velsen en A. van Velsen. Op de tweede rij kijken ons aan: mejuffrouw Kousemaker (onderwijzeres), F. Sinke, P. Beeke, Kr. van de Vrede, J. Koster, Willem Krijnse, R. van Page en M.e. van Hekken, het hoofd der school. Vooraan (derde rij) zien we: J. Maas, J. Lobbezoo, J. van Hekken, A. Meeuwsen, A. van de Vrede, A. Overbeeke en J. Overbeeke. Op de voorgrond, met de lei (Groep V), zit M. Lobbezoo. Deze school is op 31 augustus 1899 geopend. Thans is er de brandweerkazerne in gevestigd.

44. Omstreeks de jaren 1948(1949 werd deze opname gemaakt van de zangvereniging "Zang Veredelt". Op de bovenste rij poseren: M. Markusse, J. Kriekaard, J. de Vrieze, M. van Kervink en een jeugdig zangertje (naam onbekend). Op de tweede rij staan: een leider uit Goes voor de optocht, J. Slabbecoorn, mevrouw Sijp, J. Slabbecoorn, L. Lindenberg, Iepke van de Molen (afkomstig uit Friesland en onderwijzeres aan de openbare lagere school) en J. Hoogesteger. Vooraan zitten: G. Hussen, T. van Boven, I. Markusse, de heer Sijp (dirigent), M. Lobbezoo, G. Hussen en Corn. Griep. De heer Sijp was vanaf begin 1946 tot in het begin van de jaren vijftig hoofd van de openbare lagere school in Krabbendijke, vanwaar hij naar Vlaardingen vertrok.

45. Juist na de tweede wereldoorlog werd in 1945 deze foto gemaakt van de mersjesvereruging "Tryfena" van de Gereformeerde Gemeente. Op de achterste rij poseren: Suzan Versprille, Bets Overbeeke, Marie Overbeeke, Jo Luteijn, Marie van Koeveringe, Marie Kaan, Jo Houtekamer, Marie Weststrate, Anna Hennekeij en Jannie Hannewijk. Voor de tafel zittend kijken ons aan, van links naar rechts: Tannie Versprille, Stoffelien Versprille, Marie Witte, Adriana Smit (penningmeesteresse), Pieternella E. Snoep (presidente en tevens secretaresse) en Tona Luteijn (die de Zuidbevelandse klederdracht trouw is gebleven). Ook mejuffrouw Smit is nog in dracht.

46. Naast de lagere scholen zijn er in Krabbendijke ook nog enige tijd scholen voor voortgezet en hoger onderwijs geweest, namelijk de mulo en de kweekschool (internaat) van de heer P. Kuit. We zien hier het personeel van de lagere school van de Gereformeerde Gemeente, van de mulo en van de kweekschool. Op de achterste rij poseren de heren: J. Blok, C. van Iwaarden, A. de Weerdt en T. Mateboer. Vooraan zitten ons aan te kijken: H. van der Kolk, M. de Jager, mejuffrouw J .E. Snoep, P. Kuit (die in Krabbendijke een internaat begon en later directeur werd van "De Driestar" in Gouda) en A. Mol. Van deze leerkrachten is P. Kuit reeds met pensioen, terwijl ook C. van lwaarden is gepensioneerd.

47. Een tweetal opnamen van ds. M. Ros, Hij werd op 31 mei 1905 geboren. Op 6 mei 1934 deed kandidaat M. Ros zijn intrede in zijn eerste gemeente, de Gereformeerde Kerk van Krabbendijke. Hij heeft daar de oorlogsjaren meegemaakt. Verder diende hij de gemeenten Sleeuwijk (1945-1949) en Hoofddorp (1949-1961). In 1961 werd ds. Ros geestelijk verzorger van het sanatorium "Sonnevanck" te Harderwijk. Na van 1969 tot 1970 de Gereformeerde Kerk van Nijkerk te hebben gediend, ging hij op 1 augustus 1970 met emeritaat. Tijdens zijn ambtsperiode in Krabbendijke is er op zaterdag 10 februari 1945 in de avonduren een V-I neergekomen in de onmiddellijke nabijheid van de gereformeerde kerk en pastorie (die tijdelijk onbewoonbaar werd) en de kerk dusdanig beschadigde dat men er enige tijd niet in kon kerken. Maar gelukkig is alles weer hersteld.

48. Een opname van het voetbalelftal uit Krabbendijke. Op de bovenste rij kijken ons aan: voorzitter Schuur, Joost Krijger, Adriaan Verburg (uit "De Koophandel"), Cornelis Lobbezoo, Bram Kruijssen, Lein Kriekaard, Ko Vogelaar en Foort Tolhoek. Op de middelste rij poseren: Bram Kok, Adrie Rottier en Adrie Dommisse. Vooraan ligt Jan Vergouwe.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek