Kralingen in oude ansichten

Kralingen in oude ansichten

Auteur
:   drs. R.A.D. Renting
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4509-1
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kralingen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

15. Villa "Vijverzichf' aan de Vijverweg, waar deze langs de Grote Vijver loopt. Op de achtergrond de bebouwing langs de Essenweg (tevoren Achterlaan geheten). De Kralingse kindertjes van goeden huize worden uitgelaten door nurses. Wie weet geven de kinderen of kleinkinderen van de kleintjes thans de toon aan in Rotterdam of hebben ze die reeds aangegeven ... Foto circa 1900.

xo. ~. (j tA""ve .J. G. Jieg er. J:{ol1e:darn.

. Groeten uit 'RotterdarY' /Af /'(f ! v

16. V66r de eeuwwisse1ing vanaf de Slotlaan in zuidwestelijke riehting uitziende over de Grote Vijver heen, zag men de St.-Lambertuskerk met daarvoor de openbare school (Centrum Kralingen). We zien nog net een stukje van houtzaagmolen "De Gravelust" aan de overzijde van de Oostzeedijk (kort v66r 1900 werd ter plaatse de Struisenburgstraat aangelegd).

l(otteroam

Dr. Trenkler Co., Leipzig. 1904. 25933. Nacbdruclc verboten.

park .7(oningen ~~~c...~

17. Zo zag men enige jaren later vanaf de Slot1aan de achterkanten van de huizen aan de Hoflaan.

18. Vergelijking met de twee voorgaande afbeeldingen toont aan dat de veranderingen in de twintigste eeuw voortgingen. Nieuw was onder andere het huis met het torentje bij de waterval. Het huis (thans zonder torentje) bestaat nog als villa" Vijverzicht", Vijverweg I.

19. Een foto van circa 1885, voorstellende de draai van de Vijverweg naar de Oostzeedijk.

20. Vanaf de Slotlaan in noordelijke richting uitziende over de Kleine Vijver heen, had men circa 1900 dit beeld voor ogen. De tegenwoordige bebouwing langs de westkant van de vijver was er nog niet. Links tussen de born en door, zien we de Hoflaan en de toren van de Hoflaan-kerk ; in het midden, op de aehtergrond, de zijkant van villa "Bloemenhof" aan de Vijverlaan; reehts de Vijverlaan, waar deze langs de Kleine Vijver loopt.

l(otierdor:7, )ijĀ·;Jer~.leg.

IOi7 U1te'. J. l 'to Di~ten Jr.

21. De Vijver1aan vervo1gend passeerde men de nog bestaande villa "B10emenhof" (thans Vijver1aan 51 en 53 - de rechterhelft heet "Flower-Nook"). De sloot was nog niet gedempt. De fotograaf stond met zijn rug naar de 's-Gravenweg gekeerd. V66r 1895 heette de Vijverlaan ook Vijverweg.

Park HOlli71.fJf!1l.

Houerdam,

P. F 't. G. Eo;., Rottlrtia

22. Voorbij "Bloemenhof' zag men zo de Vijverlaan naar de 's-Gravenweg toe. Het huis (Vijverlaan 31) he eft plaats gemaakt voor een bungalow.

Siotlaan park }(oningen, }(ralingen, Rotterdam

23. De nog bestaande hoewel gemetamorfoseerde huizenrij ("Bella Vista") aan de Slotlaan tegenover de Essenlaan. Het hek reehts was van villa "Willemsoord" op de hoek van de Essenlaan (v66r 1895 ook wel Aehterlaan genoemd) en de Vijverlaan. Hier woonde notaris P. Sehrameier Verbrugge.

24. Villa "Willemsoord" v66r de panden van de voorgaande afbeelding gebouwd waren. Rechts langs de villa loopt de Essenlaan; daarnaast lag het terrein dat bij "Trompenburg" behoorde , waar mr. G.H. Lambert het nog bestaande landhuis liet bouwen. Een foto uit circa 1890 van J. Kuipers, Photographe , Jan van Loonslaan 16, Rotterdam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek