Krabbendijke in oude ansichten

Krabbendijke in oude ansichten

Auteur
:   C. van Winkelen
Gemeente
:   Reimerswaal
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4406-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krabbendijke in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69. Twee opnamen van het gehucht Oostdijk dat tot de voormalige zelfstandige gemeente Krabbendijke behoorde. Op het bovenste plaatje zien we links de schuur van Adriaan Weststrate en rechts die van bakker Johannes de Jonge, met daarvoor een straatlantaarn, waarin een petroleumlamp voor de verlichting zorgde.

Onder zien we rechts de bakkerij van L. Zuidweg. Rechts op de voorgrond staat om de grote boom de driehoekige klapbank, waar men het dorpsnieuws te weten kon kornen, Beide straatbeelden zijn totaal veranderd.

I I e II ? R , I , I N I , V I I j I ! (TIlT ...? e 8 M I j i n j I i

~ ,."" II =,~i: ~::t,d:'k'll" J

(Oostdijk) Krabbendijke

70. Een leuk plaatje van Oostdijk tijdens de eerste wereldoorlog. Links zien we de schuur van G. van Iwaarden. Vooraan, met gereedschap in zijn rechterhand, kijkt Jaap Smit die timmermansknecht was bij C. Molhoek, ons aan. In de deuropening staat bakker Johannes de Jonge. Van de meisjes konden we helaas de namen niet achterhalen. Rechts staat een aantal militairen. De drie petroleumlantaarns zorgden voor de verlichting in de avonduren. De houten hekjes voor de woningen behoren voorgoed tot het verleden!

School (Oo'std ijk) Krabbendijke ,

71. Tijdens de eerste wereldoorlog werd in Oostdijk een foto gemaakt van de christelijke school. Het hoofd van de school woonde ernaast. Dit twee lokalen tellende gebouw werd tijdens de ramp in 1953 dusdanig beschadigd dat het hele gebouwencomplex werd afgebroken, daar herstel niet meer mogelijk was. Thans staat er een nieuw schoolgebouw dat aan de eisen des tijds voldoet. Voor het oude gebouw staat een aantal militairen uit de mobilisatie.

? ~ .?. :~

~,:

72. Van de kinderen van de christelijke school in Oostdijk werd op 11 mei 1917 deze foto gemaakt. We zien, op de bovenste rij, van links naar rechts: J. Waverijn (hoofd der school), Lena van Iwaarden, Neeltje Lutijn, Lena Lutijn, Jaap Meeuwsen, Cornelis van Iwaarden en Marinus Komejan. Op de tweede rij kijken ons aan: Cornelis Louisse, Rika Schrier, Lena Koster, Adrie Schrier, Fora Sinke, Cornelia Lutijn, Tona Lutijn, Cornelia Meeuwsen en mevrouw Hondius-Waverijn (onderwijzeres). Vooraan zien we: Jannetje Cornelia Meeuwsen (wat onduidelijk), Leuntje van den Dorpel, Johannes Koster, JOles Koster, Jaap "van Theune", Bram Koster (met bord), Jan Lutijn, Johannes Voogd, Leuntje Meeuwsen, Cornelia van Iwaarden en Maria Hoogerheide.

73. Aan de rec1ameborden aan de voorgevel van het winkeltje reehts kunnen we zien dat de opname dateert van het begin van deze eeuw. De motor (vroeger sprak men van de "stoomfiets") was in Oostdijk zeer zeker een bezienswaardigheid en vormde weI een sehrille tegenstelling met de straatlantaarn, waarin nog een petroleumlamp voor de verliehting zorgde. Ret meisje met de strik, in het midden van de groep, is Jannetje Nieuwenhuijze.

74. Een tweetal predikanten die zo'n vijftig jaar geleden de hervormde gemeente van Krabbendijke hebben gediend. Links zien we ds. W.A. Dekker die van 1922 tot 1926 hervormd predikant van Krabbendijke was. Deze predikant voelde zich zeer aangetrokken tot het Hongaarse volk. In de eerste wereldoorlog haalde hij vele Hongaarse kinderen naar Nederland. Hij bracht verschillende malen een bezoek aan Hongarije, onder meer als afgevaardigde van de synode van de Nederlands Hervormde Kerk. In 1939 kreeg hij, ter gelegenheid van het vierhonderdjarig bestaan van de universiteit van Debreczen in Hongarije, de titel van professor honoris causa. Ds. Dekker schreef het boek "Van Godsdienst tot Vaderland", dat handelt over de Hongaarse letterkunde. In 1953 ging hij met emeritaat.

Zijn opvolger in Krabbendijke was ds, J.e. Neeleman (rechts), die de hervormde gemeente van Krabbendijke diende van 1927 tot 1929. Hij vertrok in 1929 naar Pernis.

75. Een oude opname van het interieur van de hervormde kerk van Krabbendijke. Een en ander is drastisch gewijzigd. Links zien we nog de katheder van de vroegere voorzanger-voorlezer, die in de loop der jaren zijn taak als zodanig vervangen zag door de predikant. Rechts van de kansel zien we nog de zogenaamde "hengels", waarmee men collecteerde. Dit vindt thans plaats met doorgeefzakjes. Ook de zogenaamde "tuin" is veranderd. Hier verkeert deze nog in de oude toestand. Thans is daar een liturgisch centrum gevestigd.

76. Deze foto werd omstreeks 1955 gemaakt in de raadzaal van het gemeentehuis. Van links naar reehts zien we: M. Weststrate (Vrije Lijst), J.C. Engelse (C.H.D.), H. Bos (seeretaris; S.G.P., later burgemeester van Dirksland; A.R.), J. MalJekote (wethouder; C.H.D. Deze negenenzestigjarige is nog bijzonder vitaal en heeft reeds viermaal de vierdaagse in Nijmegen op zijn naam staan, iets dat weI een bijzondere prestatie mag worden genoemd), burgemeester L. Cnossen (C.H.D.; later, na de herindeling, is hij naar Stolwijk vertrokken, waar hij enkele jaren geleden is overleden), G. van Velzen (wethouder; S.G.P.), Jan Zandijk (S.G.P.), M. Markusse (P.v.d.A.) en H.J. van Harn (A.R.). Sinds 1 januari 1970 is Krabbendijke geen zelfstandige gemeente meer en behoort het, met Kruiningen, Rilland-Bath, Yerseke, Waarde en Hansweert, tot de gerneente ReimerswaaL De bestuurszetel is in Kruiningen gevestigd, onder leiding van burgemeester mr. C. Pijl Hogeweg, die in Krabbendijke woont.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek