Kralingen in oude ansichten

Kralingen in oude ansichten

Auteur
:   drs. R.A.D. Renting
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4509-1
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kralingen in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

25. In 1933 werd deze prentbriefkaart van de Essen1aan gemaakt bijna precies op deze1fde p1aats a1s de voorgaande.

Park Honingen.

rltZ: .J. H. Tliegcr. Rott r «m, ??

26. Bij de Essenlaan eindigde de bebouwing van het villapark "Honingen". Nogmaals op dezelfde plaats staande, aan het zuideinde van de Essenlaan, keek men in oostelijke riehting langs de Groene Wetering, dwars over de buitenplaatsen "Trompenburg" (tussen Honingerdijk en 's-Gravenweg) en "Woudestein".

27. lets verder naar het oosten werd circa 1934 deze prentbriefkaart gemaakt van de Groene Wetering. Links de Van Somerenweg; het laatste huis is het woonhuis van de familie Van Stolk , waarin tot 1976 de Atlas van Stolk was ondergebracht.

28. De Laan van Woudestein in zuidelijke richting ter hoogte van de Lambertweg met in aanbouw zijnde huizen aan de Oudorpweg. Op de aehtergrond de buisleiding, die gemaakt werd voor de zandopspuiting van het Kralingse Bos. Foto van 1929.

29. Op het punt waar de Laan van Woudestein naderhand uitkwam op de 's-Gravenweg, had men circa 1900 dit gezicht in de richting Gouda. Links een van de ophaalbruggen met kwake1s: hoge voetgangersbruggetjes, waar de pramen onderdoor konden varen.

30. Naar de Viers prong terugkerende vanaf de Laan van Woudestein, zien we thans nag aan de noordkant van de 's-Gravenweg twee fraaie buitenhuizen. Villa ,,'s-Gravenhof" ('s-Graven weg 168-170) werd in 1723 gebouwddoor katoendrukker Pieter Barbet. Deze foto toont de toestand van circa 1870. Het huis is later vergroot en gemoderniseerd en werd bewoond door de familie Van Sillevoldt.

31. Bet kantoor van katoendrukkerij "Non Plus Ultra", gelegen achter 's-Gravenhof , wen! in 1720 opgericht door Pieter Barbet. De foto dateert van circa 1870. De n.v. "Kra1ingsche Katoenmaatschappij" (Van Sillevoldt en Kesting) werd in dat jaar verpJaatst naar de Oostzeedijk (tegenover de Hoflaan) en de Oostmaaslaan en werd in 1932 geliquideerd.

32. Tegenover de huidige Van Somerenweg staat nog steeds de villa "Buitenzorg", die gebouwd werd aan het eind van de achttiende eeuw. Foto van circa 1910.

Sanatorium .. Vr~denocrd··, s qrav~nw~g, Xrcl;ngen,

33. De buitenplaats "Vredenoord", daterend van de achttiende eeuw, lag aan de zuidkant van de 's-Gravenweg , van de Essenlaan gescheiden door dat gedeelte van het landgoed "Trompenburg", waarop naderhand mr. K.P. van der Mandele zijn woonhuis heeft laten bouwen. In 1902 werd "Vredenoord" ingericht tot sanatorium van de congregatie van de broeders van O.L. Vrouwe van Lourdes.

34. In 1930 werd deze foto gemaakt van de 's-Gravenweg in oostelijke riehting. Reehts het toegangshek tot de gedeeltelijk ziehtbare villa "De Boogerd" van dr. K.P. van der Mandele, in de achtergelegen tuin waarvan op 15 mei 1940 - de dag na het bombardement - de Stichting Rotterdam 1940 werd opgericht, met stadsherstel als doe!. Even verder het sanatorium "Vredenoord" met de bijgebouwde detonerende kape!. Ter plaatse is in 1972 de herbouwde "Kuyls Fundatie ", afkomstig van de Schiekade , heropend. Links over de wetering de tuin van de buitenplaats "Ypenhof". In 1927 was de 's-Gravenweg tot aan de ceintuurspoorbaan verbreed.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek