Kralingen in oude ansichten

Kralingen in oude ansichten

Auteur
:   drs. R.A.D. Renting
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4509-1
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kralingen in oude ansichten'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

55. In het verlengde van de Boschweg lag aan het einde van het Veenpad (waar nu het noordwestelijke deel van het Kralingse Bos is) snuifmolen "De Meerkoet", die we hier zien vanuit het westen. Op 16 juni 1932 brandde de molen af.

56. Aan het noordwesteinde van de Kralingse P1as nam de Boschweg een scherpe draai naar links en ging over in de Langekade (thans Langepad in het Kra1ingse Bos) 1angs de westzijde van de Plas in de riehting van de Boezem en het Jaffa. Deze foto werd circa 1910 in noordoostelijke richting genomen vanaf een punt in het tegenwoordige strandbad. Dicht bij de boeht naar de Boschweg, v1ak aan de waterkant, stond veevoedermo1en "De Hoop", die op 25 september 1932 een prooi der v1ammen werd.

:RoUer-dam

Kralingsche Plas

No. 16S. Uit~. J. Scbomeu jr., Rotteedaru

57. Vanaf de zuidzijde van de Kralingse Plas, waar het water de tuin van huize "Stadwijk" bespoelde, zag men over de visfuiken heen de bebouwing van het zuidelijk deel van de Langekade, waar korenmolen ,,'t Lam" domineerde. Op 10 februari 1916 werden burgemeester en wethouders van Rotterdam gemachtigd de molen voor sloop te verkopen.

Rotterdam

- Molens a. d. Boezem.

Edneur J. H. Scl1aefer, Amsterdam. Nr. R. li1 Depose.

58. De bekende rij molens aan de Boezem (tegenwoordig Boezemlaan), gezien vanuit het zuidoosten.

59. De Boezem in 1919 met de nieuwe bebouwing in de omgeving van de Laan van Wandeloord (Paradijslaan). Rechts uitzicht over de polder Spiegelnisse in de riehting Hillegersberg.

60. In 1915 waren ter hoogte van de Jericholaan 1angs de Kralingse P1as etablissementen gevestigd, die te maken had den met de watersport, onder andere een vanze1fsprekend hoog omheinde zweminrichting.

R tterdam

K ralingsche Plas

61. Daar aan de Kralingse Plas was het goed toeven op zomerse dagen.

IJsclub nK1'alingen".

Rotterdam.

P; F. v , d. Eode, Rotterdam.

62. lets oostelijker lag reeds vele jaren het terrein van de "IJsclub Kralingen". Dames met lange rokken en fraaie hoofddeksels en heren met bolhoeden schaatsten er op waardige wijze, terwijl de muziekkapel vanuit de muziektent de ton en over het ijs deed galmen ter vervolmaking van de feestvreugde. Geheellinks de contouren van korenmolen ,,'t Lam" aan de Langekade. De ijsbaan grensde oorspronkelijk ten westen aan de buitenplaats "Jeruzalem" en ten oosten aan de buitenplaats "Rozenburg".

~ottat'dam. hIsvertrr.:a"k IJselu~.

63. Nog een afbeelding van het ijsvermaak met op de achtergrond de bevroren Kralingse Plas en molen "De Ster" aan de Kortekade.

64. Nadat de buitenplaats "Rozenburg" bij raadsbesluit van 9 maart 1911 tot openbaar park en voor villabouw was bestemd, kon de Kralingse Plaslaan een doorlopende boulevard worden. Op deze foto uit het voorjaar van 1924 zien we vanuit het noordwesten de Rozenburglaan in, die was aangelegd over het voormalige terrein van de buitenplaats "Vredehof". Men verkeerde in de gelukkige omstandigheid dat er nog geen parkeerprobleem bestond.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek