Kralingen in oude ansichten

Kralingen in oude ansichten

Auteur
:   drs. R.A.D. Renting
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4509-1
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kralingen in oude ansichten'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

45. Een groep Kralingse heren, (bestuursjleden van de "Scherpschuttersvereeniging Rotterdam", opgericht op 26 oktober 1883. In het midden, achter de tafel, zit president J. van Mens; op de achterste rij in het midden P. Lamaison van Heenvliet. De tweede persoon van rechts op de middelste rij is J. van Sillevoldt en onderste rij, geheel rechts, zit P. Lambert.

46. Vanaf de Kralingseweg liep in het verlengde van de tegenwoordige Louise de Colignylaan, de Bermweg noordwaarts over de berm van de Prins Alexanderpo1der, evenwijdig aan de tegenwoordige Plaszoom, die vroeger ook Kortekade heette en was daarvan gescheiden door het water van de oude ijsbaan. Deze weg is opgenomen in het nieuwe Kralingse Bos. Aan de Bermweg in de Alexanderpo1der werden op 12 mei 1886 de schietbanen van de "Scherpschuttersvereeniging Rotterdam" geopend.

47. Op zondag 21 juli 1907 reikte burgemeester mr. A.R. Zimmerman op de schietbanen aan de Bermweg de prijzen uit, die waren uitgeloofd bij de laatste schietwedstrijd van de dienstdoende schutterij,

48. Groepsfoto, genomen in 1933 bij het vijftigjarig bestaan van de "Scherpschuttersvereeniging Rotterdam", voor de societeit van de in 1925 geopende nieuwe schietbanen aan de Kralingseweg. Op de voorste rij in het midden onder anderen voorzitter J. van Sillevoldt en burgemeester mr. P. Droogleever Fortuyn.

Vitg-. P. B scnaaij, Rotter-dam.

49. De Kortekade (thans Plaszoom) in noordelijke richting tussen de Kralingseweg en de specerijmolen , .De Ster". Aan beide zijden van de weg stonden huizen. Op het terrein rechts staan nu de landhuizen die de heren A.L. van Beek en D.G. van Beuningen hebben laten bouwen.

50. Specerijmolen "De Ster", in 1962 afgebrand en in 1968 herbouwd, gezien vanuit het noorden. Foto van circa 1910.

51. Snuifmolen "De Lelie" ligt even verder aan de Kralingse Plas. De ervoor gelegen villa van snuiffabrikant I.A. Hioolen is thans onder de naam "De Plasmolens" in exploitatie als restaurant. Hier eindigde de straatverlichting, een hek was over de weg geplaatst, die zich ter plaatse versmalde tot een pad. F oto van circa 1900.

52. Aan het noordoosteinde van de Kralingse PI as Iiep de Kortekade uit op een brug, waaromheen zich een buurtje gevormd had van enige huisjes, De daar wonende vrouwen wilden graag mee gefotografeerd worden.

53. Over de brug heen kon men naar rechts de oorspronkelijke Veenweg inslaan, waarlangs men indertij d linea recta tussen de plassen door de oude dorpskern van Kralingen (omgeving van de begraafplaats "Oud-Kralingen") bereikte; na de droogmaking, waaruit de Prins Alexanderpolder is ontstaan, liep het pad dood. Over de brug links liep in het verlengde van de Veenweg de smalle Boschweg langs de noordzijde van de Kralingse Plas. We kijken westwaarts deze weg in en zien links ervan het brede water, waarachter op de landtongen verscheidene huizen stonden met de achterkant naar de pi as gekeerd.

54. Aan de Boschweg - thans gelegen midden in het Kralingse Bos en een eldorado voor eekhoorns, konijnen en de zich verpozende mens - woonden circa 1900 de plattelandskinderen die op deze foto voorkomen.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek